Tafeldiploma

Kinderen raken vaak extra gemotiveerd als ze weten waarom ze iets doen. In eerste instantie is het belangrijk dat je kind weet waarom hij de tafels moet leren. Daarbij kan ook een beloningssysteem, in de vorm van een sticker of tafeldiploma, ingezet worden om korte termijn doelen te behalen. Zoals de naam al aangeeft is dit een diploma dat je kind krijgt als hij de tafels onder de knie heeft. Om een tafeldiploma te bemachtigen, moet je kind eerst een zogeheten tafeltoets afleggen. Alleen als je kind alle sommen van deze toets goed beantwoord worden, ontvangt je kind een tafeldiploma.

Tafeltoets

Heeft je kind de tafels van 1 tot en met 10 onder de knie? Dan is het de hoogste tijd om een tafeltoets af te leggen! Door middel van deze toets kan je kind namelijk laten zien of hij de tafels kent. Een tafeltoets bestaat uit meerdere sommen van verschillende tafels. Als je kind het antwoord op alle tafelsommen weet, is er voldoende kennis van tafels. De school overhandigt je kind dan een tafeldiploma.

Tafeldiploma printen

Kinderen zien een tafeldiploma als beloning. Daarom doen zij er vaak alles aan om zo’n diploma te bemachtigen. Een tafeldiploma wordt overigens alleen uitgegeven als je kind de tafeltoets volledig foutloos maakt. Wanneer er één of meerdere fouten gemaakt worden, weet je kind met welke tafels hij nog een keer kan oefenen. Het is overigens niet zo dat een tafeltoets maar één keer gemaakt kan worden. Als je kind de toets de eerste keer niet haalt, kan hij op een later moment nogmaals gemaakt worden.

Tafels 1 tot en met 10

Bij een tafeltoets wordt de kennis van tafels uitvoerig getest. De meeste scholen werken met twee verschillende diploma’s. Je kind kan het eerste diploma al in groep 4 halen. Vereiste is dan wel dat je kind de tafels van 1 tot en met 5 en de tafel van 10 volledig kent. Als alle vragen tijdens de tafeltoets goed beantwoord worden, ontvangt je kind een eerste tafeldiploma. Dit tafeldiploma staat ook wel bekend als het kleine tafeldiploma.

In groep 5 heeft je kind een nieuwe mogelijkheid om een tafeldiploma te bemachtigen. In deze groep leert je kind namelijk de tafels van 6, 7, 8 en 9. Kennen deze tafels geen geheimen meer voor je kind? Dan kan er opnieuw een tafeltoets worden afgelegd. Denk overigens niet dat alleen de vier nieuwe tafels aan bod komen tijdens deze toets. De grote tafeltoets bevat namelijk sommen uit de tafels van 1 tot en met 10. Je kind dient dus ook de kennis van vorig jaar nog vers in het geheugen te hebben om ook het tweede tafeldiploma in de wacht te slepen.

Tafeldiploma halen in groep 4

In groep 4 komt je kind voor het eerst in aanraking met tafels. In totaal worden er in deze groep zes tafels behandeld. Te beginnen met de tafels van 1 en 2. De meeste kinderen hebben niet veel moeite om deze tafels te leren. Daarom wordt er vaak al snel een begin gemaakt met de tafel van 10. Als ook deze onder de knie is, is de tafel van 5 aan de beurt. Tot slot wordt er in groep 4 ook nog aandacht besteed aan de tafels van 3 en 4.

Als je kind alle sommen uit deze zes tafels op kan lossen, wordt het tijd voor een tafeltoets. Hiermee wordt de kennis van de tafels van 1 tot en met 5 en de tafel van 10 getoetst. Slaagt je kind erin om alle sommen foutloos te beantwoorden? Dan wordt hij beloond met het tafeldiploma van groep 4. Dit diploma erkent dat je kind de eerste zes tafels onder de knie heeft.

Kennis van moeilijkere tafels voor tafeldiploma in groep 5

Waar in groep 4 de makkelijkste tafels behandeld worden, komen in groep 5 de moeilijkere tafels aan bod. Je kind leert in deze groep namelijk de tafels van 6, 7, 8 en 9. Doordat de sommen uit deze tafels vaak hoge uitkomsten hebben, heeft jouw kind mogelijk moeite om ze op te lossen. Extra oefenen kan in dat geval geen kwaad. Wanneer je veel aandacht besteed aan het oefenen van tafels, heeft je kind ze sneller onder de knie. Gevolg hiervan is dat je kind eerder in aanmerking komt voor het tafeldiploma van groep 5.

Net als in groep 4 kan je kind in groep 5 ook en tafeldiploma verdienen. Niet gek, want in deze groep leert je kind immers vier nieuwe tafels. Toch zijn het niet alleen deze tafels die getoetst worden tijdens de tafeltoets in groep 5. Ook de tafels die je kind in groep 4 leerde komen namelijk aan bod in deze toets. Het tafeldiploma van groep 5 wordt alleen uitgegeven als je kind het juiste antwoord weet op alle sommen van de tafeltoets.

Groep 6: je kind moet alle tafels kennen voor een tafeldiploma

Ook in groep 6 wordt er nog aandacht besteed aan de tafels. Het ideaalbeeld is dat je kind in deze groep alle kennis over tafels in de praktijk kan brengen. Daarnaast wordt er in groep 6 vaak gewerkt met een tijdslimiet. Doel hiervan is om sommen uit verschillende tafels binnen een vastgestelde tijd op te lossen. Om te testen of je kind dit kan, is er ook in groep 6 weer een tafeltoets. Doorloopt je kind deze toets zonder een fout te maken? Dan ligt het tafeldiploma van groep 6 klaar.

Hoe behaal je een tafel diploma?

Een tafeldiploma is een diploma dat je kind kan verdienen als hij de tafels onder de knie heeft. Met dit diploma kan je kind aantonen dat hij bepaalde tafels kent. Denk overigens niet dat er slechts één tafeldiploma is, want dat is niet het geval. 

Je kind krijgt een tafeldiploma als je de tafeltoets tot een goed einde brengt. Dit doe je alleen door alle vragen goed te beantwoorden. De tafeltoets in groep 4 bevat enkel sommen uit de tafels van 1 tot en met 5 en de tafel van 10, terwijl de tafeltoets in groep 5 over alle tafels gaat. Tijdens de tafeltoets in groep 6 wordt alle kennis van tafels getest en moet je kind de sommen binnen een bepaalde tijd oplossen.

Voor de tafeltoets in groep 5 hanteren veel scholen de norm om binnen 3 minuten en 30 seconden honderd keersommen op te lossen. Binnen deze tijd moet een kind de sommen van alle tafels door elkaar heen op kunnen lossen. De tijd die je kind voor een tafeltoets heeft, kan overigens per school of per onderwijsmethode verschillen.

Ja, er zijn verschillende soorten tafeldiploma’s. Omdat er in iedere groep andere tafelsommen worden geoefend hoort daar ook een ander diploma bij.

Als jouw kind de tafels niet goed onder de knie heeft, is een tafeltoets mogelijk nog een brug te ver. Gelukkig kun je als ouder de kans op succes vergroten. Je kunt bijvoorbeeld extra oefenen met de tafels. Op deze manier onthoudt je kind de tafels vaak beter, waardoor hij meer kans maakt de tafeltoets te halen. Oefen altijd met een vorm die je kind aanspreekt, zoals een spelletje. De tafels blijven dan vaak een stuk beter hangen.