Groep 7 - quizvragen

Kinderen in groep 7 leren met Squla op de tablet, computer en mobiel in alle vakken van de basisschool. Spelenderwijs slimmer worden! Naast de vele quizvragen, games en uitlegfilmpjes kan je kind bovendien wennen aan de vraagstelling van Cito in de entreetoets. Squla = leuk leren in groep 7.

Bestel nu Demo

Vakantie

Frans
1.1 Eropuit!
1.2 Frankrijk
1.3 Goede reis!
1.4 Naar de dierentuin!
1.5 Op vakantie!
1.6 Wie ben jij?

Duits
2.1 Duitsland
2.2 Eropuit!
2.3 Goede reis!
2.4 Naar de dierentuin!
2.5 Op vakantie!
2.6 Wie ben jij?

Spaans
3.1 Eropuit!
3.2 Goede reis!
3.3 Naar de dierentuin!
3.4 Op vakantie!
3.5 Spanje
3.6 Wie ben jij?

Italiaans
4.1 Eropuit!
4.2 Goede reis!
4.3 Italië
4.4 Naar de dierentuin!
4.5 Op vakantie!
4.6 Wie ben jij?

Engels
5.1 Eropuit!
5.2 Goede reis!
5.3 Naar de dierentuin!
5.4 Op vakantie!
5.5 Verenigd Koninkrijk
5.6 Wie ben jij?

Rekenen

Basisrekenen
1.1 Delen
1.2 Optellen en aftrekken
1.3 Vermenigvuldigen
1.4 Vermenigvuldigen is makkelijker dan het lijkt

Getallenlijn
2.1 Getallenlijn

Geld
3.1 Geld

Meten en maten
4.1 Inhoud
4.2 Lengte en omtrek
4.3 Oppervlakte
4.4 Snelheid
4.5 Inhoud
4.6 Inhoud: van cl naar ml, dl en l
4.7 Kubieke inhoudsmaten
4.8 Inhoud: m³, dm³, cm³
4.9 Lengte
4.10 Omtrek en oppervlakte
4.11 Lengte-eenheden

Tijd
5.1 Klokkijken
5.2 Tijd

Breuken, procenten, verhoudingen
6.1 Breuken
6.2 Procenten
6.3 Verhoudingen
6.4 Hoe verdeel je een strook in gelijke delen?
6.5 Ongelijknamige breuken optellen
6.6 De verhoudingstabel
6.7 Rekenen met een verhoudingstabel
6.8 Rekenen met procenten
6.9 Van breuken naar procenten
6.10 Procenten als bijzondere breuk
6.11 Procenten als operator
6.12 Procenten als kommagetal

Grote getallen en kommagetallen
7.1 Kommagetallen
7.2 Kommagetallen
7.3 Grote getallen

Schatten
8.1 Schatten

Redactiesommen
9.1 Redactiesommen

Filmpjes
10.1 De verhoudingstabel
10.2 Grafieken
10.3 Inhoud: kubieke inhoudsmaten en liters
10.4 Inhoud: m³, dm³, cm³
10.5 Inhoud: van cl naar ml, dl en l
10.6 Kubieke inhoudsmaten
10.7 Lengte-eenheden
10.8 Procenten als bijzondere breuk
10.9 Procenten als kommagetal
10.10 Procenten als operator
10.11 Rekenen met een verhoudingstabel
10.12 Rekenen met procenten
10.13 Van breuken naar procenten
10.14 Lengte
10.15 Een plank zagen
10.16 Vermenigvuldigen is makkelijker dan het lijkt
10.17 Hoe verdeel je een strook in gelijke delen?
10.18 Omtrek en oppervlakte
10.19 Ongelijknamige breuken optellen
10.20 Grote getallen
10.21 Kommagetallen
10.22 Kalender
10.23 Inhoud

Taal

Woorden
1.1 Trappen van vergelijking
1.2 Voegwoorden
1.3 Woordbenoeming
1.4 Woordsoorten 1
1.5 Woordsoorten 2
1.6 Woordsoorten 3
1.7 Bijvoeglijk naamwoord
1.8 Woordsoorten

Zinnen
2.1 Zinsbouw
2.2 Zinsontleding 1
2.3 Zinsontleding 2
2.4 Zinsontleding 3
2.5 Zinsontleding
2.6 Onderwerp en persoonsvorm
2.7 Werkwoordelijk gezegde

Woordenschat
3.1 Woordbegrip
3.2 Woordenschat

Communicatie
4.1 Communicatie
4.2 Discussiëren
4.3 Letterlijk of figuurlijk
4.4 Spreekwoorden & uitdrukkingen
4.5 Spreekwoorden en uitdrukkingen
4.6 Discussiëren

