Groep 8 - 6374 quizvragen in alle vakken

De lesstof oefenen om een achterstand in te halen? Of om kennis te maken met de vraagstelling van Cito voor de eindtoets? Op Squla voor groep 8 kan het allemaal! Leer spelenderwijs in alle vakken van de basisschool en Cito-modules op computer, tablet en mobiel. Extra uitdaging nodig? Oefen alvast met de lesstof van de brugklas of speel de extra modules als vreemde talen, 21st century skills en Checkit!

Bestel nu Demo

Rekenen

Rekenen op niveau
1.1 Optellen
1.2 Aftrekken
1.3 Delen
1.4 Vermenigvuldigen
1.5 Tijd

Basisrekenen
2.1 Delen
2.2 Optellen en aftrekken
2.3 Vermenigvuldigen
2.4 Vermenigvuldigen is makkelijker dan het lijkt

Tafels
3.1 Tafels

Getallenlijn
4.1 Getallenlijn

Geld
5.1 Geld

Meten en maten
6.1 Inhoud en gewicht
6.2 Lengte en oppervlakte
6.3 Inhoud
6.4 Kubieke inhoudsmaten
6.5 Lengte
6.6 Lengte-eenheden
6.7 Omtrek en oppervlakte
6.8 Oppervlakte: m²
6.9 Oppervlakte: hectare
6.10 Van kubieke meter naar liter
6.11 Inhoudsmaten
6.12 Inhoudsmaten en maataanduidingen
6.13 m³, dm³ en cm³

Tijd
7.1 Tijd

Breuken, procenten, verhoudingen
8.1 Breuken
8.2 Procenten
8.3 Verhoudingen
8.4 Hoe verdeel je een strook in gelijke delen?
8.5 Ongelijknamige breuken optellen
8.6 De verhoudingstabel
8.7 Rekenen met een verhoudingstabel
8.8 Rekenen met procenten
8.9 Van breuken naar procenten
8.10 Procenten als bijzondere breuk
8.11 Procenten als breuk en kommagetal
8.12 Procenten: korting berekenen
8.13 Breuken, delen en vermenigvuldigen 1
8.14 Breuken, delen en vermenigvuldigen 2

Getallen
9.1 Getallen
9.2 Kommagetallen

Schatten
10.1 Schatten

Filmpjes
11.1 Breuk als kommagetal
11.2 Breuken, delen en vermenigvuldigen 1
11.3 Breuken, delen en vermenigvuldigen 2
11.4 Grafieken
11.5 Inhoudsmaten
11.6 Inhoudsmaten en maataanduidingen
11.7 m³, dm³ en cm³
11.8 Oppervlakte: hectare
11.9 Oppervlakte: m²
11.10 Procenten als breuk en kommagetal
11.11 Procenten: korting berekenen
11.12 Van kubieke meter naar liter
11.13 Lengte
11.14 Een plank zagen
11.15 Vermenigvuldigen is makkelijker dan het lijkt
11.16 Hoe verdeel je een strook in gelijke delen?
11.17 Omtrek en oppervlakte
11.18 Ongelijknamige breuken optellen
11.19 Grote getallen
11.20 Kommagetallen
11.21 Lengte-eenheden
11.22 De verhoudingstabel
11.23 Rekenen met een verhoudingstabel
11.24 Inhoud
11.25 Van breuken naar procenten
11.26 Rekenen met procenten
11.27 Kubieke inhoudsmaten
11.28 Procenten als bijzondere breuk

Geschiedenis

Dinosaurussen
1.1 Dinosaurussen

Jagers en boeren
2.1 De ijstijd
2.2 Jagers en boeren
2.3 Jagers en boeren

Grieken en Romeinen
3.1 De Romeinen
3.2 Grieken en Romeinen
3.3 Het oude Egypte

Monniken en ridders
4.1 De middeleeuwen
4.2 Monniken en ridders

Steden en staten
5.1 Steden en staten
5.2 Gilden en hanzesteden

Ontdekkers en hervormers
6.1 Ontdekkers en hervormers
6.2 Ontdekkingsreizen

Regenten en vorsten
7.1 Regenten en vorsten
7.2 VOC

Pruiken en revoluties
8.1 Pruiken en revoluties

Burgers en stoommachines
9.1 Burgers en stoommachines

Wereldoorlogen
10.1 Anne Frank
10.2 Nederlands-Indië
10.3 Wereldoorlogen
10.4 Dagboek van Anne Frank
10.5 Verstoppen voor de Duitsers
10.6 Onderduiken
10.7 Nederlands-Indië

Televisie en computer
11.1 Televisie en computer
11.2 Jaren '60 en '70

Filmpjes
12.1 Dagboek van Anne Frank
12.2 Gilden en hanzesteden
12.3 Jaren '60 en '70
12.4 Nederlands-Indië
12.5 Onderduiken
12.6 Verstoppen voor de Duitsers
12.7 VOC
12.8 Jagers en boeren

Topografie

Nederland
1.1 Provincies en hoofdsteden
1.2 Wateren

Europa
2.1 Hoofdsteden
2.2 Landen

De wereld
3.1 Landen en continenten
3.2 Steden

21st century skills

Informatie verzamelen
1.1 Informatie verzamelen
1.2 Informatie verzamelen

Presenteren
2.1 Presenteren
2.2 Presenteren

Boekbespreking
3.1 Boekbespreking
3.2 Boekbespreking

Hoe maak je een werkstuk?
4.1 Hoe maak je een werkstuk?
4.2 Hoe maak je een werkstuk?

Kritisch kijken
5.1 Kritisch kijken
5.2 Kritisch kijken

Creatief denken
6.1 Creatief denken
6.2 Creatief denken

Ervaringen online
7.1 Ervaringen online
7.2 Ervaringen online
7.3 Digitaal pesten

Samenwerken
8.1 Samenwerken
8.2 Samenwerken
8.3 Samenwerken en samenspelen
8.4 Samenwerken en samenspelen

Je mening geven
9.1 Je mening geven
9.2 Je mening geven

Programmeren
10.1 Scratch
10.2 Scratch

Filmpjes
11.1 Informatie verzamelen
11.2 Presenteren
11.3 Boekbespreking
11.4 Hoe maak je een werkstuk?
11.5 Kritisch kijken
11.6 Creatief denken
11.7 Ervaringen online
11.8 Samenwerken
11.9 Je mening geven

SoVa

Pesten en plagen
1.1 Pesten

Gevoelens
2.1 Gevoelens
2.2 Gevoelens

Normen en waarden
3.1 Normen en waarden

Filmpjes
4.1 Gevoelens

Cito

Cito spelling
1.1 Spelling 1
1.2 Spelling 2
1.3 Spelling 3
1.4 Spelling 4

Cito woordenschat
2.1 Woordenschat 1
2.2 Woordenschat 2
2.3 Woordenschat 3
2.4 Woordenschat 4
2.5 Woordenschat 5

Cito rekenen & wiskunde
3.1 Rekenen & wiskunde

Cito studievaardigheden
4.1 Studievaardigheden 1
4.2 Studievaardigheden 2
4.3 Studievaardigheden 3

Cito wereldoriëntatie
5.1 Wereldoriëntatie

Cito begrijpend lezen
6.1 Cito begrijpend lezen 1
6.2 Cito begrijpend lezen 2

Cito begrijpend luisteren
7.1 Frans en Laura
7.2 Project M

Cito technisch lezen
8.1 Technisch lezen

Cito Engels
9.1 Engels 1
9.2 Engels 2