Groep 4 - quizvragen

Kinderen in groep 4 spelen op Squla in alle vakken die ze ook op school leren. Spelenderwijs wordt je kind beter in Rekenen, Spelling, Begrijpend lezen, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Taal en Natuur & techniek. Extra: Cito-modules en Checkit! Naast al deze quizvragen biedt Squla ook vele games en uitlegfilmpjes.

Bestel nu Demo

Vakantie

Frans
1.1 Hoe zie jij eruit?
1.2 Goede reis!
1.3 Op vakantie!
1.4 Een dagje uit!
1.5 Naar de dierentuin!
1.6 Frankrijk

Duits
2.1 Hoe zie jij eruit?
2.2 Goede reis!
2.3 Op vakantie!
2.4 Een dagje uit!
2.5 Naar de dierentuin!
2.6 Duitsland

Spaans
3.1 Hoe zie jij eruit?
3.2 Goede reis!
3.3 Op vakantie!
3.4 Een dagje uit!
3.5 Naar de dierentuin!
3.6 Spanje

Italiaans
4.1 Hoe zie jij eruit?
4.2 Goede reis!
4.3 Op vakantie!
4.4 Een dagje uit!
4.5 Naar de dierentuin!
4.6 Italië

Engels
5.1 Hoe zie jij eruit?
5.2 Goede reis!
5.3 Op vakantie!
5.4 Een dagje uit!
5.5 Naar de dierentuin!
5.6 Verenigd Koninkrijk

Rekenen

Basisrekenen
1.1 Optellen
1.2 Aftrekken
1.3 Vermenigvuldigen
1.4 Delen

Tafels
2.1 Tafel van 1
2.2 Tafel van 2
2.3 Tafel van 3
2.4 Tafel van 4
2.5 Tafel van 5
2.6 Tafel van 6
2.7 Tafel van 7
2.8 Tafel van 8
2.9 Tafel van 9
2.10 Tafel van 10
2.11 Tafel van 11
2.12 Tafel van 12
2.13 Tafels - mix

Getallenlijn
3.1 Getallenlijn

Geld
4.1 Geld

Meten en maten
5.1 Inhoud en gewicht
5.2 Lengte en omtrek
5.3 Meetkunde

Tijd en ruimte
6.1 Kalender
6.2 Klokkijken: digitaal
6.3 Klokkijken: wijzerklok
6.4 Tijd

Schatten
7.1 Schatten

Verhaaltjessommen
8.1 Verhaaltjessommen

Filmpjes
9.1 Breuken zijn eigenlijk heel simpel
9.2 Delen met grote getallen
9.3 Delen met rest
9.4 Delen zonder rest
9.5 Digitale klok: hele en halve uren
9.6 Digitale klok: kwartieren
9.7 Digitale klok: minuten en etmaal
9.8 Een plank zagen
9.9 Geld
9.10 Grote getallen
9.11 Hoeveel is 6x3?
9.12 Inhoud
9.13 Kalender
9.14 Klokkijken
9.15 Klokkijken: kwartieren en minuten
9.16 Klokkijken: digitale klok
9.17 Kommagetallen
9.18 Lengte
9.19 Optellen tot 100
9.20 Rekenrap met Raaf: kies een maand
9.21 Schatten
9.22 Sprongen van 10
9.23 Tel er steeds tien bij op
9.24 Vermenigvuldigen
9.25 Vermenigvuldigen handig rekenen
9.26 Vermenigvuldigen is makkelijker dan het lijkt
9.27 Vermenigvuldigen opgaven
9.28 Vermenigvuldigen tafels
9.29 Wijzerklok: halve uren
9.30 Wijzerklok: hele uren
9.31 Rekenrap met Raaf: wat hoort erbij?

Taal

Alfabet
1.1 Alfabet

Communicatie
2.1 Pictogrammen
2.2 Spreekwoorden & uitdrukkingen

Woorden
3.1 Woordsoorten 1
3.2 Woordsoorten 2

Woordenschat
4.1 Woordenschat

Zinnen
5.1 Zinsbouw
5.2 Onderwerp & persoonsvorm

Filmpjes
6.1 Bijvoeglijk naamwoord
6.2 Hoofdletters en leestekens
6.3 Lidwoord en zelfstandig naamwoord
6.4 Pictogrammen
6.5 Samenstellingen en lidwoorden
6.6 Spreekwoorden en uitdrukkingen
6.7 Voorzetsels

Spelling

Regels
1.1 s of z
1.2 's begin
1.3 -el, -er, -te
1.4 -ig/-lijk
1.5 -ng/-nk
1.6 aai, ooi, oei
1.7 au of ou, ei of ij
1.8 cht of g en sch(r)
1.9 Enkelvoud, meervoud
1.10 f of v
1.11 f/v-wisseling
1.12 i als ie
1.13 Korte/lange klank einde klankgroep
1.14 Lange klank achteraan
1.15 Leestekens
1.16 Stam, werkwoorden, persoonsvorm t.t.
1.17 s/z-wisseling
1.18 Samengestelde woorden
1.19 Stomme e
1.20 Stomme e: ge, be, ver
1.21 Verkleinwoorden

Regels Mix
2.1 Mix 1
2.2 Mix 2
2.3 Mix 3
2.4 Mix 4
2.5 Mix 5
2.6 Mix 6
2.7 Mix 7
2.8 Mix 8

