Zelfvertrouwen vergroten bij kinderen

Sommige kinderen barsten van het zelfvertrouwen, terwijl anderen juist helemaal geen of slechts weinig vertrouwen in zichzelf hebben. Behoort je kind tot de laatste groep? Dan heeft hij mogelijk een negatief zelfbeeld. Omdat dit in het latere leven voor problemen kan zorgen, is het belangrijk om het zelfvertrouwen van je kind te vergroten. Veel ouders weten alleen niet precies hoe zij dit aanpakken. Daarom staat deze pagina volledig in het teken van zelfvertrouwen vergroten bij kinderen. Je vindt hier tips die van pas komen bij het opbouwen van zelfvertrouwen bij kinderen en oefeningen voor meer zelfvertrouwen.

Op deze pagina:

Zelfvertrouwen: wat is het?

Ondanks dat zelfvertrouwen een begrip is dat vaak gebruikt wordt, weet lang niet iedereen wat het precies betekent. Geldt dit ook voor jou? Stort je dan niet direct op de tips of oefeningen later op deze pagina, maar begin bij het begin. Het zelfvertrouwen van kinderen vergroten is namelijk een stuk makkelijker als je weet wat zelfvertrouwen is. 

Definitie en onderdelen van zelfvertrouwen

Wie in de Van Dale op zoek gaat naar de definitie van zelfvertrouwen, komt het volgende tegen: ‘het vertrouwen in de eigen kracht’. Als je kind veel zelfvertrouwen heeft, maakt hij zich geen zorgen over zijn eigen tekortkomingen en hecht hij geen waarde aan de manier waarop anderen over hem denken. Kinderen met veel zelfvertrouwen gaan bovendien niet snel een nieuwe uitdaging uit de weg. Doordat zij vertrouwen hebben in hun eigen kunnen, vertrouwen ze erop dat ze de uitdaging volbrengen.

Veel mensen denken dat zelfvertrouwen een opzichzelfstaand iets is. Toch klopt dit niet, want het bestaat uit de onderdelen autonomie, competentie en relatie. Wanneer een van deze onderdelen minder goed ontwikkeld is dan de andere twee, heeft dit een negatieve invloed op het zelfvertrouwen van je kind. Hieronder lees je kort wat de drie onderdelen inhouden. 

1. Autonomie
Autonomie is een vorm van onafhankelijkheid. Een kind met zelfvertrouwen krijgt graag verantwoordelijkheden en wil bewijzen dat hij iedere uitdaging zelfstandig uit kan voeren. Het is niet erg als er fouten worden gemaakt, want dit hoort bij het leerproces.

2. Competentie
Een tweede onderdeel van zelfvertrouwen is competentie. Dit houdt in dat je kind weet wat hij kan en waar hij goed in is. Je kind ontdekt dit alleen wanneer je hem regelmatig nieuwe dingen uit laat proberen.

3. Relatie
Tot slot speelt relatie een rol in het zelfvertrouwen van kinderen. Als je kind het idee heeft dat er veel mensen zijn die van hem houden en hem waarderen zoals hij is, heeft dit een positieve invloed op zijn zelfvertrouwen.

Factoren die de ontwikkeling van zelfvertrouwen bij kinderen beïnvloeden

De ontwikkeling van zelfvertrouwen bij kinderen wordt beïnvloed door verschillende factoren.  Een voorbeeld hiervan is het leren en kunnen toepassen van nieuwe dingen. Je kind wordt op deze manier uitgedaagd en dat draagt bij aan een positief zelfbeeld. Doordat hij nieuwe dingen leert en hier steeds beter in wordt, krijgt hij meer vertrouwen in zijn eigen kunnen.

Het erkennen en belonen van goed gedrag is ook een belangrijke factor in de ontwikkeling van zelfvertrouwen bij kinderen. Heb jij je kind een opdracht gegeven en voert hij deze op de juiste manier uit? Laat dit dan niet ongemerkt voorbij gaan, maar erken zijn prestatie of beloon hem hiervoor. Je kind voelt zich dan gewaardeerd en dat heeft een positieve invloed op zijn zelfvertrouwen.

Ook de mensen met wie je kind in aanraking komt spelen een rol in de ontwikkeling van zijn zelfvertrouwen. Kinderen die al vanaf de geboorte met veel liefde behandeld worden, voelen zich vaak gewaardeerd. Dit werkt ook omgekeerd. Als je kind bijvoorbeeld gepest wordt op school heeft dit een negatieve invloed op zijn zelfvertrouwen.

Hoe ontstaat een gebrek aan zelfvertrouwen?

