Groep 7 - 6168 quizvragen in alle vakken

Kinderen in groep 7 leren met Squla op de tablet, computer en mobiel in alle vakken van de basisschool. Spelenderwijs slimmer worden! Naast de vele quizvragen, games en uitlegfilmpjes kan je kind bovendien wennen aan de vraagstelling van Cito in de entreetoets. Naast alle schoolvakken spelen kinderen in groep 7 ook in vreemde talen (Spaans, Italiaans, Duits en Frans) en 21st century skills.

Bestel nu Demo

Rekenen

Rekenen op niveau
1.1 Optellen
1.2 Aftrekken
1.3 Delen
1.4 Vermenigvuldigen
1.5 Tijd

Basisrekenen
2.1 Delen
2.2 Optellen en aftrekken
2.3 Vermenigvuldigen
2.4 Vermenigvuldigen is makkelijker dan het lijkt

Getallenlijn
3.1 Getallenlijn

Geld
4.1 Geld

Meten en maten
5.1 Inhoud
5.2 Lengte en omtrek
5.3 Oppervlakte
5.4 Snelheid
5.5 Inhoud
5.6 Inhoud: van cl naar ml, dl en l
5.7 Kubieke inhoudsmaten
5.8 Inhoud: m³, dm³, cm³
5.9 Lengte
5.10 Omtrek en oppervlakte
5.11 Lengte-eenheden

Tijd
6.1 Klokkijken
6.2 Tijd

Breuken, procenten, verhoudingen
7.1 Breuken
7.2 Procenten
7.3 Verhoudingen
7.4 Hoe verdeel je een strook in gelijke delen?
7.5 Ongelijknamige breuken optellen
7.6 De verhoudingstabel
7.7 Rekenen met een verhoudingstabel
7.8 Rekenen met procenten
7.9 Van breuken naar procenten
7.10 Procenten als bijzondere breuk
7.11 Procenten als operator
7.12 Procenten als kommagetal

Grote getallen en kommagetallen
8.1 Kommagetallen
8.2 Kommagetallen
8.3 Grote getallen

Schatten
9.1 Schatten

Redactiesommen
10.1 Redactiesommen

Filmpjes
11.1 De verhoudingstabel
11.2 Grafieken
11.3 Inhoud: kubieke inhoudsmaten en liters
11.4 Inhoud: m³, dm³, cm³
11.5 Inhoud: van cl naar ml, dl en l
11.6 Kubieke inhoudsmaten
11.7 Lengte-eenheden
11.8 Procenten als bijzondere breuk
11.9 Procenten als kommagetal
11.10 Procenten als operator
11.11 Rekenen met een verhoudingstabel
11.12 Rekenen met procenten
11.13 Van breuken naar procenten
11.14 Lengte
11.15 Een plank zagen
11.16 Vermenigvuldigen is makkelijker dan het lijkt
11.17 Hoe verdeel je een strook in gelijke delen?
11.18 Omtrek en oppervlakte
11.19 Ongelijknamige breuken optellen
11.20 Grote getallen
11.21 Kommagetallen
11.22 Kalender
11.23 Inhoud

Aardrijkskunde

Nederland
1.1 Het bestuur van Nederland
1.2 Water in Nederland

Cultuur en religie
2.1 Cultuur
2.2 Religie
2.3 Religie

De wereld
3.1 Landschappen
3.2 Milieu
3.3 Vulkanen
3.4 Woestijnen

Europa
4.1 Toerisme EU
4.2 De Donau

Wonen en werken in Nederland
5.1 Verkeer
5.2 Werken

Filmpjes
6.1 De Donau
6.2 Ontwikkelingslanden
6.3 Religie
6.4 Keti koti
6.5 Yoga - de kat

Geschiedenis

Dinosaurussen
1.1 Dinosaurussen

Jagers en boeren
2.1 De ijstijd
2.2 Jagers en boeren
2.3 Jagers en boeren

Grieken en Romeinen
3.1 De Romeinen
3.2 Grieken en Romeinen
3.3 Het oude Egypte
3.4 Alle wegen leiden naar Rome

Monniken en ridders
4.1 De middeleeuwen
4.2 Monniken en ridders

Steden en staten
5.1 Steden en staten

Ontdekkers en hervormers
6.1 Ontdekkers en hervormers
6.2 Ontdekkingsreizen
6.3 De Spaanse Armada op weg

Regenten en vorsten
7.1 Regenten en vorsten

Pruiken en revoluties
8.1 Pruiken en revoluties
8.2 Slavernij

Burgers en stoommachines
9.1 Burgers en stoommachines

Wereldoorlogen
10.1 Anne Frank
10.2 Nederlands-Indië
10.3 Wereldoorlogen
10.4 Wereldoorlogen
10.5 Anne Frank

Televisie en computer
11.1 Televisie en computer

Filmpjes
12.1 Alle wegen leiden naar Rome
12.2 Anne Frank
12.3 De Spaanse Armada op weg
12.4 Grachten van Amsterdam
12.5 Slavernij
12.6 Wereldoorlogen
12.7 Jagers en boeren

Topografie

Nederland
1.1 Provincies en hoofdsteden
1.2 Wateren

Europa
2.1 Hoofdsteden
2.2 Landen

21st century skills

Informatie verzamelen
1.1 Informatie verzamelen
1.2 Informatie verzamelen

Presenteren
2.1 Presenteren
2.2 Presenteren

Boekbespreking
3.1 Boekbespreking
3.2 Boekbespreking

Hoe maak je een werkstuk?
4.1 Hoe maak je een werkstuk?
4.2 Hoe maak je een werkstuk?

Kritisch kijken
5.1 Kritisch kijken
5.2 Kritisch kijken

Creatief denken
6.1 Creatief denken
6.2 Creatief denken

Ervaringen online
7.1 Ervaringen online
7.2 Ervaringen online
7.3 Digitaal pesten

Samenwerken
8.1 Samenwerken
8.2 Samenwerken
8.3 Samenwerken en samenspelen
8.4 Samenwerken en samenspelen

Je mening geven
9.1 Je mening geven
9.2 Je mening geven

Programmeren
10.1 Scratch
10.2 Scratch

Filmpjes
11.1 Informatie verzamelen
11.2 Presenteren
11.3 Boekbespreking
11.4 Hoe maak je een werkstuk?
11.5 Kritisch kijken
11.6 Creatief denken
11.7 Ervaringen online
11.8 Samenwerken
11.9 Je mening geven

SoVa

Gevoelens
1.1 Gevoelens
1.2 Gevoelens

Pesten en plagen
2.1 Pesten

Normen en waarden
3.1 Normen en waarden

Filmpjes
4.1 Gevoelens

Cito

Cito spelling
1.1 Spelling 1
1.2 Spelling 2

Cito woordenschat
2.1 Woordenschat 1
2.2 Woordenschat 2

Cito rekenen & wiskunde
3.1 Rekenen & wiskunde 1
3.2 Rekenen & wiskunde 2
3.3 Rekenen & wiskunde 3

Cito studievaardigheden
4.1 Studievaardigheden 1
4.2 Studievaardigheden 2

Cito begrijpend lezen
5.1 Cito begrijpend lezen 3
5.2 Cito begrijpend lezen 1
5.3 Cito begrijpend lezen 2

Cito begrijpend luisteren
6.1 Laura Dekker
6.2 Verkocht

Cito wereldoriëntatie
7.1 Wereldoriëntatie

Cito technisch lezen
8.1 Technisch lezen

Cito Engels
9.1 Engels