Groep 8 - quizvragen

De lesstof oefenen om een achterstand in te halen? Of om kennis te maken met de vraagstelling van Cito voor de eindtoets? Op Squla voor groep 8 kan het allemaal! Leer spelenderwijs in alle vakken van de basisschool en Cito modules op computer, tablet en mobiel. Extra uitdaging nodig? Oefen alvast met de lesstof van de brugklas.

Bestel nu Demo

Vakantie

Frans
1.1 Eropuit!
1.2 Frankrijk
1.3 Goede reis!
1.4 Naar de dierentuin!
1.5 Op vakantie!
1.6 Wie ben jij?

Duits
2.1 Duitsland
2.2 Eropuit!
2.3 Goede reis!
2.4 Naar de dierentuin!
2.5 Op vakantie!
2.6 Wie ben jij?

Spaans
3.1 Eropuit!
3.2 Goede reis!
3.3 Naar de dierentuin!
3.4 Op vakantie!
3.5 Spanje
3.6 Wie ben jij?

Italiaans
4.1 Eropuit!
4.2 Goede reis!
4.3 Italië
4.4 Naar de dierentuin!
4.5 Op vakantie!
4.6 Wie ben jij?

Engels
5.1 Eropuit!
5.2 Goede reis!
5.3 Naar de dierentuin!
5.4 Op vakantie!
5.5 Verenigd Koninkrijk
5.6 Wie ben jij?

Rekenen

Basisrekenen
1.1 Delen
1.2 Optellen en aftrekken
1.3 Vermenigvuldigen
1.4 Vermenigvuldigen is makkelijker dan het lijkt

Tafels
2.1 Tafels

Getallenlijn
3.1 Getallenlijn

Geld
4.1 Geld

Meten en maten
5.1 Inhoud en gewicht
5.2 Lengte en oppervlakte
5.3 Inhoud
5.4 Kubieke inhoudsmaten
5.5 Lengte
5.6 Lengte-eenheden
5.7 Omtrek en oppervlakte
5.8 Oppervlakte: m²
5.9 Oppervlakte: hectare
5.10 Van kubieke meter naar liter
5.11 Inhoudsmaten
5.12 Inhoudsmaten en maataanduidingen
5.13 m³, dm³ en cm³

Tijd
6.1 Tijd

Breuken, procenten, verhoudingen
7.1 Breuken
7.2 Procenten
7.3 Verhoudingen
7.4 Hoe verdeel je een strook in gelijke delen?
7.5 Ongelijknamige breuken optellen
7.6 De verhoudingstabel
7.7 Rekenen met een verhoudingstabel
7.8 Rekenen met procenten
7.9 Van breuken naar procenten
7.10 Procenten als bijzondere breuk
7.11 Procenten als breuk en kommagetal
7.12 Procenten: korting berekenen
7.13 Breuken, delen en vermenigvuldigen 1
7.14 Breuken, delen en vermenigvuldigen 2

Getallen
8.1 Getallen
8.2 Kommagetallen

Schatten
9.1 Schatten

Filmpjes
10.1 Breuk als kommagetal
10.2 Breuken, delen en vermenigvuldigen 1
10.3 Breuken, delen en vermenigvuldigen 2
10.4 Grafieken
10.5 Inhoudsmaten
10.6 Inhoudsmaten en maataanduidingen
10.7 m³, dm³ en cm³
10.8 Oppervlakte: hectare
10.9 Oppervlakte: m²
10.10 Procenten als breuk en kommagetal
10.11 Procenten: korting berekenen
10.12 Van kubieke meter naar liter
10.13 Lengte
10.14 Een plank zagen
10.15 Vermenigvuldigen is makkelijker dan het lijkt
10.16 Hoe verdeel je een strook in gelijke delen?
10.17 Omtrek en oppervlakte
10.18 Ongelijknamige breuken optellen
10.19 Grote getallen
10.20 Kommagetallen
10.21 Lengte-eenheden
10.22 De verhoudingstabel
10.23 Rekenen met een verhoudingstabel
10.24 Inhoud
10.25 Van breuken naar procenten
10.26 Rekenen met procenten
10.27 Kubieke inhoudsmaten
10.28 Procenten als bijzondere breuk