Praat je kind negatief over zichzelf, doet hij zich anders voor dan hij is, heeft hij moeite om dingen alleen te doen, vraagt hij vaak om hulp of neemt hij weinig initiatief? Dan is de kans groot dat er sprake is van een gebrek aan zelfvertrouwen. Onzekerheid ontstaat vaak als een kind zich niet veilig, verbonden of gewaardeerd voelt. Als ouders te veel van hun kind eisen, kan dit ook leiden tot een gebrek aan zelfvertrouwen. Ook leraren kunnen hier een bijdrage aan leveren. Wanneer er op school eisen gesteld worden waar je kind niet aan kan voldoen, voelt hij zich mogelijk minder dan kinderen die dit wel kunnen.

Hoe help je een onzeker kind?

Merk je aan je kind dat hij onzeker is? Laat het hier dan niet bij zitten, maar kom in actie. Wanneer je hier niets aan doet, is de kans namelijk groot dat je kind de rest van zijn leven onzeker blijft. Het volgen van een weerbaarheidstraining kan hierbij helpen. Tijdens zo’n training leert je kind op een speelse manier meer zelfvertrouwen te krijgen, waardoor hij voor zichzelf op kan komen.

Wat is het belang van zelfvertrouwen in het leven van kinderen?

Veel ouders onderschatten het belang van zelfvertrouwen in het leven van kinderen. Vaak wordt gedacht dat dit iets is wat zich in de loop der jaren ontwikkelt. Helaas gebeurt dit lang niet altijd, waardoor je kind zijn hele leven met weinig zelfvertrouwen en een laag gevoel van eigenwaarde kan worstelen.

Als je kind weinig zelfvertrouwen heeft, staat hij er waarschijnlijk niet snel voor open om nieuwe dingen te proberen. Hij is namelijk bang om het fout te doen en kinderen met weinig zelfvertrouwen vinden het lastig om met fouten om te gaan. Wanneer dit tot slechte cijfers leidt, krijgt je kind alsmaar minder zelfvertrouwen. De onzekerheid over zijn leerprestaties neemt toe en dat kan veel stress veroorzaken.

Kinderen die zich onzeker voelen en veel stress ervaren, kunnen ondermaats presteren op school. Probeer je kind daarom bij te brengen dat het niet erg is om te falen, want iedereen maakt fouten. Wanneer je eenmaal een fout maakt, doe je dit de volgende keer niet snel weer. Dit zorgt ervoor dat je alleen maar beter wordt in bepaalde dingen. Als het jou lukt om je kind dit in te laten zien, heeft dit ongetwijfeld een positieve invloed op zijn zelfvertrouwen.

28 tips bij het opbouwen van zelfvertrouwen bij kinderen

Heeft je kind weinig zelfvertrouwen? Help hem dan om dit op te bouwen. Als je hier geen ervaring mee hebt, weet je waarschijnlijk niet hoe je dit aanpakt. In dat geval komen de onderstaande 28 tips van pas.

1. Wees je bewust van gedachten van kinderen en stimuleer positief denken

In tegenstelling tot volwassenen weten kinderen vaak nog niet dat zij zelf invloed kunnen hebben op wat ze denken en hoe zij zich voelen. Leer je kind daarom dat hij negatieve gedachtes om kan zetten in positieve. Dit heeft een positieve invloed op zijn zelfvertrouwen.

2. Het bieden van een ondersteunende omgeving

Een ondersteunende omgeving is onmisbaar als je het zelfvertrouwen van je kind op wilt bouwen. Als een kind voelt dat hij niet gesteund wordt door de mensen om hem heen, blijft zijn zelfbeeld negatief. 

3. Kinderen aanmoedigen om uitdagingen aan te gaan en risico’s te nemen

Wil je het zelfvertrouwen van je kind opkrikken? Moedig hem dan aan om nieuwe uitdagingen aan te gaan en risico’s te nemen, ook als hij het eng of moeilijk vindt. Wanneer hij het toch doet, voelt dit voor hem als een overwinning en dat zorgt ervoor dat zijn zelfvertrouwen groeit. 

4. Het prijzen/complimenteren van inspanning in plaats van alleen resultaten

Als je kind een resultaat boekt, prijs je dit als ouder uiteraard. Staar je alleen nooit blind op de resultaten. Heeft je kind zich ingespannen, maar leverde dit niet het gewenste resultaat op? Complimenteer hem dan alsnog voor zijn inzet. Wanneer jij je kind niet prijst of complimenteert, voelt dit voor hem alsof hij gefaald heeft. 

5. Stel haalbare doelen

Om je kind uit te dagen kun je doelen stellen. Waak er alleen voor dat de doelen die je stelt niet te lastig zijn. Voor een kind voelt het namelijk als falen wanneer hij een doel niet haalt. Zijn zelfvertrouwen wordt hierdoor gekrenkt. Stel je doelen die je kind wel kan halen? Dan geeft dit zijn zelfvertrouwen juist een boost.