Filmpjes
5.1 Discussiëren
5.2 Tijden (ott, ovt, etc.)
5.3 Werkwoordelijk gezegde
5.4 Pictogrammen
5.5 Bijvoeglijk naamwoord
5.6 Spreekwoorden en uitdrukkingen
5.7 Zinsontleding
5.8 Woordsoorten
5.9 Onderwerp en persoonsvorm

Spelling

Regels
1.1 -isch
1.2 Afbreekregels
1.3 Afkortingen
1.4 au, ou & ei, ij
1.5 Bijvoeglijke naamwoorden
1.6 c als k- en s-klank
1.7 ch als sj
1.8 ch of g & cht of gt
1.9 Engelse woorden
1.10 Enkelvoud, meervoud
1.11 Franse woorden
1.12 j of w als tussenklank
1.13 Leestekens
1.14 Los of vast?
1.15 Samengestelde woorden
1.16 t/th
1.17 Trema, koppelteken & i als ie of j
1.18 Tussen-n en tussen-s
1.19 Verkleinwoorden
1.20 Werkwoordspelling 1
1.21 Werkwoordspelling 2
1.22 Woorden met p of b
1.23 Woorden met q, y, x

Regels Mix
2.1 Mix 1
2.2 Mix 2
2.3 Mix 3
2.4 Mix 4
2.5 Mix 5
2.6 Mix 6
2.7 Mix 7
2.8 Mix 8

Filmpjes
3.1 (Stoffelijk) bijvoeglijk naamwoord
3.2 Bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord
3.3 d of dt (word of wordt)
3.4 d of dt?
3.5 i of ie
3.6 Korte/lange klank (verdubbelaar/klinkerdief)
3.7 Leestekens
3.8 s of s bij meervoud
3.9 Verleden tijd met stam op d of t

Begrijpend lezen

Teksten
1.1 Actievoeren doe je zo
1.2 Apenheul
1.3 Baklava
1.4 Boekrecensie
1.5 De Roversgrot
1.6 De zeven torens van het Prinsenhuis
1.7 Het Akropolis Genootschap
1.8 Het vogelbekdier
1.9 Judo
1.10 Kerstknutsel
1.11 Meester Daan
1.12 NEMO
1.13 Norit
1.14 Schoolstress
1.15 Tomatensoep
1.16 Verliefd!
1.17 Weerbericht
1.18 Zonnevliegtuig

Aardrijkskunde

Nederland
1.1 Het bestuur van Nederland
1.2 Water in Nederland

Cultuur en religie
2.1 Cultuur
2.2 Religie
2.3 Religie

De wereld
3.1 Landschappen
3.2 Milieu
3.3 Vulkanen
3.4 Woestijnen

Europa
4.1 Toerisme EU
4.2 De Donau

Wonen en werken in Nederland
5.1 Verkeer
5.2 Werken

Filmpjes
6.1 De Donau
6.2 Ontwikkelingslanden
6.3 Religie
6.4 Keti koti
6.5 Yoga - de kat

Geschiedenis

Dinosaurussen
1.1 Dinosaurussen

Jagers en boeren
2.1 De ijstijd
2.2 Jagers en boeren
2.3 Jagers en boeren

Grieken en Romeinen
3.1 De Romeinen
3.2 Grieken en Romeinen
3.3 Het oude Egypte
3.4 Alle wegen leiden naar Rome

Monniken en ridders
4.1 De middeleeuwen
4.2 Monniken en ridders

Steden en staten
5.1 Steden en staten

Ontdekkers en hervormers
6.1 Ontdekkers en hervormers
6.2 Ontdekkingsreizen
6.3 De Spaanse Armada op weg

Regenten en vorsten
7.1 Regenten en vorsten

Pruiken en revoluties
8.1 Pruiken en revoluties
8.2 Slavernij

Burgers en stoommachines
9.1 Burgers en stoommachines

Wereldoorlogen
10.1 Anne Frank
10.2 Nederlands-Indië
10.3 Wereldoorlogen
10.4 Wereldoorlogen
10.5 Anne Frank

Televisie en computer
11.1 Televisie en computer

Filmpjes
12.1 Alle wegen leiden naar Rome
12.2 Anne Frank
12.3 De Spaanse Armada op weg
12.4 Grachten van Amsterdam
12.5 Slavernij
12.6 Wereldoorlogen
12.7 Jagers en boeren

Natuur en Techniek

Mensen
1.1 Gezond
1.2 Het menselijk lichaam

De aarde
2.1 De aarde in de ruimte
2.2 Weer en klimaat
2.3 De Noordpool

Materialen en gereedschappen
3.1 Producten

Natuurkunde en techniek
4.1 Elektriciteit
4.2 Licht
4.3 Techniek
4.4 Elektriciteit