Taal

Woorden
1.1 Klemtoon
1.2 Trappen van vergelijking
1.3 Voegwoorden
1.4 Woordsoorten 1
1.5 Woordsoorten 2
1.6 Woordsoorten 3
1.7 Woordsoorten
1.8 Voornaamwoorden

Zinnen
2.1 Voltooide / onvoltooide tijd
2.2 Zinsontleding 1
2.3 Zinsontleding 2
2.4 Zinsontleding
2.5 Onderwerp en persoonsvorm
2.6 Werkwoordelijk gezegde
2.7 Lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp

Woordenschat
3.1 Woordenschat

Communicatie
4.1 Communicatie
4.2 Discussiëren
4.3 Formeel en informeel taalgebruik
4.4 Letterlijk en figuurlijk
4.5 Discussiëren

Filmpjes
5.1 Lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp
5.2 Tijden (ott, ovt, etc.)
5.3 Voornaamwoorden
5.4 Pictogrammen
5.5 Zinsontleding
5.6 Woordsoorten
5.7 Onderwerp en persoonsvorm
5.8 Werkwoordelijk gezegde
5.9 Discussiëren

Spelling

Regels
1.1 -isch en -tie
1.2 Afkortingen
1.3 b of p
1.4 Bijvoeglijke naamwoorden
1.5 ch als sj
1.6 Enkelvoud / meervoud 1
1.7 Enkelvoud / meervoud 2
1.8 j of w als tussenklank
1.9 Leenwoorden
1.10 Leestekens 1
1.11 Leestekens 2
1.12 Meervoud-n
1.13 q, y, x
1.14 Samengestelde woorden
1.15 th
1.16 Trema en koppelteken
1.17 Tussen-n
1.18 Tussen-s
1.19 Verkleinwoorden
1.20 Voltooid deelwoorden
1.21 Werkwoordspelling 1
1.22 Werkwoordspelling 2
1.23 Werkwoordspelling 3
1.24 Werkwoordspelling 4

Regels Mix
2.1 Mix 1
2.2 Mix 10
2.3 Mix 2
2.4 Mix 3
2.5 Mix 4
2.6 Mix 5
2.7 Mix 6
2.8 Mix 7
2.9 Mix 8
2.10 Mix 9

Filmpjes
3.1 (Stoffelijk) bijvoeglijk naamwoord
3.2 alle(n), enige(n)
3.3 Bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord
3.4 d of dt (word of wordt)
3.5 d of dt?
3.6 i of ie
3.7 Korte/lange klank (verdubbelaar/klinkerdief)
3.8 Leestekens
3.9 s of 's bij meervoud
3.10 Verleden tijd met stam op d of t

Begrijpend lezen

Teksten
1.1 Autodokter
1.2 Brief aan de burgemeester
1.3 De biologische boerderij
1.4 Een lange adem
1.5 Een streep door de natuur
1.6 Gapen
1.7 Geluk zit in een klein kistje
1.8 Het Akropolis Genootschap
1.9 Horoscoop
1.10 Kerstrecept
1.11 Lekker kontje
1.12 Orgaandonatie
1.13 Popster
1.14 Records die je niet wilt breken
1.15 Ruiken aan muziek
1.16 Tafeltennis
1.17 Tikkende tijdbom
1.18 Venus

Aardrijkskunde

De wereld
1.1 Cultuur en religie
1.2 De aarde in beweging
1.3 De rivier (buitenland)
1.4 Energie
1.5 Hooggebergten
1.6 Milieu en klimaat
1.7 Wereldeconomie
1.8 Werken en welvaart
1.9 Woestijnen
1.10 Afval scheiden