6. Kinderen copingmechanismen aanleren

Het zelfvertrouwen van je kind kan negatief beïnvloed worden door een tegenslag. Daarom is het belangrijk om je kind te leren hoe hij hiermee omgaat. Dit doe je door copingmechanismen aan te leren. Je kind leert zo hoe hij een tegenslag moet verwerken, waardoor dit geen of weinig invloed op zijn zelfvertrouwen heeft. 

7. Overbescherming vermijden en zelfstandigheid geven

Als ouder wil jij je kinderen beschermen tegen dingen die fout kunnen gaan. Dit is logisch, maar je moet waken voor overbescherming. Schiet daarom niet direct te hulp als je ziet dat iets niet goed gaat, maar laat je kind vooral zelf dingen ondervinden. Door de teugels te laten vieren, krijgt je kind namelijk meer zelfvertrouwen. 

8. Laat je kind zoveel mogelijk doen wat hij zelf kan

Veel ouders helpen hun kinderen met douchen, aankleden en brood smeren. Toch zijn dit dingen die een kind prima zelf kan doen. Geef hem daarom het vertrouwen en laat hem doen wat hij zelf kan. Hoe meer je hem zelf laat doen, des te groter het vertrouwen dat hij in zichzelf heeft.

9. Laat je kind zelf tot een oplossing komen

Zit je kind met een probleem? Vertel hem dan niet direct wat hij moet doen, maar laat hem zelf tot een oplossing komen. Jij bent er immers niet altijd om hem te helpen. Als het je kind lukt om zonder hulp van jou tot een oplossing te komen, krijgt hij steeds meer vertrouwen in zijn eigen kunnen.

10. Help je kind zichzelf te leren kennen

Denkt je kind alleen maar aan wat hij niet kan? Help hem dan om zichzelf beter te leren kennen. Dit kun je bijvoorbeeld doen door samen foto’s van vroeger te bekijken en hem te vertellen wat hij sinds zijn geboorte allemaal geleerd heeft. Door een collage of mindmap over zichzelf te maken, leert je kind zichzelf ook beter kennen. 

11. Leer je kind te focussen op zijn positieve kanten

Kinderen met een negatief zelfbeeld focussen zich vaak op de dingen waar ze niet goed in zijn. Herken je dit? Probeer er dan voor te zorgen dat je kind zich focust op de positieve kanten. Laat hem iedere avond bijvoorbeeld iets noemen wat hij die dag gedaan heeft en waar hij trots op is. Dit helpt om een negatief zelfbeeld om te zetten in een positief zelfbeeld. 

12. Doe (nieuwe) dingen die net buiten zijn comfortzone liggen

Vind je kind het eng om iemand te bellen of zelf een boodschap te halen in de supermarkt? Moedig hem dan aan om dit toch te doen. Als je kind iets wat net buiten zijn comfortzone ligt tot een goed einde brengt, overheerst naderhand het gevoel van trots. Zijn zelfvertrouwen groeit, waardoor hij er de volgende keer waarschijnlijk geen probleem meer van maakt.

13. Laat je kind zichzelf een compliment geven

Door je kind regelmatig een compliment te geven, voelt hij zich gewaardeerd. Zijn zelfvertrouwen zal hierdoor toenemen. Je versterkt dit effect door je kind zichzelf een compliment te laten geven. Vraag hem bijvoorbeeld hoe hij het zelf vindt dat hij een angst overwonnen heeft. Je krijgt waarschijnlijk een kort antwoord, maar onbewust heeft dit veel invloed op het zelfvertrouwen van je kind. 

14. Benader je kind respectvol

Respect is belangrijk als je wilt dat je kind meer zelfvertrouwen opbouwt. Als hij het idee krijgt dat er niet geluisterd wordt naar zijn mening of ideeën, kan dit resulteren in een negatief zelfbeeld. Benader je kind daarom altijd respectvol en luister naar hem. Wanneer hij de ruimte krijgt om dingen op zijn eigen manier te doen, vergroot dit zijn zelfvertrouwen. 

15. Doe oefeningen voor meer zelfvertrouwen

Voordat je kind zelfvertrouwen op kan bouwen, moet hij eerst leren om positief te denken. Gelukkig zijn er allerlei leuke oefeningen die je kind kunnen helpen om een groeimindset te ontwikkelen. Oefenen jullie hier regelmatig mee? Dan versterkt dit ongetwijfeld het beeld dat je kind over zichzelf heeft. 

16. Heb vertrouwen in je kind 

Het is onbegonnen werk om aan het zelfvertrouwen van je kind te werken als je hem niet vertrouwt. Omdat een kind niet altijd aanvoelt of je hem vertrouwt, is het van belang dat je dit uitstraalt. Laat je merken dat je vertrouwt dat je kind iets kan? Dan kan dit net het duwtje in de rug zijn dat je kind nodig heeft. 

