Rekenmachine

De rekenmachine is een handig hulpmiddel om rekensommen uit te rekenen. In de eerste groepen van de basisschool wordt het gebruik van de rekenmachine zoveel mogelijk vermeden. In deze groepen ligt de nadruk namelijk op hoofdrekenen door middel van het automatiseren en memoriseren van sommen. Vanaf groep 6 leert je kind ook rekenen met de rekenmachine. Op deze pagina lees je hoe je kind een rekenmachine gebruikt.


De rekenmachine op de basisschool

Met behulp van een rekenmachine lukt het je kind sneller om een antwoord te vinden dan door middel van hoofdrekenen. Toch wordt er tijdens de rekenlessen van groep 1 tot en met groep 5 geen gebruik gemaakt van dit hulpmiddel. Waarom niet? Omdat je kind dan nog bezig is met het begrijpen van de rekenstof en hij door het gebruik van een rekenmachine niet leert om sommen uit zijn hoofd op te lossen. Vandaar dat er deze groepen voornamelijk aandacht wordt besteed aan het automatiseren en memoriseren van sommen. Je kind leert een aantal handige technieken en strategieën, zodat hij lastige sommen toch op kan lossen zonder hier een rekenmachine voor te gebruiken.

Hoe gebruik ik mijn rekenmachine?

Voordat je kind een rekenmachine gaat gebruiken, is het handig dat hij de verschillende bewerkingen kent en weet welk symbool hierbij hoort. Wanneer deze kennis ontbreekt, weet je kind waarschijnlijk niet hoe hij een rekenmachine gebruikt. Gaat hij er toch mee aan de slag? Dan kan dit ervoor zorgen dat je kind niet het juiste antwoord vindt, omdat hij een verkeerde bewerking heeft toegepast.

Wil je kind de som 8391 x 782 oplossen met behulp van een rekenmachine? Laat hem dan eerst 8391 intypen. Typ hier vervolgens niet direct het tweede getal achter, maar selecteer eerst de gewenste bewerking. Omdat het hier om een keersom gaat, kies je voor het keerteken (x). Nadat je kind de toets met dit symbool heeft ingedrukt, voert hij het getal 782 in. Druk vervolgens op ‘Enter’ en de rekenmachine geeft aan dat het antwoord 6.561.762 is.

Rekenmachine online

Als we het over een rekenmachine hebben, denken de meeste mensen al snel aan een zakrekenmachine. Omdat dit een compact apparaatje is, heeft je kind er mogelijk eentje in het laatje van zijn schooltafel liggen. Wanneer je kind niet over een rekenmachine beschikt, betekent dit niet dat hij er geen gebruik van kan maken. De online rekenmachine wint de laatste jaren namelijk aan populariteit. Om een online rekenmachine te gebruiken, hoeft je kind enkel te zoeken op ‘rekenmachine’. Er verschijnt dan direct een rekenmachine in beeld waardoor je kind makkelijk en snel een (lastige) som uit kan rekenen. Bovendien heeft iedere telefoon tegenwoordig wel een rekenmachine-functie. Hierdoor kan je kind eigenlijk altijd gebruik maken van een rekenmachine. 

Het gebruik van de rekenmachine in groep 6, 7 en 8

Veel kinderen hebben wel eens een rekenmachine gezien. Vanaf groep 6 leert je kind hoe dit apparaat werkt. Je kind gaat dan namelijk met steeds grotere getallen rekenen. Hieronder lees je hoe het met het gebruik van de rekenmachine in groep 6, 7 en 8 zit.

Introductie van de zakrekenmachine in groep 6

In groep 6 wordt de zakrekenmachine voor het eerst geïntroduceerd. Je kind krijgt uitleg over hoe dit apparaat werkt en wat je er allemaal mee kunt. Zo wordt er bijvoorbeeld verteld dat je met een rekenmachine binnen een mum van tijd het antwoord op plussommen, minsommen, keersommen en deelsommen kunt vinden.