Planten en dieren
5.1 Grote roofdieren
5.2 Jungle
5.3 Onder water
5.4 Planten en dieren
5.5 Planteneters
5.6 Pooldieren
5.7 Reptielen en amfibieën
5.8 Roofdieren
5.9 Safari
5.10 Vogels
5.11 Vogels en vissen
5.12 Aziatische olifant
5.13 Japanse makaak
5.14 Grevy zebra
5.15 Giraffe
5.16 Siberische tijger
5.17 Aziatische kleinklauwotter
5.18 Kameel
5.19 Indische neushoorn
5.20 Bruine beer
5.21 Mantelbaviaan

Voortplanting
6.1 Dieren voortplanting
6.2 Mensen voortplanting
6.3 Planten voortplanting
6.4 Voortplanting planten
6.5 Voortplanting dieren

Proefjes
7.1 Appeltje-eitje
7.2 Ballonnetje blazen
7.3 Candyberg
7.4 Deegklei
7.5 Omkeerwater
7.6 Smaaktest

Filmpjes
8.1 De Noordpool
8.2 Elektriciteit
8.3 Voortplanting dieren
8.4 Voortplanting planten
8.5 Aziatische olifant
8.6 Japanse makaak
8.7 Grevy zebra
8.8 Giraffe
8.9 Siberische tijger
8.10 Aziatische kleinklauwotter
8.11 Kameel
8.12 Indische neushoorn
8.13 Bruine beer
8.14 Mantelbaviaan

Engels

Woorden
1.1 Eten en drinken
1.2 Mensen
1.3 Vrije tijd en hobby's
1.4 Wonen

Zinnen
2.1 In de klas
2.2 In de winkel
2.3 Op straat
2.4 Tijdsaanduiding
2.5 Klokkijken

Filmpjes
3.1 Ontkenningen
3.2 Klokkijken

Topografie

Nederland
1.1 Provincies en hoofdsteden
1.2 Wateren

Europa
2.1 Hoofdsteden
2.2 Landen

SoVa

Gevoelens
1.1 Gevoelens
1.2 Gevoelens

Pesten en plagen
2.1 Digitaal pesten
2.2 Pesten

Samenwerken en samenspelen
3.1 Samenwerken en samenspelen
3.2 Samenwerken en samenspelen

Normen en waarden
4.1 Normen en waarden

Filmpjes
5.1 Samenwerken en samenspelen
5.2 Gevoelens

Cito

Cito spelling
1.1 Spelling 1
1.2 Spelling 2

Cito woordenschat
2.1 Woordenschat 1
2.2 Woordenschat 2

Cito rekenen & wiskunde
3.1 Rekenen & wiskunde 1
3.2 Rekenen & wiskunde 2

Cito studievaardigheden
4.1 Studievaardigheden 1
4.2 Studievaardigheden 2

Cito begrijpend lezen
5.1 Cito Begrijpend Lezen 1
5.2 Cito Begrijpend Lezen 2

Cito begrijpend luisteren
6.1 Laura Dekker
6.2 Verkocht

Cito wereldoriëntatie
7.1 Wereldoriëntatie

Cito technisch lezen
8.1 Technisch lezen

Cito Engels
9.1 Engels

Checkit!

De legende van het gouden hoofd
1.1 De Legende van het Gouden Hoofd

Nieuwsbegrip
2.1 Week 28
2.2 Week 27
2.3 Week 26

Testlab
3.1 Aftrekken
3.2 Delen
3.3 Optellen
3.4 Vermenigvuldigen
3.5 Wat is Squla (tour)
3.6 Wat is Squla?

Scratch
4.1 Scratch
4.2 Scratch
4.3 Nick Jordan over programmeren

WNF
5.1 Afrikaanse olifant
5.2 De haai
5.3 Orang-oetans
5.4 De orang-oetan
5.5 Operatie Olifant - algemeen
5.6 Operatie Olifant - stropen
5.7 Q-reporter Levi

Vincent van Gogh
6.1 Vincent van Gogh

Uitvindingen
7.1 Uitvindingen

Natuurrampen
8.1 Natuurrampen

UNICEF
9.1 Gezonde voeding
9.2 Kinderrechten
9.3 Ondervoeding
9.4 Onderwijs
9.5 UNICEF

Filmpjes
10.1 Operatie Olifant - algemeen
10.2 Red het bos!
10.3 Yoga - de boom
10.4 Yoga - de kat
10.5 Yoga - de muis
10.6 De orang-oetan
10.7 Operatie Olifant - algemeen
10.8 Operatie Olifant - stropen
10.9 Q-reporter Levi
10.10 Scratch
10.11 Nick Jordan over programmeren
10.12 Nederland bevrijd