17. Sporten

Sporten en zelfvertrouwen gaan hand in hand, ook al verwacht je dit misschien niet direct. Je kind traint namelijk en wordt hierdoor steeds iets beter in de sport die hij beoefent. Daarnaast krijgen kinderen vertrouwen in hun lichaam door te sporten. Dit heeft een positieve invloed op het zelfbeeld van je kind.

18. Vergelijk je kind niet met anderen

Vergelijk je jouw kind met andere kinderen? Dan kan dit zijn zelfvertrouwen negatief beïnvloeden. Je kind kan namelijk ervaren dat hij niet goed genoeg is wanneer hij continu met anderen vergeleken wordt. Benadruk niet waar je kind minder goed in presteert dan anderen, maar focus je juist op hetgeen waarin hij uitblinkt. 

19. Geef individuele aandacht

Als je meerdere kinderen hebt, is het belangrijk om je aandacht goed te verdelen. Geef je de een meer aandacht dan de ander? Dan bekruipt het kind dat de minste aandacht krijgt misschien het gevoel dat hij minder belangrijk is. Zijn zelfvertrouwen loopt hierdoor een flinke deuk op. Besteed daarom ook altijd individuele aandacht aan je kinderen. Hierdoor geef je ze namelijk het gevoel dat ze ertoe doen. 

20. Stimuleer natuurlijke interesses van je kind

Wil je kind graag paardrijden, maar zie jij liever dat hij op voetbal gaat? Trek dan niet je eigen plan, maar stimuleer de natuurlijke interesses van je kind. Wanneer je kind iets moet doen wat hij zelf eigenlijk niet leuk vindt, komt dit zijn zelfvertrouwen niet ten goede. Dit is wel het geval als je hem zo veel mogelijk zijn eigen keuzes laat maken. Je kind voelt zich dan namelijk gehoord en gewaardeerd. 

21. Geef het goede voorbeeld

Vrijwel alle kinderen kopiëren het gedrag van hun ouders. Wil je dat je kind meer zelfvertrouwen opbouwt? Dan werkt het niet als je zelf terughoudend bent of angstig overkomt in bepaalde situaties. Je kind kan hierdoor leren dat dit ‘normaal’ gedrag is. Geef kinderen daarom het goede voorbeeld en laat ze zien dat ze niet bang hoeven te zijn om bijvoorbeeld iets nieuws te proberen of buiten hun comfortzone te treden. 

22. Laat je kind genieten

Hoe graag je ook wilt dat je kind meer zelfvertrouwen opbouwt, het is niet verstandig om hier constant op te hameren. Je kind voelt zich dan namelijk onder druk gezet en dat kan juist averechts werken. Streef daarom niet naar perfectie, maar laat je kind vooral ook genieten. Doordat je hem grotendeels zijn eigen gang laat gaan, wordt hij vaak een stuk zelfverzekerder. 

23. Leer je kind om niet bang te zijn voor het onbekende

Kinderen treden over het algemeen niet snel buiten de gebaande paden. Zij weten immers niet wat ze kunnen verwachten als ze dit doen, waardoor ze vaak voor de veilige optie gaan. Als je aan het zelfvertrouwen van je kind wilt werken, leer je hem dat hij niet bang hoeft te zijn voor het onbekende. Alle begin is moeilijk, maar vaak overheerst het gevoel van trots als je kind het toch gedaan heeft. 

24. Onzeker zijn mag

Als je kind iets moet doen wat hij nog nooit gedaan heeft, is het logisch dat hij zich onzeker voelt. Hij weet immers niet wat hij kan en mag verwachten. Veel ouders besteden niet veel aandacht aan onzekerheid, maar het is juist goed om dit wel te benoemen. Je neemt op deze manier juist de drempel weg die onzekerheid vaak met zich meebrengt. Hierdoor voelt je kind zich gesteund en dat komt zijn zelfvertrouwen ten goede. 

25. Je kind is goed zoals hij is

Elk kind is uniek. Dit is iets wat je in gedachten moet houden als je aan het zelfvertrouwen van je kind gaat werken. Houd het niet alleen in je hoofd, maar spreek het ook uit tegen je kind. Als je hem meegeeft dat hij altijd zichzelf mag zijn, voelt hij zich sneller geaccepteerd en gewaardeerd. Hierdoor ligt er een solide basis om zijn zelfvertrouwen (verder) te ontwikkelen. 

26. Omgaan met schoolprestaties

Heeft je kind zijn rapport gekregen? Neem deze dan samen met hem door. Benadruk hierbij niet de vakken waarop hij minder goed scoort, maar complimenteer hem voor de mooie cijfers. Benoem bovendien dat fouten maken niet erg is, want school is er immers om nieuwe dingen te leren. Je leert je kind op deze manier dat de cijfers geen invloed hoeven te hebben op zijn zelfvertrouwen. 