Europa
2.1 Europese Unie
2.2 De Europese Unie

Cultuur en religie
3.1 Religie
3.2 Geloof

Het heelal
4.1 Planeten en sterren
4.2 Ruimtereizen
4.3 Sterrenhemel

Kaartlezen
5.1 Kaartlezen

Nederland
6.1 Grondsoorten en landschappen NL
6.2 Water in Nederland

Wonen en werken in Nederland
7.1 Het bestuur van Nederland
7.2 Verkeer
7.3 Winkelen en geld
7.4 Bestuur Nederland

Filmpjes
8.1 Afval scheiden
8.2 Bestuur Nederland
8.3 Favela’s
8.4 Geloof
8.5 Verkeer
8.6 Keti koti
8.7 Yoga - de kat
8.8 De Europese Unie
8.9 Sterrenhemel

Geschiedenis

Dinosaurussen
1.1 Dinosaurussen

Jagers en boeren
2.1 De ijstijd
2.2 Jagers en boeren
2.3 Jagers en boeren

Grieken en Romeinen
3.1 De Romeinen
3.2 Grieken en Romeinen
3.3 Het oude Egypte

Monniken en ridders
4.1 De middeleeuwen
4.2 Monniken en ridders

Steden en staten
5.1 Steden en staten
5.2 Gilden en hanzesteden

Ontdekkers en hervormers
6.1 Ontdekkers en hervormers
6.2 Ontdekkingsreizen

Regenten en vorsten
7.1 Regenten en vorsten
7.2 VOC

Pruiken en revoluties
8.1 Pruiken en revoluties

Burgers en stoommachines
9.1 Burgers en stoommachines

Wereldoorlogen
10.1 Anne Frank
10.2 Nederlands-Indië
10.3 Wereldoorlogen
10.4 Dagboek van Anne Frank
10.5 Verstoppen voor de Duitsers
10.6 Onderduiken
10.7 Nederlands-Indië

Televisie en computer
11.1 Televisie en computer
11.2 Jaren '60 en '70

Filmpjes
12.1 Dagboek van Anne Frank
12.2 Gilden en hanzesteden
12.3 Jaren '60 en '70
12.4 Nederlands-Indië
12.5 Onderduiken
12.6 Verstoppen voor de Duitsers
12.7 VOC
12.8 Jagers en boeren

Natuur en Techniek

Klimaat
1.1 Weer en klimaat
1.2 Het broeikaseffect

Materialen en gereedschappen
2.1 Producten

Mensen
3.1 Gezond
3.2 Het menselijk lichaam
3.3 Gezond eten

Natuurkunde en techniek
4.1 Natuurkunde

Planten en dieren
5.1 Grote roofdieren
5.2 Jungle
5.3 Onder water
5.4 Planten en dieren
5.5 Planteneters
5.6 Pooldieren
5.7 Reptielen en amfibieën
5.8 Roofdieren
5.9 Safari
5.10 Vogels
5.11 Vogels en vissen
5.12 Aziatische olifant
5.13 Japanse makaak
5.14 Grevy zebra
5.15 Giraffe
5.16 Siberische tijger
5.17 Aziatische kleinklauwotter
5.18 Kameel
5.19 Indische neushoorn
5.20 Bruine beer
5.21 Mantelbaviaan

Voortplanting
6.1 Voortplanting dieren
6.2 Voortplanting mensen
6.3 Voortplanting planten
6.4 Voortplanting planten
6.5 Voortplanting groene kikker

De aarde
7.1 De aarde in de ruimte
7.2 Wat zijn satellieten?

