Groep 4 - quizvragen

Kinderen in groep 4 spelen op Squla in alle vakken die ze ook op school leren. Spelenderwijs wordt je kind beter in Rekenen, Spelling, Begrijpend lezen, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Taal en Natuur & techniek. Extra: Cito-modules en Checkit! Naast al deze quizvragen biedt Squla ook vele games en uitlegfilmpjes.

Bestel nu Demo

Rekenen

Basisrekenen
1.1 Optellen
1.2 Aftrekken
1.3 Vermenigvuldigen
1.4 Delen

Tafels
2.1 Tafel van 1
2.2 Tafel van 2
2.3 Tafel van 3
2.4 Tafel van 4
2.5 Tafel van 5
2.6 Tafel van 6
2.7 Tafel van 7
2.8 Tafel van 8
2.9 Tafel van 9
2.10 Tafel van 10
2.11 Tafel van 11
2.12 Tafel van 12

Getallenlijn
3.1 Getallenlijn

Geld
4.1 Geld

Meten en maten
5.1 Inhoud en gewicht
5.2 Lengte en omtrek
5.3 Meetkunde

Tijd en ruimte
6.1 Kalender
6.2 Klokkijken: digitaal
6.3 Klokkijken: wijzerklok
6.4 Tijd

Schatten
7.1 Schatten

Verhaaltjessommen
8.1 Verhaaltjessommen

Taal

Alfabet
1.1 Alfabet

Communicatie
2.1 Pictogrammen
2.2 Spreekwoorden & uitdrukkingen

Woorden
3.1 Woordsoorten 1
3.2 Woordsoorten 2

Woordenschat
4.1 Woordenschat

Zinnen
5.1 Zinsbouw
5.2 Zinsontleding

Spelling

Regels
1.1 s of z
1.2 's begin
1.3 -el, -er, -te
1.4 -ig/-lijk
1.5 -ng/-nk
1.6 aai, ooi, oei
1.7 au of ou, ei of ij
1.8 cht of g en sch(r)
1.9 Enkelvoud, meervoud
1.10 f of v
1.11 f/v-wisseling
1.12 i als ie
1.13 Korte/lange klank einde klankgroep
1.14 Lange klank achteraan
1.15 Leestekens
1.16 Persoonsvorm t.t. / stam / werkwoorden
1.17 s/z-wisseling
1.18 Samengestelde woorden
1.19 Stomme e
1.20 Stomme e: ge, be, ver
1.21 Verkleinwoorden

Regels Mix
2.1 Mix 1
2.2 Mix 2
2.3 Mix 3
2.4 Mix 4
2.5 Mix 5
2.6 Mix 6
2.7 Mix 7
2.8 Mix 8

Begrijpend lezen

Teksten
1.1 Aan tafel!
1.2 Achter slot en grendel
1.3 Amerika
1.4 Arretjescake
1.5 Bever
1.6 Bibliotheek
1.7 Boekbespreking
1.8 Chocolade
1.9 Gezocht: nieuwe leiders
1.10 Griffels en penselen
1.11 Hoppa Droppa
1.12 Meester Bob
1.13 Pesten
1.14 Pluk van de Petteflet - De Stampertjes
1.15 Pluk van de Petteflet - Zaza
1.16 Tekenwedstrijd
1.17 Zwarte zaterdag
1.18 Zwembad

Aardrijkskunde

Wonen en werken
1.1 De gemeente
1.2 Geld
1.3 Milieu
1.4 Stad en dorp
1.5 Verkeer

Het weer
2.1 Seizoenen

Kaartlezen
3.1 Kaartlezen

Mensen
4.1 Geloof

Waar we wonen
5.1 Kaarten
5.2 Waddeneilanden

Nederland
6.1 Water in Nederland
6.2 Grondsoorten

Geschiedenis

Dinosaurussen
1.1 Dinosaurussen

Jagers en boeren
2.1 Jagers en boeren

Grieken en Romeinen
3.1 Het oude Egypte
3.2 Grieken en Romeinen
3.3 De Romeinen

Monniken en ridders
4.1 Monniken en ridders
4.2 De middeleeuwen

Steden en staten
5.1 Steden en staten

Ontdekkers en hervormers
6.1 Ontdekkers en hervormers

Regenten en vorsten
7.1 Regenten en vorsten

Pruiken en revoluties
8.1 Pruiken en revoluties

Burgers en stoommachines
9.1 Burgers en stoommachines

Televisie en computer
10.1 Televisie en computer

Natuur en Techniek

De aarde
1.1 De aarde in de ruimte
1.2 Energiebronnen

Materialen en gereedschappen
2.1 Materialen
2.2 Producten
2.3 Techniek

Mensen
3.1 Gezond
3.2 Het eigen lichaam
3.3 Zintuigen

Planten en dieren
4.1 Dieren
4.2 Planten
4.3 Vogels en vissen
4.4 Reptielen en amfibieën
4.5 Planten-eters
4.6 Grote roofdieren
4.7 Safari
4.8 Jungle
4.9 Roofdieren
4.10 Vogels
4.11 Onder water
4.12 Pooldieren

Het weer
5.1 Het weer

Engels

Woorden
1.1 Eten en drinken
1.2 Mensen
1.3 Op straat
1.4 Wonen

Cito

Cito spelling
1.1 Spelling

Cito woordenschat
2.1 Woordenschat

Cito rekenen & wiskunde
3.1 Rekenen & wiskunde 1
3.2 Rekenen & wiskunde 2

Cito studievaardigheden
4.1 Studievaardigheden

Cito begrijpend lezen
5.1 Cito Begrijpend Lezen 1

Cito begrijpend luisteren
6.1 Klaas Vaak
6.2 Zomerzon

Checkit!

Testlab
1.1 Aftrekken
1.2 Optellen
1.3 Vermenigvuldigen
1.4 Delen
1.5 Wat is Squla?
1.6 Wat is Squla (tour)

Scratch
2.1 Scratch

WNF
3.1 Afrikaanse olifant
3.2 De haai

Licht
4.1 Licht

Huiden
5.1 Huiden

Onder de grond
6.1 Onder de grond

Jonge dieren
7.1 Jonge dieren

Onder water
8.1 Onder water

UNICEF
9.1 Ondervoeding
9.2 Kinderrechten
9.3 Gezonde voeding
9.4 UNICEF
9.5 Onderwijs