27. De kracht van het woordje ‘nog’

Vraag je een kind iets te doen wat hij nog nooit gedaan heeft? Dan is de kans groot dat hij zegt dat hij dit niet kan. Dit is een negatieve gedachte, want je kind heeft het immers nog niet geprobeerd. Voeg daarom het woordje ‘nog’ toe aan zijn uitspraak. ‘Ik kan dit nog niet’ klinkt al een stuk positiever dan ‘ik kan dit niet’. Ondanks dat ‘nog’ maar een klein woordje is, kan je kind er veel zelfvertrouwen uit putten. 

28. Humor

Als je kind een fout maakt, voelt dit voor hem misschien alsof hij gefaald heeft. Leer hem direct af om zo te denken als je zijn zelfvertrouwen wilt verbeteren. Het is namelijk helemaal niet erg om fouten te maken. Lach daarom vooral ook samen als je kind een knullige fout maakt. Hierbij is het natuurlijk belangrijk dat je kind zich niet uitgelachen voelt. Je voorkomt zo dat ieder foutje een deuk in het zelfvertrouwen van je kind veroorzaakt.

17 oefeningen voor meer zelfvertrouwen

Trekt je kind zich veel aan van hoe anderen over hem denken? Of denkt hij vaak dat hij iets niet kan? Dan kun je samen met hem oefeningen voor meer zelfvertrouwen doen. Hieronder staan 17 oefeningen op een rijtje waar je vandaag nog mee kunt beginnen. 

1. Laat je kind een positief dagboek bijhouden

Als je het zelfvertrouwen van je kind wilt vergroten, kun je hem een dagboek bij laten houden. In dit geval gaat het niet om een doorsnee dagboek, maar ook een positief dagboek. Door je kind elke dag drie dingen op te laten schrijven waar hij trots op is, leer je hem om positief over zichzelf te denken in plaats van negatief. Vul het dagboek samen met je kind in en doe dit iedere dag op een vast moment.

2. Handen-tekening

Wie het zelfvertrouwen van zijn kind op wil krikken, kan hem ook een omtrek van beide handen laten maken op een vel papier. Vraag je kind vervolgens om in iedere vinger een goede eigenschap van hem of iets waar hij goed in is te schrijven. Kauw niet alles voor, maar laat je kind vooral zelf proberen om alle vingers te vullen. Loopt hij vast? Dan mag je hem uiteraard een klein beetje helpen.

3. Speel met positieve uitspraak kaartjes

Positieve uitspraak kaartjes kunnen je kind ook helpen om meer zelfvertrouwen te krijgen. Dit soort kaartjes zijn te koop, maar je kunt ze ook prima zelf maken. Als je ze zelf gaat maken, kun je er bijvoorbeeld uitspraken als ‘ik ben goed in alles wat ik doe’ en ‘ik zeg wat ik voel’ op schrijven. Laat je kind bijvoorbeeld iedere dag of elke week een kaartje trekken. De uitspraak die op het kaartje staat, is zijn motto voor die dag of week. Om je kind aan de uitspraak te herinneren, hang je het kaartje op een zichtbare plek in huis op.

4. Oefen met positief denken

Denkt je kind voornamelijk negatief over zichzelf? Help hem dan om zijn negatieve gedachtes om te zetten in een positieve mindset. Hiervoor laat je je kind oefenen met positief denken. Vraag hem bijvoorbeeld een tekening of een lijstje te maken van al zijn goede eigenschappen en de dingen waar hij goed in is. Je dwingt je kind op deze manier om positief te denken. Als hij veel dingen weet, gaat hij veel positiever naar zichzelf kijken. Loopt hij vast? Help hem dan een beetje op weg door bijvoorbeeld een goede eigenschap te noemen. Als er één schaap over de dam is, volgen er meer. 

5. Iets leuks doen (sporten, wandelen of fietsen)

Je verwacht misschien niet direct dat het invloed heeft op het zelfvertrouwen van je kind als je iets leuks met hem gaat doen, maar dit is wel het geval. Je geeft je kind namelijk positieve aandacht door samen iets te ondernemen. Dit zorgt ervoor dat je kind zich gewaardeerd voelt en waardering van anderen draagt bij aan een positief zelfbeeld. Ga bijvoorbeeld eens samen met je kind sporten, maak een wandeling of ga lekker een stukje fietsen.

6. Chinees boksen

Chinees boksen is ook een oefening die vaak toegepast wordt om het zelfvertrouwen van kinderen te vergroten. Is je kind onzeker of vindt hij het lastig om zich weerbaar op te stellen? Dan is Chinees boksen een goede manier om zijn zelfvertrouwen te vergroten. Door deze oefening leert je kind namelijk een stevige houding aan te nemen.

