Groep 5 - quizvragen

Rekenen, Begrijpend lezen, Engels, Taal, Spelling… en nog véél meer! Op Squla leert je kind in groep 5 spelenderwijs in alle vakken van school, op zowel computer, tablet en mobiel. Ook leuk: de leerzame games en uitlegfilmpjes. Zo wordt je kind spelenderwijs slimmer.

Bestel nu Demo

Vakantie

Frans
1.1 Een dagje uit!
1.2 Frankrijk
1.3 Goede reis!
1.4 Hoe zie jij eruit?
1.5 Naar de dierentuin!
1.6 Op vakantie!

Duits
2.1 Duitsland
2.2 Een dagje uit!
2.3 Goede reis!
2.4 Hoe zie jij eruit?
2.5 Naar de dierentuin!
2.6 Op vakantie!

Spaans
3.1 Een dagje uit!
3.2 Goede reis!
3.3 Hoe zie jij eruit?
3.4 Naar de dierentuin!
3.5 Op vakantie!
3.6 Spanje

Italiaans
4.1 Een dagje uit!
4.2 Goede reis!
4.3 Hoe zie jij eruit?
4.4 Italië
4.5 Naar de dierentuin!
4.6 Op vakantie!

Engels
5.1 Een dagje uit!
5.2 Goede reis!
5.3 Hoe zie jij eruit?
5.4 Naar de dierentuin!
5.5 Op vakantie!
5.6 Verenigd Koninkrijk

Rekenen

Basisrekenen
1.1 Aftrekken
1.2 Delen
1.3 Optellen
1.4 Vermenigvuldigen

Tafels
2.1 Tafel van 1
2.2 Tafel van 10
2.3 Tafel van 11
2.4 Tafel van 12
2.5 Tafel van 2
2.6 Tafel van 3
2.7 Tafel van 4
2.8 Tafel van 5
2.9 Tafel van 6
2.10 Tafel van 7
2.11 Tafel van 8
2.12 Tafel van 9
2.13 Tafels - mix
2.14 Hoeveel is 6x3?

Getallenlijn
3.1 Getallenlijn
3.2 Tel er steeds tien bij op

Geld
4.1 Geld

Meten en maten
5.1 Inhoud en gewicht
5.2 Lengte en omtrek
5.3 Meetkunde
5.4 Lengte

Tijd en ruimte
6.1 Kalender
6.2 Klokkijken: digitaal
6.3 Klokkijken: wijzerklok
6.4 Tijd
6.5 Rekenrap met Raaf: kies een maand
6.6 Wijzerklok: hele uren
6.7 Wijzerklok: halve uren
6.8 Klokkijken

Schatten
7.1 Schatten

Verhaaltjessommen
8.1 Verhaaltjessommen

Filmpjes
9.1 Delen met grote getallen
9.2 Delen met rest
9.3 Delen zonder rest
9.4 Digitale klok: hele en halve uren
9.5 Digitale klok: kwartieren
9.6 Digitale klok: minuten en etmaal
9.7 Een plank zagen
9.8 Geld
9.9 Inhoud
9.10 Kalender
9.11 Klokkijken: digitale klok
9.12 Klokkijken: kwartieren en minuten
9.13 Optellen tot 100
9.14 Schatten
9.15 Sprongen van 10
9.16 Vermenigvuldigen
9.17 Vermenigvuldigen handig rekenen
9.18 Vermenigvuldigen is makkelijker dan het lijkt
9.19 Vermenigvuldigen opgaven
9.20 Vermenigvuldigen tafels
9.21 Rekenrap met Raaf: kies een maand
9.22 Hoeveel is 6x3?
9.23 Tel er steeds tien bij op
9.24 Rekenrap met Raaf: wat hoort erbij?
9.25 Wijzerklok: hele uren
9.26 Wijzerklok: halve uren
9.27 Lengte
9.28 Breuken zijn eigenlijk heel simpel
9.29 Grote getallen
9.30 Kommagetallen
9.31 Klokkijken