Filmpjes
3.1 aai, ooi, oei
3.2 au, ou
3.3 cht of gt?
3.4 d of dt?
3.5 ei of ij
3.6 i of ie
3.7 Korte/lange klank (verdubbelaar/klinkerdief)
3.8 Leestekens

Begrijpend lezen

Teksten
1.1 Aan tafel!
1.2 Achter slot en grendel
1.3 Amerika
1.4 Arretjescake
1.5 Bever
1.6 Bibliotheek
1.7 Boekbespreking
1.8 Chocolade
1.9 Gezocht: nieuwe leiders
1.10 Griffels en penselen
1.11 Hoppa Droppa
1.12 Meester Bob
1.13 Pesten
1.14 Pluk v.d. Petteflet - De Stampertjes
1.15 Pluk van de Petteflet - Zaza
1.16 Tekenwedstrijd
1.17 Zwarte zaterdag
1.18 Zwembad

Aardrijkskunde

Wonen en werken
1.1 De gemeente
1.2 Geld
1.3 Milieu
1.4 Stad en dorp
1.5 Verkeer

Het weer
2.1 Seizoenen

Kaartlezen
3.1 Kaartlezen

Mensen
4.1 Geloof

Waar we wonen
5.1 Kaarten
5.2 Waddeneilanden

Nederland
6.1 Water in Nederland
6.2 Grondsoorten

Filmpjes
7.1 Duinen
7.2 Grondsoorten
7.3 Keti koti
7.4 Waar komt regen vandaan?
7.5 Yoga - de kat

Geschiedenis

Dinosaurussen
1.1 Dinosaurussen

Jagers en boeren
2.1 Jagers en boeren

Grieken en Romeinen
3.1 Het oude Egypte
3.2 Grieken en Romeinen
3.3 De Romeinen

Monniken en ridders
4.1 Monniken en ridders
4.2 De middeleeuwen

Steden en staten
5.1 Steden en staten

Ontdekkers en hervormers
6.1 Ontdekkers en hervormers

Regenten en vorsten
7.1 Regenten en vorsten

Pruiken en revoluties
8.1 Pruiken en revoluties

Burgers en stoommachines
9.1 Burgers en stoommachines

Televisie en computer
10.1 Televisie en computer

Filmpjes
11.1 De ijskelder
11.2 Jagers en boeren
11.3 Rembrandt
11.4 Vincent van Gogh

Natuur en Techniek

De aarde
1.1 De aarde in de ruimte
1.2 Energiebronnen

Materialen en gereedschappen
2.1 Materialen
2.2 Producten
2.3 Techniek

Mensen
3.1 Gezond
3.2 Het eigen lichaam
3.3 Zintuigen

Planten en dieren
4.1 Dieren
4.2 Planten
4.3 Vogels en vissen
4.4 Reptielen en amfibieën
4.5 Planten-eters
4.6 Grote roofdieren
4.7 Safari
4.8 Jungle
4.9 Roofdieren
4.10 Vogels
4.11 Onder water
4.12 Pooldieren

Het weer
5.1 Het weer

Filmpjes
6.1 Aziatische kleinklauwotter
6.2 Aziatische olifant
6.3 Bruine beer
6.4 De voedselketen
6.5 Giraffe
6.6 Grevy zebra
6.7 Indische neushoorn
6.8 Japanse makaak
6.9 Kameel
6.10 Koolstofdioxide (zuurstof)
6.11 Mantelbaviaan
6.12 Siberische tijger
6.13 Voorplanting planten
6.14 Warm- en koudbloedige dieren

Engels

Woorden
1.1 Eten en drinken
1.2 Mensen
1.3 Op straat
1.4 Wonen

Cito

Cito spelling
1.1 Spelling

Cito woordenschat
2.1 Woordenschat

Cito rekenen & wiskunde
3.1 Rekenen & wiskunde 1
3.2 Rekenen & wiskunde 2

Cito studievaardigheden
4.1 Studievaardigheden

Cito begrijpend lezen
5.1 Cito Begrijpend Lezen 1

Cito begrijpend luisteren
6.1 Klaas Vaak
6.2 Zomerzon

Checkit!

Suzie Q en de vuurdraak
1.1 Suzie Q en de vuurdraak

Testlab
2.1 Aftrekken
2.2 Optellen
2.3 Vermenigvuldigen
2.4 Delen
2.5 Wat is Squla?
2.6 Wat is Squla (tour)

Scratch
3.1 Scratch

WNF
4.1 Orang-oetans
4.2 Afrikaanse olifant
4.3 De haai

Licht
5.1 Licht

Huiden
6.1 Huiden

Onder de grond
7.1 Onder de grond

Jonge dieren
8.1 Jonge dieren

Onder water
9.1 Onder water

UNICEF
10.1 UNICEF
10.2 Kinderrechten
10.3 Gezonde voeding
10.4 Ondervoeding
10.5 Onderwijs

Filmpjes
11.1 Nick Jordan over programmeren
11.2 Operatie Olifant - algemeen
11.3 Operatie Olifant - stropen
11.4 Q-reporter Levi
11.5 Red het bos!
11.6 Scratch
11.7 Yoga - de boom
11.8 Yoga - de kat
11.9 Yoga - de muis
11.10 De orang-oetan