In groep 7 leert je kind zelf rekenen met een rekenmachine

Nu je kind bekend is met de basis van de zakrekenmachine, gaat hij er in groep 7 zelf mee aan de slag. In deze groep leert hij onder meer om eenvoudige berekeningen uit te rekenen met behulp van een rekenmachine. Hierdoor leert je kind langzaam maar zeker steeds beter hoe een rekenmachine werkt. Verder wordt er in groep 7 van je kind verwacht dat hij bij een uitkomst van een niet opgaande deling de ‘rest’ correct kan interpreteren en dat hij de uitkomst door middel van schattend rekenen kan controleren en kritisch kan beoordelen.

Rekenen met de rekenmachine in groep 8

Als je kind overgaat naar groep 8 is hij in staat om eenvoudige berekeningen uit te voeren  met de rekenmachine. In groep 8 wordt het je kind allemaal wat lastiger gemaakt. Zo wordt er in deze groep bijvoorbeeld van je kind verwacht dat hij verhaaltjessommen met meerdere bewerkingen op de juiste manier en in de juiste volgorde op kan lossen door gebruik te maken van een rekenmachine. Verder leert je kind in groep 8 in te schatten of hij een som met een rekenmachine oplost of dat hij dit toch beter uit het hoofd of met pen en papier kan doen.

Breuken berekenen met de rekenmachine

Tijdens de rekenlessen op de basisschool komen breuken aan bod. Je kind leert deze in eerste instantie uit zijn hoofd uit te rekenen, maar dit is niet altijd even makkelijk. Gelukkig kan je kind ook breuken berekenen met de rekenmachine. In tegenstelling tot een grafische rekenmachine beschikt een standaard zakrekenmachine alleen niet over een speciale functie voor breuken. Toch kan je kind met zo’n rekenmachine wel degelijke uitrekenen hoeveel een breuk is. Om te bepalen welk kommagetal gelijkstaat aan de breuk 3/8 typt je kind op de rekenmachine simpelweg 3 : 8 in. Dit levert het antwoord 0,375 op.

Een rekenmachine is een apparaatje waarop je kind berekeningen uit kan voeren. Met dit hulpmiddel kunnen verschillende bewerkingen uitgevoerd worden, zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Rekenmachines geven direct het antwoord op een som nadat deze is ingevoerd.

Een rekenmachine kent verschillende bewerkingen. Je kind kan de rekenmachine onder meer gebruiken om plussommen en minsommen op te lossen, maar ook bewerkingen als keer en gedeeld door. Verder beschikken sommige rekenmachines over een functie waardoor je kind er ook mee kan machtsverheffen en worteltrekken.

Voordat je kind een rekenmachine kan gebruiken, schakelt hij het apparaat eerst in. Hiervoor gebruikt hij de ‘On/off’-knop. Laat hem vervolgens het eerste getal invoeren, gevolgd door de bewerking en het tweede getal. Je kind drukt tot slot op ‘Enter’ en een rekenmachine geeft  direct het antwoord op een som.

Ja, je kind kan gebruik maken van een online rekenmachine. Wie op het internet zoekt op ‘rekenmachine’ krijgt er direct eentje te zien. Op deze rekenmachine kan je kind direct de som invoeren, waardoor hij binnen de kortste keren het antwoord op een som weet.

De rekenmachine wordt in groep 6 van de basisschool geïntroduceerd. Je kind leert dan hoe een rekenmachine werkt en wat hij er allemaal mee kan. Vanaf groep 7 gaat je kind zelf rekenen met een rekenmachine. In groep 8 wordt het een stukje moeilijker gemaakt. Er wordt dan namelijk van je kind verwacht dat hij snel weet of een som met een rekenmachine of door middel van hoofdreken opgelost kan worden.

Ondanks dat een zakrekenmachine niet over een speciale functie voor breuken beschikt, kan je kind er wel breuken mee berekenen. Typ maar eens 3 : 8 in en druk vervolgens op ‘Enter’. De rekenmachine geeft in dat geval 0,375 als antwoord. Dit kommagetal komt overeen met de breuk 3/8.

Nee, niet iedere rekenmachine is hetzelfde. Er wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen een zakrekenmachine en een grafische rekenmachine. Laatstgenoemde apparaat heeft meer functies dan een simpele zakrekenmachine. Op de basisschool gebruikt je kind alleen een zakrekenmachine. Een grafische rekenmachine is bedoeld voor wiskunde op de middelbare school.