Taal

Alfabet
1.1 Alfabet

Communicatie
2.1 Pictogrammen
2.2 Spreekwoorden & uitdrukkingen
2.3 Pictogrammen
2.4 Spreekwoorden en uitdrukkingen

Woorden
3.1 Woordsoorten 1
3.2 Woordsoorten 2
3.3 Lidwoord en zelfstandig naamwoord
3.4 Voorzetsels
3.5 Bijvoeglijk naamwoord
3.6 Samenstellingen en lidwoorden

Woordenschat
4.1 Woordenschat

Zinnen
5.1 Onderwerp & persoonsvorm
5.2 Zinsbouw
5.3 Hoofdletters en leestekens

Filmpjes
6.1 Bijvoeglijk naamwoord
6.2 Samenstellingen en lidwoorden
6.3 Spreekwoorden en uitdrukkingen
6.4 Voorzetsels
6.5 Lidwoord en zelfstandig naamwoord
6.6 Hoofdletters en leestekens
6.7 Pictogrammen

Spelling

Regels
1.1 's begin
1.2 -el, -er, -te
1.3 -ig/-lijk
1.4 -ng/-nk
1.5 aai, ooi, oei
1.6 au of ou, ei of ij
1.7 cht of g en sch(r)
1.8 Enkelvoud, meervoud
1.9 f of v
1.10 f/v-wisseling
1.11 i als ie
1.12 Korte/lange klank einde klankgroep
1.13 Lange klank achteraan
1.14 Leestekens
1.15 s of z
1.16 s/z-wisseling
1.17 Samengestelde woorden
1.18 Stam, werkwoorden, persoonsvorm t.t.
1.19 Stomme e
1.20 Stomme e: ge, be, ver
1.21 Verkleinwoorden

Regels Mix
2.1 Mix 1
2.2 Mix 2
2.3 Mix 3
2.4 Mix 4
2.5 Mix 5
2.6 Mix 6
2.7 Mix 7
2.8 Mix 8

Filmpjes
3.1 aai, ooi, oei
3.2 au, ou
3.3 cht of gt?
3.4 d of dt?
3.5 ei of ij
3.6 i of ie
3.7 Korte/lange klank (verdubbelaar/klinkerdief)
3.8 Leestekens

Begrijpend lezen

Teksten
1.1 Aan tafel!
1.2 Achter slot en grendel
1.3 Amerika
1.4 Arretjescake
1.5 Bever
1.6 Bibliotheek
1.7 Boekbespreking
1.8 Chocolade
1.9 Gezocht: nieuwe leiders
1.10 Griffels en penselen
1.11 Hoppa Droppa
1.12 Meester Bob
1.13 Pesten
1.14 Pluk v.d. Petteflet - De Stampertjes
1.15 Pluk van de Petteflet - Zaza
1.16 Tekenwedstrijd
1.17 Zwarte zaterdag
1.18 Zwembad

Aardrijkskunde

Wonen en werken
1.1 De gemeente
1.2 Geld
1.3 Milieu
1.4 Stad en dorp
1.5 Verkeer

Het weer
2.1 Seizoenen
2.2 Waar komt regen vandaan?

Kaartlezen
3.1 Kaartlezen

Mensen
4.1 Geloof

Waar we wonen
5.1 Kaarten
5.2 Waddeneilanden

Nederland
6.1 Grondsoorten
6.2 Water in Nederland
6.3 Duinen
6.4 Grondsoorten

Filmpjes
7.1 Duinen
7.2 Grondsoorten
7.3 Waar komt regen vandaan?
7.4 Keti koti
7.5 Yoga - de kat

Geschiedenis

Dinosaurussen
1.1 Dinosaurussen

Jagers en boeren
2.1 Jagers en boeren
2.2 Jagers en boeren

Grieken en Romeinen
3.1 De Romeinen
3.2 Grieken en Romeinen
3.3 Het oude Egypte

Monniken en ridders
4.1 De middeleeuwen
4.2 Monniken en ridders

Steden en staten
5.1 Steden en staten

Ontdekkers en hervormers
6.1 Ontdekkers en hervormers

Regenten en vorsten
7.1 Regenten en vorsten
7.2 Rembrandt

Pruiken en revoluties
8.1 Pruiken en revoluties
8.2 De ijskelder

Burgers en stoommachines
9.1 Burgers en stoommachines
9.2 Vincent van Gogh

Televisie en computer
10.1 Televisie en computer

Filmpjes
11.1 De ijskelder
11.2 Rembrandt
11.3 Vincent van Gogh
11.4 Jagers en boeren