Laat je kind zijn voeten op schouderbreedte plaatsen, zijn knieën licht buigen, zijn armen halfgebogen houden met de handpalmen naar voren en door zijn buik ademen. Zelf ga je vervolgens in dezelfde houding tegenover hem staan op een meter afstand. Doel van het spel is om de ander uit balans te brengen. Dit kun je doen door de handen van de ander aan te tikken, maar ook door je eigen handen weg te trekken als de ander je wil ‘tikken’. De persoon die als eerste een voet verzet, is af en verliest het spel.

7. Met elkaar stoeien

Veel ouders vinden het leuk om met hun kind(eren) te stoeien. Dit is niet alleen een uitlaatklep, maar ook een goede manier om aan het zelfvertrouwen van je kind te werken. Bij stoeien is het namelijk belangrijk dat beide partijen het aangeven als hun grens bereikt is. Is je kind onzeker? Dan leert hij op deze manier om voor zichzelf op te komen. Wanneer jullie regelmatig met elkaar stoeien, leert je kind steeds beter om voor zichzelf op te komen en gaat hij dit waarschijnlijk ook buitenshuis toepassen.

8. Lichaamstaal

Wie oefeningen voor meer zelfvertrouwen wil doen, kan ook met de lichaamstaal aan de slag gaan. Maak bijvoorbeeld eens kaartjes met dieren erop, zoals een trotse pauw, een bange hond of een sterke beer. Laat je kind telkens een kaartje trekken en vraag hem de houding op het kaartje uit te beelden. Bij een bange hond heeft je kind waarschijnlijk een ineengedoken houding, terwijl hij bij een stoere beer juist met zijn borst vooruit loopt. Hierdoor leert je kind hoe hij zelfverzekerd over kan komen met behulp van lichaamstaal.

9. Een rollenspel

Als je het zelfvertrouwen van je kind wilt vergroten, kunnen jullie samen een rollenspel spelen. Jij speelt de pester, terwijl je kind degene is die jou mag pesten. Laat de eerste keer over je heen lopen en kom niet voor jezelf op. Speel het spel vervolgens nog een keer met dezelfde rolverdeling. Dit keer laat jij alleen niet over je heen lopen en geef je tegengas. Neem een zelfverzekerde houding aan en laat je mening duidelijk horen. Je laat je kind op deze manier zien hoe het ook kan.

Nadat jullie het spel voor de tweede keer gespeeld hebben, draaien de rollen om. Jij pest je kind, terwijl hij voor zichzelf probeert op te komen. Complimenteer hem als hij het goed aanpakt. Oefen bij voorkeur meerdere keren met deze rolverdeling. Je vergroot dan namelijk de kans dat je kind hetgeen hij leert ook in het dagelijks leven toepast. 

10. Begin met mediteren

Piekert je kind veel over de dingen die hij niet kan? Dan kan hij zich somber voelen. Je kunt proberen om een negatieve mindset om te zetten in een positieve, maar dit lukt niet altijd. In dat geval kan meditatie uitkomst bieden. Je kind leert hierdoor om niet te lang te blijven hangen in negatieve gedachten, waardoor het piekeren minder wordt. Er zijn overigens speciale meditatie-oefeningen voor kinderen met weinig zelfvertrouwen.

11. Het superhelden spel

Heeft jouw kind een superheld? Dan kun je hier gebruik van maken om zijn zelfvertrouwen te verbeteren. Vraag hem waarom dit zijn superheld is, wat zijn kwaliteiten zijn en hoe het zou voelen om de superheld te zijn. Print vervolgens een afbeelding van de superheld of laat je kind er zelf een tekening van maken. Herinner hem nu aan een ‘moeilijke’ situatie die hij onlangs meemaakte. Durfde hij bijvoorbeeld niet alleen voor een boodschap naar de supermarkt? Vraag je kind dan hoe zijn superheld gehandeld zou hebben in deze situatie. Op basis van het antwoord bedenk je samen met je kind wat hij de volgende keer anders kan doen. 

12. Het bos in en lekker klauteren over boomstammen

Klimmen en klauteren is iets wat de meeste kinderen graag doen. Als ouder kun je hier handig gebruik van maken, want in het bos kun je oefeningen doen om het zelfvertrouwen van je kind te vergroten. Laat hem bijvoorbeeld over de stam van een omgevallen boom lopen. Om deze missie te volbrengen, moet je kind zich sterk maken, focussen en op zijn ademhaling letten. Hierdoor leert hij een sterke houding aan te nemen en daar kan hij in het dagelijks leven gebruik van maken. 

