Cookies Squla

In dit Cookie Statement van Squla wordt uiteen gezet op welke wijze via de website van Squla (hierna: “Site”) cookies worden geplaatst op en informatie wordt uitgelezen van je computer en/of tablet (hierna: “Randapparatuur”). In dit Cookie Statement wordt tevens aangegeven voor welke doeleinden deze verzamelde informatie wordt gebruikt. We raden je dan ook aan dit Cookie Statement aandachtig door te nemen.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van de Randapparatuur worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de website terugsturen. De cookies die via deze website worden geplaatst kunnen je Randapparatuur of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Welke cookies hanteert Squla en voor welk doel?

Cookies van Squla

Deze paragraaf heeft betrekking op de cookies die Squla zelf plaatst en uitleest. Alleen Squla heeft toegang tot deze cookies en de informatie die door middel van de cookie wordt verzameld. Bij het plaatsen en uitlezen van deze zogenaamde first party cookies zijn geen derde partijen betrokken.

Squla plaatst in de eerste plaats zelf functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de door jou verzochte dienst te kunnen leveren. Zo zorgen functionele cookies er voor dat je na het inloggen op de website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en dat je kunt spelen op Squla (als we niet onthouden wie je bent, kunnen we bijvoorbeeld geen punten toekennen aan je profiel na het spelen van een quiz).

Ook plaatst Squla cookies die voor een langere periode op je Randapparatuur blijven staan. Aan de hand van deze zogenaamde permanente cookies wordt je Randapparatuur bij een volgend bezoek aan de website herkent. Deze cookies bieden Squla de mogelijkheid om je de website te tonen die specifiek aan jouw voorkeuren is aangepast. Doordat jouw voorkeuren reeds zijn ingesteld, bespaar je bij een nieuw bezoek aan de website tijd en is het gebruik daarvan aangenamer.

Cookies van derde partijen

Buiten de cookies die Squla zelf plaatst, worden er via de website ook cookies van derde partijen geplaatst op je Randapparatuur. Deze paragraaf heeft betrekking op deze zogenaamde third party cookies. Squla heeft geen controle of zeggenschap over het gebruik van deze cookies en/of het gebruik dat de derde partijen maken van de door middel van de cookies verzamelde informatie. Squla biedt alleen het platform dat het plaatsen van deze third party cookies mogelijk maakt. Squla wijst er op dat op het gebruik van de verzamelde gegevens nadere voorwaarden van de derde partijen van toepassing kunnen zijn. Hieronder wordt aangegeven welke soorten third party cookies via de website worden geplaatst.

Retargeting

Derde partijen plaatsen voor Squla cookies op je Randapparatuur om je, wanneer je op een later moment een andere website bezoekt, een banner van Squla te kunnen tonen (dit heet “retargeting”).

Google Analytics

Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt Squla gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw Randapparatuur aan de hand waarvan uw gebruik van de website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Squla verstrekt. Squla verkrijgt op deze wijze inzicht in de wijze waarop de website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de website of haar dienstverlening doorvoeren.

Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de informatie namens Google verwerken. Google kan de informatie niet gebruiken voor andere Google diensten.

Verwijderen cookies

De toestemming die je hebt gegeven aan Squla voor het plaatsen en uitlezen van first en third party cookies, kun je te allen tijde intrekken door je browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert en/of door in je browser alle reeds geplaatste cookies te verwijderen. Raadpleeg de help functie van je browser om te zien op welke wijze je de cookies kunt verwijderen. Daarnaast kun je de meeste cookies die bij gebruik van Squla worden geplaatst, zowel individueel als collectief weigeren via www.youronlinechoices.com/nl. Hier kun je ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op jouw browers en staat per browser uitgelegd hoe je reeds op jouw browser geplaatste cookies kunt verwijderen.

Je dient er wel rekening mee te houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van Squla niet of niet goed meer werken.

Let op: het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop je deze handeling uitvoert. Als je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers moet je de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig herhalen. Als je gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor dat je uitlogt indien je een openbare computer verlaat. Houd ook je wachtwoord geheim om te voorkomen dat anderen, zonder jouw toestemming, gebruik maken van jouw Squla account.

Privacy Statement

De mogelijkheid bestaat dat de door middel van een cookie verzamelde of anderszins uitgelezen informatie, persoonsgegevens bevat. Indien dit het geval is, is op de verwerking van deze persoonsgegevens tevens het Privacy Statement van Squla van toepassing dat hier kan worden geraadpleegd.

Wijzigingen

Dit Cookie Statement kan te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen in dit Cookie Statement zullen via de website bekend worden gemaakt.

Vragen

Mocht je nog vragen hebben over dit Cookie Statement dan kun je een e-mail sturen aan privacy@squla.nl.

Laatst gewijzigd op 3 augustus 2012