Proefjes
8.1 Appeltje-eitje
8.2 Ballonnetje blazen
8.3 Candyberg
8.4 Deegklei
8.5 Omkeerwater
8.6 Smaaktest

Filmpjes
9.1 Gezond eten
9.2 Het broeikaseffect
9.3 Voortplanting groene kikker
9.4 Wat zijn satellieten?
9.5 Voortplanting planten
9.6 Aziatische olifant
9.7 Japanse makaak
9.8 Grevy zebra
9.9 Giraffe
9.10 Siberische tijger
9.11 Aziatische kleinklauwotter
9.12 Kameel
9.13 Indische neushoorn
9.14 Bruine beer
9.15 Mantelbaviaan

Engels

Woorden
1.1 In de klas
1.2 In de winkel
1.3 Op straat
1.4 Tijdsaanduiding

Zinnen
2.1 Eten en drinken
2.2 Mensen
2.3 Vrije tijd en hobby's
2.4 Wonen
2.5 Klokkijken

Filmpjes
3.1 Much/many & few/little
3.2 Tijden (dialoog)
3.3 You and I, Your and my
3.4 Klokkijken
3.5 Ontkenningen

Topografie

Nederland
1.1 Provincies en hoofdsteden
1.2 Wateren

Europa
2.1 Hoofdsteden
2.2 Landen

De wereld
3.1 Landen en continenten
3.2 Steden

SoVa

Pesten en plagen
1.1 Digitaal pesten
1.2 Pesten

Samenwerken en samenspelen
2.1 Samenwerken en samenspelen
2.2 Samenwerken en samenspelen

Gevoelens
3.1 Gevoelens
3.2 Gevoelens

Normen en waarden
4.1 Normen en waarden

Filmpjes
5.1 Samenwerken en samenspelen
5.2 Gevoelens

Cito

Cito spelling
1.1 Spelling 1
1.2 Spelling 2
1.3 Spelling 3
1.4 Spelling 4

Cito woordenschat
2.1 Woordenschat 1
2.2 Woordenschat 2
2.3 Woordenschat 3
2.4 Woordenschat 4
2.5 Woordenschat 5

Cito rekenen & wiskunde
3.1 Rekenen & wiskunde

Cito studievaardigheden
4.1 Studievaardigheden 1
4.2 Studievaardigheden 2
4.3 Studievaardigheden 3

Cito wereldoriëntatie
5.1 Wereldoriëntatie

Cito begrijpend lezen
6.1 Cito Begrijpend Lezen 1

Cito begrijpend luisteren
7.1 Frans en Laura
7.2 Project M

Cito technisch lezen
8.1 Technisch lezen

Cito Engels
9.1 Engels 1
9.2 Engels 2

Checkit!

De legende van het gouden hoofd
1.1 De Legende van het Gouden Hoofd

Nieuwsbegrip
2.1 Week 28
2.2 Week 27
2.3 Week 26

Testlab
3.1 Aftrekken
3.2 Delen
3.3 Optellen
3.4 Vermenigvuldigen
3.5 Wat is Squla (tour)
3.6 Wat is Squla?

Scratch
4.1 Scratch
4.2 Scratch
4.3 Nick Jordan over programmeren

WNF
5.1 Afrikaanse olifant
5.2 De haai
5.3 Orang-oetans
5.4 De orang-oetan
5.5 Operatie Olifant - algemeen
5.6 Operatie Olifant - stropen
5.7 Q-reporter Levi

Vincent van Gogh
6.1 Vincent van Gogh

Uitvindingen
7.1 Uitvindingen

Natuurrampen
8.1 Natuurrampen

UNICEF
9.1 Gezonde voeding
9.2 Kinderrechten
9.3 Ondervoeding
9.4 Onderwijs
9.5 UNICEF

Filmpjes
10.1 Operatie Olifant - algemeen
10.2 Red het bos!
10.3 Yoga - de boom
10.4 Yoga - de kat
10.5 Yoga - de muis
10.6 De orang-oetan
10.7 Operatie Olifant - algemeen
10.8 Operatie Olifant - stropen
10.9 Q-reporter Levi
10.10 Scratch
10.11 Nick Jordan over programmeren
10.12 Nederland bevrijd