13. Maak samen fouten

Iedereen maakt fouten, maar kinderen beseffen dit vaak nog niet goed. Zij krijgen al snel het idee dat ze falen wanneer ze iets niet goed doen. Aan jou als ouder de taak om je kind in te laten zien dat het helemaal niet erg is om een fout te maken. Dit kun je bijvoorbeeld doen door samen fouten te maken. Voer bijvoorbeeld allebei dezelfde opdracht uit en ga hierbij zelf de fout in. Benoem de fout en laat eventueel zien hoe je het makkelijk en snel oplost. Je kind leert zo dat het geen ramp is om de fout in te gaan. 

14. Mikken: sjoelen, jeu de boules of blikgooien

Kinderen vinden het soms lastig om zich op één ding te focussen. Hierdoor kunnen ze fouten maken en dat kan tot een negatief zelfbeeld leiden. Dit kun je voorkomen door samen met je kind te oefenen met mikken. Speel bijvoorbeeld spellen als sjoelen, jeu de boules of blikgooien. Om deze spelletjes te winnen, is focus belangrijk. Als het mikken je kind goed afgaat, kun je een stoorzender inzetten. Loop bijvoorbeeld tussen je kind en de blikken door of maak geluidjes. Als het je kind toch lukt om de focus te houden, gaat dit op school waarschijnlijk ook een stuk beter. 

15. Een uitdagende situatie aangaan

Als ouder bescherm jij je kind het liefst voor dingen die hij eng vindt. Ga je overal mee naartoe of los je alle problemen voor hem op? Dan heeft je kind waarschijnlijk weinig zelfvertrouwen, want je laat hem nooit een uitdagende situatie aangaan. Ga dit soort situaties daarom niet uit de weg, want je kind kan hier veel van leren. Laat hem bijvoorbeeld eens afrekenen bij de kassa in de supermarkt. Als hij dit geen probleem vindt, kun je de volgende keer een stapje verder gaan en hem bijvoorbeeld zelf op pad sturen om een boodschap te halen. Volbrengt hij de missie? Dan wordt zijn zelfvertrouwen stukje bij beetje steeds groter.

16. Laat je kind zien waar hij wél invloed op heeft

Hoe graag je het misschien ook wilt, je kunt niet overal invloed op uitoefenen. Je kunt je hier druk om maken, maar dit levert vaak stressvolle situaties op. Daarom is het beter om je alleen te richten op zaken waar je wel invloed op hebt. Stel dat je kind door de trainer op de reservebank wordt gezet voor zijn hockeywedstrijd. Grote kans dat hij de trainer stom vindt, want hij mag niet in het veld beginnen. Wanneer dit komt doordat je kind te laat was, is dit een logische keuze. Bespreek de situatie en vraag hem wat hij de volgende keer kan doen om te voorkomen dat hij te laat komt. Je laat hem op deze manier zelf naar een oplossing zoeken en daardoor vergroot je zijn zelfvertrouwen. 

17. Een boek lezen over zelfvertrouwen

Lezen is goed voor de ontwikkeling van je kind. Zo breidt hij zijn woordenschat uit als hij regelmatig een boek leest. Daarnaast kan lezen ook een goede oefening zijn om meer zelfvertrouwen te krijgen. Laat je kind bijvoorbeeld eens een boek lezen waarin zelfvertrouwen centraal staat. Dit soort boeken laten je kind zien dat iets in het begin vaak eng is, maar dat het toch kan lukken wanneer je het probeert. Je kind kan hier vertrouwen uit putten en in het dagelijks leven zelf ook meer dingen gaan proberen. Door telkens een stapje verder te gaan, bouwt hij meer zelfvertrouwen op.

Dagelijkse complimenten aan kinderen

Als ouder heb je uiteraard ontzettend veel waardering voor je kind(eren). Toch spreekt lang niet iedere ouder deze waardering ook uit. Zonde, want het zelfvertrouwen van je kind groeit als je hem bijvoorbeeld iedere dag een complimentje geeft. Bovendien krijgt je kind hier een positiever zelfbeeld door en bouw je een betere band op je kind. Reden genoeg om hem elke dag een compliment te geven. Weet je niet goed hoe jij je kind moet complimenteren? Dan kun je één van de dagelijkse complimenten uit het onderstaande lijstje gebruiken. 

  • Ik hou van je 
  • Ik vind je lief 
  • Ik ben trots op je
  • Ik vertrouw je
  • Ik weet dat je het kan
  • Je maakt me gelukkig
  • Je bent speciaal
  • Je bent perfect zoals je bent
  • Je hebt hard gewerkt 
  • Dat heb je goed opgelost

Bij een compliment denk je waarschijnlijk al snel aan woorden, maar er zijn ook andere manieren waarop jij je kind kunt complimenteren. Zo zijn er bijvoorbeeld ook bepaalde gebaren die je kind als compliment kan beschouwen. Knipoog of glimlach bijvoorbeeld eens naar hem als hij iets goed heeft gedaan of je trots op hem bent. Daarnaast kunnen ook een aai over zijn bol, een high five, een boks en een schouderklopje een positieve invloed hebben op zijn zelfvertrouwen.

