Tafels oefenen

Hoeveel is 1 x 1, 3 x 5 en 7 x 9? De oplossing van deze sommen leert je kind met behulp van tafels. In groep 4 komt je kind hier voor het eerst mee in aanraking. Sommige kinderen hebben snel in de gaten hoe de tafels werken, maar dit geldt niet voor iedereen. Worstelt je kind met de tafels? Ga dan samen met je kind tafels oefenen. Op deze pagina leer je alles over de tafels en bovendien kan je kind er direct mee oefenen.

Begripsvorming tafels

Tafels leggen de basis voor veel wiskundige berekeningen. Je kind wordt in groep 4 niet direct in het diepe gegooid, maar leert eerst de basis van tafels. In groep 4 leert je kind dat tafels eigenlijk keersommen zijn en je kind gaat aan de slag met herhaald optellen. Dit door bijvoorbeeld 3 x 4 als 4 + 4 + 4 uit te schrijven. Het uiteindelijke doel is dat je kind tegen het einde van groep 6 de tafels van 1 tot en met 10 volledig onder de knie heeft.

4 Tips en trucjes om tafels te leren

De ene tafel is lastiger dan de andere. Als je kind het lastig vindt om de sommen van een bepaalde tafel op te lossen, kunnen trucjes helpen. Hiermee leert je kind op een makkelijke manier het antwoord op lastige sommen te vinden. Met behulp van de onderstaande tips en trucjes maak je tafels leren makkelijker voor je kind.

 1. Tafelkaart
  Op deze kaart staan alle tafels van 1 tot en met 10 in een overzichtelijke tabel. Streep de sommen door die jouw kind al kent. Hierdoor blijven er steeds minder sommen over en dat geeft je kind zelfvertrouwen.
 2. Bewegen
  Je kind doet meer kennis op door erbij te bewegen. Gooi bijvoorbeeld een bal over tijdens het oefenen van de tafels. Je kunt ook memobriefjes met de sommen van een tafel op de traptreden plakken. Bij een goed antwoord mag je kind telkens een trede omhoog. Een andere manier is om in het park of tuin A4 vellen met de antwoorden van de tafels neer te leggen. Je noemt dan 1 van de tafelsommen op, bijvoorbeeld 6×4, en je kind moet dan naar zo snel mogelijk naar het juiste antwoord rennen. Zo is het oefenen leuk!
 3. Tafelspelletjes
  Door een spelletje te maken van tafels oefenen, slaat je kind ze vaak beter op. Met behulp van lego, kraaltjes of andere kleine voorwerpen kan je kind de tafels visualiseren. De som 3 x 3 betekent dat je kind drie groepjes van drie met de voorwerpen moet maken. Ook kan je kind aan de slag met de tafels in één van de reken games en quizzen op Squla. Zo leert je kind al spelenderwijs de tafels.
 4. Zingen
  Je kind associeert zingen waarschijnlijk met vrolijkheid. Daarom wordt zang veelvuldig ingezet bij tafels oefenen. Bedenk een liedje waarin de sommen en uitkomsten van tafels voorkomen. Hoe vaker je het liedje zingt in het bijzijn van je kind, des te beter de tafels blijven hangen.

Tafels 1 tot en met 10

Op de basisschool leert je kind de tafels van 1 tot en met 10. Er wordt in groep 4 gestart met de makkelijkste tafels. Dit zijn de tafels van 1 tot en met 5 en de tafel van 10. Langzaam maar zeker wordt het steeds iets moeilijker gemaakt. Het doel is dat je kind de basis van de tafels van 1 tot en met 10 tegen het einde van groep 5 kent. In groep 6 wordt alles met betrekking tot de tafels nog eens uitgebreid herhaald.

Om het leren van de tafels te vereenvoudigen, leert je kind allerlei handige strategieën. Zo komt de omkeerstrategie bijvoorbeeld aan bod. Hierdoor leert je kind dat sommen als 5 x 8 en 8 x 5 dezelfde uitkomst hebben. Ook leert je kind verdubbelen en halveren. Als je kind weet wat 2 x 10 is, weet hij door te verdubbelen ook hoeveel 4 x 10 is. Bij halveren werkt dit andersom. Dankzij deze strategieën leert je kind om de tafels te automatiseren. Het doel hiervan is dat dat je kind binnen 10 seconden het goede antwoord weet op een som uit één van de tafels.

