Groep 7: een spannend schooljaar

Groep 7 kan een lastig jaar zijn. Het niveau gaat omhoog en de opgaven worden moeilijker. Met taal worden zinsontleding en grammatica uitgebreid en met rekenen komen staartdelingen, breuken en procenten aan bod. Het is dus helemaal niet gek dat je kind het soms even niet bij kan houden! Met Squla oefent je kind rekenen, taal en alle andere schoolvakken.

Bestel nu Demo

Oefen met Squla op je eigen niveau

Er komen veel nieuwe onderwerpen aan bod in groep 7. Die bouwen vaak voort op de leerstof van groep 6. Het is dus belangrijk om de basiskennis goed te beheersen. Heeft je kind nog moeite met een bepaald onderwerp? Zet het groepsniveau via het ouderaccount een jaar lager en laat je kind dit nog een keertje oefenen.

Belangrijke vakken in groep 7

In groep 7 krijgt je kind er geen nieuwe vakken meer bij. Wel zijn er een hoop nieuwe onderwerpen. Vooral rekenen en taal zijn vakken waarin dit jaar veel nieuwe stof aan bod komt. Met Squla oefen je deze op een leuke manier, waardoor de lesstof van school beter beklijft.

Rekenen

In groep 7 gaat je kind aan de slag met oppervlakte en inhoudsmaten, procenten, breuken, verhoudingen en ingewikkelde staartdelingen.

Taal

Het vervoegen van werkwoorden in de tegenwoordige, verleden en voltooide tijd is een belangrijk onderwerp in groep 7. Hetzelfde geldt voor het ontleden van zinnen.

Blogs groep 7

Vreemde talen

In groep 7 is Engels verplicht. Grote kans dat je kind al eerder Engels op school kreeg of zelf al een woordje Engels heeft opgepikt tijdens het kijken van tv of het surfen op internet. Met Squla oefent je kind in groep 7 zijn Engelse woordenschat, het formuleren van zinnen en het aangeven van de tijd.

Naast Engels kan je kind ook nog andere talen leren op Squla. In het vak vreemde talen leert je kind Frans, Spaans, Duits en Italiaans: de talen van de 4 populairste vakantiebestemmingen van de Nederlander. Gaan jullie binnenkort op vakantie? Met de quizzen van Squla leert je kind allerlei handige woorden en zinnen die altijd van pas komen.

Nieuw van Squla: spellingmethode TaalExtra

TaalExtra vakicoon
Als spelling en lezen niet zo makkelijk gaan, dan is dat voor kinderen soms best frustrerend in onze talige wereld. Daarom heeft Squla voor kinderen in groep 3 t/m 8 een wetenschappelijk bewezen en vooral leuke methode ontwikkeld om makkelijker en met meer zelfvertrouwen te spellen en lezen.

  • Online quizzen, offline opdrachten, heldere uitleg en handige materialen.
  • Ontwikkeld met orthopedagogen, gebaseerd inzichten uit de wetenschap en de praktijk.
  • In kleine stapjes oefenen met klank-tekenkoppeling, spellingregels, stappenplannen en splitsen.

Speel Squla op de computer, tablet of smartphone

Speel Squla op de computer, tablet of smartphone!

Tijdelijk met scheurkalender cadeau bij een jaarlidmaatschap,
leuk voor in de schoen!

Bestel nu Speel de demo

Cito

In hoeverre beheerst je kind de stof die hij of zij in de afgelopen 7 jaar heeft gehad? Met het jaarlijkse Cito Volgsysteem krijg je inzicht in de groei van je kind. Daarnaast wordt in groep 7 de Entreetoets afgenomen. Deze dient als hulpmiddel bij het voorspellen van een passend schooladvies van de middelbare school. Voor beide toetsen kun je niet oefenen. Toch kan het misschien wel voor zenuwen zorgen. Om de zenuwen voor deze toets wat weg te nemen, is het wel mogelijk om alvast kennis te maken met de vraagstelling van Cito. Je kind gaat zo met een geruster gevoel de toetsen in.

Oefen de vraagstelling van Cito

Rekenen

Rekenen op niveau
1.1 Optellen
1.2 Aftrekken
1.3 Delen
1.4 Vermenigvuldigen
1.5 Tijd

Basisrekenen
2.1 Delen
2.2 Optellen en aftrekken
2.3 Vermenigvuldigen
2.4 Vermenigvuldigen is makkelijker dan het lijkt

Getallenlijn
3.1 Getallenlijn

Geld
4.1 Geld

Meten en maten
5.1 Inhoud
5.2 Lengte en omtrek
5.3 Oppervlakte
5.4 Snelheid
5.5 Inhoud
5.6 Inhoud: van cl naar ml, dl en l
5.7 Kubieke inhoudsmaten
5.8 Inhoud: m³, dm³, cm³
5.9 Lengte
5.10 Omtrek en oppervlakte
5.11 Lengte-eenheden