Veelgestelde vragen over zelfvertrouwen

Er zijn verschillende manieren waarop je kind meer zelfvertrouwen kan krijgen. Je kunt terugvallen op allerlei tips om het zelfvertrouwen van je kind te vergroten, maar er zijn ook tal van oefeningen voor meer zelfvertrouwen die je samen met je kind kunt doen.

Zelfvertrouwen is de mate waarin je kind vertrouwen heeft in zijn eigen kunnen. Een kind met veel zelfvertrouwen weet precies waar hij wel goed in is en wat hij minder goed kan. Kinderen met veel zelfvertrouwen maken zich bovendien geen zorgen om hun tekortkoming en hechten geen waarde aan de manier waarop anderen over hen denken. 

Je kunt je kind meer zelfvertrouwen geven door hem iedere dag te complimenteren. Hij voelt zich zo gewaardeerd en dat draagt bij aan een positief zelfbeeld. Als je kind veelal negatief denkt, kun je bovendien proberen om zijn mindset te veranderen. Negatieve denkers denken namelijk al snel dat zij iets niet kunnen. Daarnaast zijn er oefeningen om je kind meer zelfvertrouwen te geven. 

Het zelfbeeld van je kind wordt gevormd door ervaringen die hij meemaakt, de omgeving waarin hij opgroeit en de mensen met wie hij omgaat. Als hij zich niet veilig, verbonden of gewaardeerd voelt, ontwikkelt hij waarschijnlijk een laag zelfbeeld. Een laag zelfbeeld kan ook het gevolg zijn van pesten of buitensluiting. 

Zelfvertrouwen speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen. Als je kind veel zelfvertrouwen heeft, gaat hij geen uitdaging uit de weg. Hij staat open om nieuwe dingen te proberen en durft voor zichzelf op te komen. Zelfvertrouwen zorgt er bovendien voor dat een kind een positief zelfbeeld ontwikkelt. Dit helpt hem om zich in verschillende situaties te redden. 

Onzekerheid is iets waar veel kinderen mee te maken krijgen. Als je kind vaak onzeker is, is het belangrijk om goed naar hem te luisteren. Leer hem daarnaast dat het niet erg is om fouten te maken en geef zelf vooral ook het goede voorbeeld. Vergelijk je kind bovendien niet met anderen en deel iedere dag complimentjes uit. 

Als je kind onzeker is, kan sporten helpen om deze onzekerheid te verminderen. Vecht- en zelfverdedigingssporten zijn uitermate geschikt voor onzekere kinderen. Daarnaast kan je kind ook door sporten als voetbal, hockey, atletiek, tennis, rugby, zwemmen, paardrijden en ballet meer zelfvertrouwen krijgen. Kies niet voor je kind, maar laat hem zelf een sport kiezen. Dit draagt namelijk ook bij aan zijn zelfvertrouwen. 

Je kunt je kind onder meer weerbaarder maken door te oefenen met een stevige houding. Leer je kind dat hij rechtop moet staan met zijn schouders naar achteren, anderen aankijkt tijdens een gesprek en duidelijk hoorbaar praat. Daarnaast maak jij je kind weerbaarder door hem zelf naar oplossingen te laten zoeken en hem naar zijn mening te vragen. 

Het zelfvertrouwen van je kind kan op verschillende manieren groeien. Wanneer hij een angst overwint of iets nieuws probeert, overheerst na afloop vaak een gevoel van trots. Hierdoor krijgt je kind meer vertrouwen in zijn eigen kunnen. Daarnaast kan je kind zijn vaardigheden vergroten door te oefenen. Dit vergroot zijn zelfvertrouwen. 

Zelfvertrouwen ontwikkelt zich vooral in de kinderjaren. De mensen waarmee je kind in aanraking komt en de omgeving waarin hij opgroeit spelen hier een belangrijke rol in. Als jij je kind erg beschermend opvoedt, leert hij mogelijk niet om zelf een mening te vormen en is hij niet ondernemend. Zijn zelfvertrouwen zal in dat geval lager zijn dan het zelfvertrouwen van een kind dat minder beschermd opgevoed is.

Een gebrek aan zelfvertrouwen kan op verschillende manieren ontstaan. Kinderen die weinig tot geen waardering krijgen, ontwikkelen bijvoorbeeld vaak een slecht zelfbeeld. Dit gebeurt ook wanneer je als ouder te veel eist van je kind. Als je kind niet aan jouw verwachtingen kan voldoen, voelt dit voor hem als falen. Tot slot kan ook pesten ervoor zorgen dat je kind een gebrek aan zelfvertrouwen krijgt.