Natuur en Techniek

De aarde
1.1 De aarde in de ruimte
1.2 Energiebronnen

Materialen en gereedschappen
2.1 Materialen
2.2 Producten
2.3 Techniek

Mensen
3.1 Gezond
3.2 Het eigen lichaam
3.3 Zintuigen
3.4 Koolstofdioxide (zuurstof)

Planten en dieren
4.1 Dieren
4.2 Grote roofdieren
4.3 Jungle
4.4 Onder water
4.5 Planten
4.6 Planten-eters
4.7 Pooldieren
4.8 Reptielen en amfibieën
4.9 Roofdieren
4.10 Safari
4.11 Vogels
4.12 Vogels en vissen
4.13 Aziatische olifant
4.14 Voortplanting planten
4.15 Japanse makaak
4.16 Grevy zebra
4.17 Giraffe
4.18 Siberische tijger
4.19 Aziatische kleinklauwotter
4.20 Kameel
4.21 Indische neushoorn
4.22 Bruine beer
4.23 Mantelbaviaan
4.24 De voedselketen
4.25 Warm- en koudbloedige dieren

Het weer
5.1 Het weer

Filmpjes
6.1 De voedselketen
6.2 Koolstofdioxide (zuurstof)
6.3 Voortplanting planten
6.4 Warm- en koudbloedige dieren
6.5 Aziatische olifant
6.6 Japanse makaak
6.7 Grevy zebra
6.8 Giraffe
6.9 Siberische tijger
6.10 Aziatische kleinklauwotter
6.11 Kameel
6.12 Indische neushoorn
6.13 Bruine beer
6.14 Mantelbaviaan

Engels

Woorden
1.1 Eten en drinken
1.2 Mensen
1.3 Op straat
1.4 Wonen

Cito

Cito spelling
1.1 Spelling

Cito woordenschat
2.1 Woordenschat

Cito rekenen & wiskunde
3.1 Rekenen & wiskunde 1
3.2 Rekenen & wiskunde 2

Cito studievaardigheden
4.1 Studievaardigheden

Cito begrijpend lezen
5.1 Cito Begrijpend Lezen 1

Cito begrijpend luisteren
6.1 Klaas Vaak
6.2 Zomerzon

Checkit!

De legende van het gouden hoofd
1.1 De Legende van het Gouden Hoofd

Testlab
2.1 Aftrekken
2.2 Delen
2.3 Optellen
2.4 Vermenigvuldigen
2.5 Wat is Squla (tour)
2.6 Wat is Squla?

Scratch
3.1 Scratch
3.2 Scratch
3.3 Nick Jordan over programmeren

WNF
4.1 Afrikaanse olifant
4.2 De haai
4.3 Orang-oetans
4.4 De orang-oetan
4.5 Operatie Olifant - algemeen
4.6 Operatie Olifant - stropen
4.7 Q-reporter Levi

Licht
5.1 Licht

Huiden
6.1 Huiden

Onder de grond
7.1 Onder de grond

Jonge dieren
8.1 Jonge dieren

Onder water
9.1 Onder water

UNICEF
10.1 Gezonde voeding
10.2 Kinderrechten
10.3 Ondervoeding
10.4 Onderwijs
10.5 UNICEF

Filmpjes
11.1 Nick Jordan over programmeren
11.2 Operatie Olifant - algemeen
11.3 Red het bos!
11.4 Scratch
11.5 Yoga - de boom
11.6 Yoga - de kat
11.7 Yoga - de muis
11.8 De orang-oetan
11.9 Operatie Olifant - algemeen
11.10 Operatie Olifant - stropen
11.11 Q-reporter Levi