Automatiseren en memoriseren

Bij het automatiseren gebruikt je kind nog één denkstap om het antwoord te geven en bij memoriseren weet je kind het antwoord direct uit zijn hoofd. Om de tafels te automatiseren zal je kind de tafels veel moeten oefenen en herhalen. Zo blijft het beter hangen en kent je kind de tafelsommen steeds sneller:

9 x 3 =
Automatiseren: 30-3 = 27 (strategie 1 x minder is gebruikt: 10 x 3 = 30, dus 30-3 = 27)
Memoriseren: 27, een feitje!


Wanneer de tafels gememoriseerd zijn zal het uitrekenen van sommen waarbij de kennis van de tafels voor nodig is, een stuk sneller gaan. Wanneer je kind de keersommen begrijpt en de tafels van vermenigvuldiging uit het hoofd kent, is het toepassen van deze kennis bij verhaalsommen een volgende stap die dan gemaakt kan worden. Voor andere leerstofonderdelen, denk aan cijferend vermenigvuldigen, delen en breuken is het begrijpen en het uit je hoofd kennen van de tafels erg belangrijk!

Tafels oefenen op tijd

Nadat je kind kennis heeft gemaakt met de tafels, komt automatiseren om de hoek kijken. Je kind leert hierdoor sommen herkennen, waardoor hij sneller het antwoord kan geven. Het uiteindelijke doel is dat je kind niet langer dan 3 seconden na hoeft te denken over een som uit één van de tafels van 1 tot en met 10. Als je kind automatiseren eenmaal onder de knie heeft, wordt er aandacht besteed aan memoriseren. Door memoriseren kent je kind de meeste tafelsommen uit het hoofd.

Tafels oefenen in groep 4, 5 en 6

Tafels vormen een rode draad tijdens de rekenlessen op de basisschool. In groep 4 wordt de basis gelegd. Binnen twee jaar tijd wordt er verwacht dat je kind de tafels van 1 tot en met 10 onder de knie heeft. Om je wat meer inzicht te geven in de gang van zaken, vertellen we hieronder wat er per groep geleerd wordt met betrekking tot tafels.

De makkelijkste tafels oefenen in groep 4

Om het leren van de tafels te vereenvoudigen, leert je kind allerlei handige strategieën. Zo komt de omkeerstrategie bijvoorbeeld aan bod. Hierdoor leert je kind dat sommen als 5 x 8 en 8 x 5 dezelfde uitkomst hebben. Ook leert je kind verdubbelen en halveren. Als je kind weet wat 2 x 10 is, weet hij door te verdubbelen ook hoeveel 4 x 10 is. Bij halveren werkt dit andersom. Dankzij deze strategieën leert je kind om de tafels te automatiseren. Het doel hiervan is dat dat je kind binnen 10 seconden het goede antwoord weet op een som uit één van de tafels.

Tafels van 6, 7, 8 en 9 oefenen in groep 5 

Gaat jouw kind na de zomervakantie over naar groep 5? In deze groep worden de tafels herhaald en gaat je kind aan de slag met  de tafels van 6, 7, 8 en 9. Voor veel kinderen is het aanleren van deze hogere tafels lastig. Om dit makkelijker te maken, gebruikt de leerkracht verschillende trucjes en strategieën zoals verdubbelen, omkeren en 1x meer of minder. Deze kunnen je kind helpen om de sommen makkelijker en sneller op te lossen.

Alles komt samen bij tafels oefenen in groep 6

In groep 6 is je kind nog voortdurend bezig met het oefenen van de tafels. De verwachting is alleen wel dat je kind in deze groep de tafels grotendeels uit het hoofd kent. In groep 6 wordt alles wat je kind in de voorgaande twee groepen geleerd heeft, herhaald. Bovendien worden de sommen moeilijker. Er zijn zelfs scholen die in groep 6 verder gaan dan de tafel van 10. Zo maakt je kind in deze groep mogelijk ook kennis met de tafels van 11 en 12

Tafeldiploma

Omdat tafels ontzettend belangrijk zijn, stimuleren veel scholen tafels oefenen. Dit doen ze bijvoorbeeld door je kind een beloning in het vooruitzicht te stellen. Als je kind een tafel onder de knie heeft, krijgt hij vaak een sticker. Daarnaast werken veel scholen met een zogeheten tafeldiploma. Om in aanmerking te komen voor zo’n diploma, moet je kind eerst de tafels van 1 tot en met 10 onder de knie hebben. Er moet namelijk een ‘toets’ gemaakt worden om dit diploma te bemachtigen. Een tafeldiploma wordt alleen uitgegeven als alle vragen goed worden beantwoord.

Tafels oefenen op Squla

Op Squla leert je kind de tafels eerst afzonderlijk van elkaar. Wanneer er een nieuwe tafel geleerd wordt, worden de keersommen eerst op volgorde geoefend en daarna pas door elkaar. De tafels worden eerst als sprongetjes over de getallenlijn geoefend (op volgorde) en daarna met behulp van strategieën door elkaar geoefend.

