Dossier dyslexie: hoe zit het precies?

Maike

Schrijf je nou ‘drop’ of ‘dorp’? Voor bijna 20% van de kinderen in Nederland is dit een dagelijkse uitdaging op school. Ze hebben flink moeite met spelling en soms zelfs dyslexie. Als je kind geboren is met dyslexie gaat de taalontwikkeling langzamer dan die van hun leeftijdgenootjes.

Wat is dyslexie precies? Hoe herken je het bij je kind? En wanneer komt je kind in aanmerking voor behandeling? Lees er alles over in onze nieuwe blog!

Andere blogs die wellicht interessant voor je zijn:

Hoe wordt dyslexie op basisscholen gesignaleerd?

Dyslexie en nu? Tips en (motorische) oefeningen voor thuis

Dyslexie en nu? Aanpassingen in de klas

10 tips van juf Shelby om dyslectische kinderen te motiveren

Wat is dyslexie en hoe herken je het?

Dyslexie is een aangeboren stoornis, waarbij je kind moeite heeft met lezen, spelling en het begrijpen van woorden. Het opnemen van nieuwe informatie als klanken, woorden, verhalen en teksten is erg lastig voor hen.  En ondanks dat je veel samen oefent, gaat je kind weinig tot niet vooruit in zijn of haar taalontwikkeling. Het ‘niet vooruitgaan’ is vaak een belangrijk herkenningspunt voor de ouders.

Een paar voorbeelden van dyslectici op de basisschool zijn dat ze:

  • Op jongere leeftijd (groep 2) al een desinteresse tonen in letters, moeite hebben met rijmen en kleuren door elkaar halen;
  • Achterblijven op hun leeftijdsgenoten met lezen en schrijven;
  • In ‘spiegelschrift’ schrijven, waarbij letters en klanken gespiegeld worden geschreven;
  • Vaak een ouder, oom of tante hebben met dyslexie. Dyslexie is erfelijk en zit dikwijls in de familie;
  • Moe zijn na het lezen;
  • Onzeker zijn over prestaties, wat resulteert in een laag zelfbeeld;
  • Stotteren en hakkelen met voorlezen;
  • Moeite hebben met klokkijken, het alfabet en letters uit elkaar houden;
  • Begrippen als voor en achter of links en rechts regelmatig door elkaar halen;
  • Vaak echte beelddenkers zijn (bij het woord ‘bloem’ zien ze een bloem voor zich, in plaats van de letters).

Ieder kind is uniek en daarom zijn de kenmerken ook voor iedereen anders. Je kind hoeft ook niet aan alle symptomen te voldoen. De officiële diagnose ‘dyslexie’ kan alleen door een arts, gezondheidszorgpsycholoog of een orthopedagoog (opgenomen in het BIG-register) worden gesteld.

Vermoeden van dyslexie?

Vermoed je dat jouw kind mogelijk dyslexie heeft? Blijf er niet mee zitten. Bespreek het met de leerkracht van je kind, schiet de IB’er van school aan en hou het zelf goed in de gaten; kinderen met dyslexie hebben er baat bij om zo vroeg mogelijk ondersteund te worden. Een behandeling is erg kostbaar en wordt alleen vergoed door de gemeente als er aan bepaalde eisen wordt voldaan.

Deze vereisten zijn:
1. Je kind behoort op drie achtereenvolgende meetmomenten op spelling tot de zwakste 10% (E-score Cito) en op lezen tot de zwakste 16% (D-score) óf je kind behoort tot de zwakste 10% voor lezen (E-score).
2. De school moet voldoende extra begeleiding hebben geboden gedurende 6-12 maanden.
3. Je kind moet tussen de 7-12 jaar zijn.

Het voldoen aan deze eisen kan best wat tijd kosten. De school is verantwoordelijk voor het aanleggen van een dossier van jouw kind. Het is dus goed wanneer zij direct beginnen met het bieden van extra zorg als er een vermoeden van dyslexie is. Lees alles over een vergoed dyslexieonderzoek op ons blog Een vergoed dyslexie-onderzoek via de gemeente.

Hoe ga je om met dyslexie of een achterstand in spelling?

Indien je kind gediagnostiseerd wordt met dyslexie, gaan jullie een behandeltraject in waarbij veel wordt geoefend met spelling en lezen. Het doel is om de spellingsregels te automatiseren, waardoor kinderen minder last hebben van hun dyslexie. Vaak duren deze trajecten 1 tot 1,5 jaar. Hierin wordt je kind een uur per week behandeld en oefenen jullie samen nog 15 minuten per dag.

Ook zonder de diagnose Ernstige, Enkelvoudige Dyslexie (EED) kan je kind wel degelijk dyslexie hebben. Bijvoorbeeld wanneer hij of zij door een hoge intelligentie net niet achtereenvolgend die lage Cito-scores krijgt of wanneer er ook een gedragsstoornis als ADHD aanwezig is. En zelfs wanneer je kind niet officieel dyslectisch is, helpt het om veel te oefenen met spelling en om samen te lezen. Oefen liever iedere dag een kwartiertje dan één keer in de week anderhalf uur. Overleg verder met de leerkracht. Hij of zij kan gerichte oefeningen meegeven of websites aanraden waardoor je kind bezig blijft met spelling. Binnenkort lanceert Squla speciaal voor deze kinderen een nieuwe methode: TaalExtra.

Goed om te weten: dyslexie is niet te genezen, maar met de juiste behandeling en begeleiding, kunnen dyslectische kinderen heel ver komen. Gedeeltelijk zul je de diagnose dus moeten accepteren. Ervaar zelf hoe het is om dyslectisch te zijn door dit spelletje te spelen. De letters dansen letterlijk voor je ogen.

TaalExtra

Bij Squla kregen we van veel ouders de feedback dat ze het fijn zouden vinden wanneer we hun kind met dyslexie beter zouden kunnen ondersteunen. Om die reden zijn we bezig met het ontwikkelen van een methode voor kinderen met moeite met spelling tot aan dyslexie. Deze zomer lanceren we de speciale oefenmethode ‘TaalExtra’. TaalExtra is ontwikkeld door Squla en een team van orthopedagogen met ruime ervaring op het gebied van dyslexiebehandeling.

Heb je dyslexie? Laat je niet tegenhouden!

Ook met dyslexie kun je het in het leven gewoon een heel eind schoppen. Denk bijvoorbeeld aan Einstein, John Lennon, Picasso, Jamie Oliver en Joop van den Ende. Allemaal dyslectische mensen. Dit is ook helemaal niet zo vreemd. Dyslecten hebben namelijk ook veel positieve eigenschappen. Zo kunnen zij vaak de essentie van dingen beter doorzien, zijn zij vaak inventiever en kunnen ze vaak beter iets van meerdere kanten te bekijken.