Image

Rekenen in groep 8: nog één keer alles

Veel stof die aan bod is gekomen in groep 4 t/m 7 wordt in groep 8 herhaald en uitgediept. Dat is niet niks! Op Squla kiest je kind zelf met welke onderdelen hij extra wil oefenen, bijvoorbeeld breuken, procenten, vermenigvuldigen, deelsommen, oppervlakte of inhoud. Alle sommen zijn verpakt in spelletjes en verhaalsommen, net als bij de toetsvragen. Op deze manier is je kind voorbereid op de eindtoets én ligt er een stevige basis voor de middelbare school!

Oefenen met breuken in groep 8

Hoe zat het ook alweer met breuken optellen en aftrekken? En hoe maak je een breuk gelijknamig? In groep 8 wordt de rekenstof van groep 7 herhaald, want die kan best lastig zijn. Op Squla oefen je met deze breuken, zowel als ‘kale som’ als verpakt in een verhaalsom, ook wel redactiesom genoemd. Nieuw in groep 8 is het vermenigvuldigen en delen van breuken, zoals:

  • Ongelijknamige breuken optellen en aftrekken, inclusief helen eruit halen en vereenvoudigen
  • Breuken vermenigvuldigen met breuken en met hele getallen (3/8 x 5/4 of 3/4 x 12)
  • Breuken delen door een breuk, of door een heel getal (hoeveel glazen van 1/5 liter haal je uit 2 liter?)

Breuken, procenten en decimalen, wat is het verschil?

Procenten, breuken en decimalen, het zijn allemaal manieren om een getal op te schrijven. In groep 8 moet je kind relaties hiertussen kunnen herkennen. Zo moet hij weten dat 7 : 28 hetzelfde is als 1/4 deel, maar ook hetzelfde als 0,25 en 25%. Op Squla oefent je kind dit in leuke spelletjes, bijvoorbeeld met fidgettoys! Daarnaast wordt er veel geoefend met kortingen en 21% BTW. Zo wordt duidelijk hoe de stof in het dagelijks leven toegepast kan worden. En deze manier van vragen sluit aan bij de toetsen van Cito. Handig!

Redactiesommen oefenen voor de eindtoets

In de afgelopen jaren heeft je kind de meeste kennis al opgedaan om de eindtoets te kunnen maken. In groep 8 zal nog wel veel geoefend worden met redactiesommen, oftewel verhaalsommen. De som wordt dan in een reële context geplaatst. Aurora is bijvoorbeeld om 14:45 klaar met school. De volgende dag start weer om 8:20. Hoeveel minuten zitten ertussen? Deze manier van vragen is gelijk aan de Cito-vraagstelling. Zo kan je kind hier aan wennen en gaat hij ontspannen de eindtoets tegemoet.

Oppervlakte en inhoud in groep 8

Hoe bereken je de oppervlakte van een balk? En hoeveel liter gaat er in een pak van 1 dm3? In groep 7 leerde je kind heel veel over inhoud, oppervlakte en gewicht. In groep 8 gaat je kind met name aan de slag met herhaling en het verder toepassen van deze maten. Hier download je een werkblad met een handig ezelsbruggetje. Daarnaast worden nog een paar nieuwe onderdelen behandeld, waaronder:

  • samengestelde grootheden zoals km/u en prijs/m3.
  • het effect van het vergroten van iets op de inhoud (wat gebeurt er met de inhoud als je iets 2 keer zo groot maakt)
  • Tijdzones op aarde en het bepalen van tijdsverschillen
  • Het omrekenen van tijdseenheden (van eeuw naar decennium, of van seconde naar uur)

Wat komt er verder aan bod in groep 8?

Oefenen met alle rekenstof van groep 1 t/m 8?

Ontdek motiverende quizzen en games.
Twijfel je? 14 dagen geldteruggarantie!

Gratis werkbladen en rekenspelletjes

Download hieronder handige tafelkaarten en somtekeningen om te oefenen met automatiseren.

Handige tips voor ouders