Bij het door elkaar oefenen van de sommen leert je kind verschillende tafeltrucs ofwel strategieën voor als hij het antwoord niet meer weet op de som. Deze trucs gebruikt je kind om een keersom vlot en handig uit te rekenen. Bij het gebruik van de trucjes maakt je kind gebruik van ankerpunten, zo maakt je kind gebruik van de kennis die hij al heeft. Je kind leert bijvoorbeeld eerst dat 3 x 6 hetzelfde is als 6 + 6 + 6 = 18. Wanneer er steeds meer geoefend wordt met de keersommen leert je kind de strategie 1x meer te gebruiken. Bijvoorbeeld: ‘Ik weet dat 2 x 6 = 12, dan is 3 x 6 één groepje van 6 meer, dus 12 + 6 = 18.’ Bij de zogeheten wistjedatjes is deze opbouw ook zichtbaar.

Door gebruik te maken van strategieën zullen de keersommen steeds sneller uitgerekend worden totdat je kind de keersommen uiteindelijk uit het hoofd kent (het opdreunen). In de quizzen van groep 4 en 5 op Squla wordt iedere tafel eerst apart aangeboden en bij iedere tafel horen steeds 3 stappen, namelijk: leren, oefenen, uit je hoofd.

Leer de tafels met stuitersommen

Squla maakt de tafels leren, automatiseren memoriseren nóg makkelijker met stuitersommen! Beantwoord de tafelsommen op de beat van de muziek. En hoe goed je kind het doet, hoe sneller de beat gaat. Zo is tafels oefenen niet langer een taak, maar een feestje vol plezier!

Online tafels oefenen

Wil je samen met jouw kind tafels oefenen, maar weet je niet hoe je dit aanpakt? Op Squla kan je kind op een leuke en leerzame manier online tafels oefenen. De oefenstof is verpakt in quizzen en games die aansluiten bij de belevingswereld van je kind. Volg de voortgang in het ouderaccount en stel samen met je kind week doelen. Spelenderwijs wordt je kind beter in het onthouden van de tafels. Op Squla kunnen kinderen in groep 4,5 en 6 aan de slag met tafels. Online oefenen maakt leren leuk!

Tafels oefenen werkbladen

Wil je kind extra oefenen met tafels? Dan kun je hier mogelijk nog wel wat oefenstof bij gebruiken. Op Squla vind je diverse tafels werkbladen. Tafels oefenen wordt hierdoor een stuk makkelijker.

Hoe oefen je met tafels?

In groep 4 komt je kind voor het eerst in aanraking met tafels. In deze groep komt eerst de basis van tafels aan bod. Wanneer je kind de basis begrijpt, komen de eerste tafels aan bod. Je kind begint altijd met de makkelijkste tafels en het niveau zal dan per groep toenemen.

Wanneer je kind in aanraking komt met tafels, wordt eerst de basis van deze sommen uitgelegd. De leerkracht vertelt hoe tafelsommen in elkaar zitten en wat het nut ervan is. Als je kind de basis van de tafels eenmaal onder de knie heeft, wordt er aandacht besteed aan automatiseren. De derde stap bij het aanleren van tafels is memoriseren. Door deze stappen te volgen is je kind straks in staat om binnen 3 seconden het antwoord te geven op tafelsommen.

Ja, er zijn een aantal handige tips en trucjes die tafels oefenen makkelijker te maken. Je kunt bijvoorbeeld een tafelkaart gebruiken. Hierop worden de tafels van 1 tot en met 10 overzichtelijk weergeven. Streep de tafels af die je kind al kent. Hierdoor blijven er steeds minder sommen over om te oefenen. Je kunt ook de trap gebruiken voor tafels oefenen. Plak op iedere trede een som van één tafel en laat je kind telkens een trede hoger gaan als het juiste antwoord gegeven wordt.

Tafels vormen de basis voor veel wiskundige berekeningen op de basisschool. Je kind heeft ze nodig om sommen met breuken op te lossen, te cijferen, te delen en om vergelijkingen te maken. Hierbij is het automatiseren van de tafels een belangrijke stap voor sommen waarbij de tafels een deelstap vormen in het oplossen van de uiteindelijke som.

Het grote voordeel van online oefenen is dat je kind spelenderwijs de tafels leert. Je kind ervaart dit ongetwijfeld als minder saai dan het oefenen van tafels uit een boek. Hierdoor boekt je kind vaak meer succes. De lesstof wordt namelijk beter onthouden als het op een leuke manier geleerd wordt.