Tijd
6.1 Klokkijken
6.2 Tijd

Breuken, procenten, verhoudingen
7.1 Breuken
7.2 Procenten
7.3 Verhoudingen
7.4 Hoe verdeel je een strook in gelijke delen?
7.5 Ongelijknamige breuken optellen
7.6 De verhoudingstabel
7.7 Rekenen met een verhoudingstabel
7.8 Rekenen met procenten
7.9 Van breuken naar procenten
7.10 Procenten als bijzondere breuk
7.11 Procenten als operator
7.12 Procenten als kommagetal

Grote getallen en kommagetallen
8.1 Kommagetallen
8.2 Kommagetallen
8.3 Grote getallen

Schatten
9.1 Schatten

Redactiesommen
10.1 Redactiesommen

Filmpjes
11.1 De verhoudingstabel
11.2 Grafieken
11.3 Inhoud: kubieke inhoudsmaten en liters
11.4 Inhoud: m³, dm³, cm³
11.5 Inhoud: van cl naar ml, dl en l
11.6 Kubieke inhoudsmaten
11.7 Lengte-eenheden
11.8 Procenten als bijzondere breuk
11.9 Procenten als kommagetal
11.10 Procenten als operator
11.11 Rekenen met een verhoudingstabel
11.12 Rekenen met procenten
11.13 Van breuken naar procenten
11.14 Lengte
11.15 Een plank zagen
11.16 Vermenigvuldigen is makkelijker dan het lijkt
11.17 Hoe verdeel je een strook in gelijke delen?
11.18 Omtrek en oppervlakte
11.19 Ongelijknamige breuken optellen
11.20 Grote getallen
11.21 Kommagetallen
11.22 Kalender
11.23 Inhoud

Aardrijkskunde

Nederland
1.1 Het bestuur van Nederland
1.2 Water in Nederland

Cultuur en religie
2.1 Cultuur
2.2 Religie
2.3 Religie

De wereld
3.1 Landschappen
3.2 Milieu
3.3 Vulkanen
3.4 Woestijnen

Europa
4.1 Toerisme EU
4.2 De Donau

Wonen en werken in Nederland
5.1 Verkeer
5.2 Werken

Filmpjes
6.1 De Donau
6.2 Ontwikkelingslanden
6.3 Religie
6.4 Keti koti
6.5 Yoga - de kat

Geschiedenis

Dinosaurussen
1.1 Dinosaurussen

Jagers en boeren
2.1 De ijstijd
2.2 Jagers en boeren
2.3 Jagers en boeren

Grieken en Romeinen
3.1 De Romeinen
3.2 Grieken en Romeinen
3.3 Het oude Egypte
3.4 Alle wegen leiden naar Rome

Monniken en ridders
4.1 De middeleeuwen
4.2 Monniken en ridders

Steden en staten
5.1 Steden en staten

Ontdekkers en hervormers
6.1 Ontdekkers en hervormers
6.2 Ontdekkingsreizen
6.3 De Spaanse Armada op weg

Regenten en vorsten
7.1 Regenten en vorsten

Pruiken en revoluties
8.1 Pruiken en revoluties
8.2 Slavernij

Burgers en stoommachines
9.1 Burgers en stoommachines

Wereldoorlogen
10.1 Anne Frank
10.2 Nederlands-Indië
10.3 Wereldoorlogen
10.4 Wereldoorlogen
10.5 Anne Frank

Televisie en computer
11.1 Televisie en computer

Filmpjes
12.1 Alle wegen leiden naar Rome
12.2 Anne Frank
12.3 De Spaanse Armada op weg
12.4 Grachten van Amsterdam
12.5 Slavernij
12.6 Wereldoorlogen
12.7 Jagers en boeren

Topografie

Nederland
1.1 Provincies en hoofdsteden
1.2 Wateren

Europa
2.1 Hoofdsteden
2.2 Landen

SoVa

Gevoelens
1.1 Gevoelens
1.2 Gevoelens

Pesten en plagen
2.1 Pesten

Normen en waarden
3.1 Normen en waarden

Filmpjes
4.1 Gevoelens

Cito

Cito spelling
1.1 Cito spelling 1
1.2 Cito spelling 2

Cito woordenschat
2.1 Cito woordenschat 1
2.2 Cito woordenschat 2

Cito rekenen & wiskunde
3.1 Cito rekenen & wiskunde 1
3.2 Cito rekenen & wiskunde 2
3.3 Cito rekenen & wiskunde 3

Cito studievaardigheden
4.1 Cito studievaardigheden 1
4.2 Cito studievaardigheden 2

Cito begrijpend lezen
5.1 Cito begrijpend lezen 1
5.2 Cito begrijpend lezen 2
5.3 Cito begrijpend lezen 3
5.4 Cito begrijpend lezen 4
5.5 Cito begrijpend lezen 5

Cito begrijpend luisteren
6.1 Laura Dekker
6.2 Verkocht

Cito wereldoriëntatie
7.1 Cito wereldoriëntatie

Cito technisch lezen
8.1 Cito technisch lezen

Cito Engels
9.1 Cito Engels 1