Au of ou?

Omdat je woorden met ou en au op dezelfde manier uitspreekt, twijfeltje kind mogelijk hoe hij een woord met deze lettercombinatie schrijft. Wie denkt dat hier regels voor zijn, heeft het mis. Woorden met ou en au behoren namelijk tot de weetwoorden. Dit betekent dat het een kwestie is van oefenen en onthouden.

Ezelsbruggetje ou of au

Om woorden op de juiste manier te spellen, kan je kind soms een ezelsbruggetje gebruiken. Voor ou of au is dit helaas niet het geval. Dit komt doordat er voor woorden met deze klanken geen specifieke regels gelden. Toch zijn er wel ezelsbruggetjes die je kind kunnen helpen om te bepalen of hij ou of au schrijft. Zo krijgt een woord bijvoorbeeld ou als je hem in het Engels of dialect uitspreekt met /ol/. Doordat ‘goud’ in het Engels ‘gold’ is, weet je kind dat dit woord in het Nederlands met ou geschreven wordt. 

Helaas werkt deze handigheid vooral bij woorden waar veel mensen niet eens over twijfelen. Daarnaast schrijf je vaak ou als je het woord bij het uitspreken eindigt op een t-klank. Als er een d achter de ou/au-klank staat, schrijf je meestal ou. Dit geldt ook voor woorden die ‘houd’ bevatten. Het is bijvoorbeeld ‘geheimhouding’ en geen ‘geheimhauding’. 

Weet je kind niet of hij ou of au schrijft? Dan kan hij gokken. Omdat er meer Nederlandse woorden met ou zijn dan met au, heeft een gok met ou de grootste kans. Wanneer de combinatie aan het begin van het woord staat, is de kans groot dat je kind au schrijft. Gokken kan hierdoor verkeerd uitpakken. Leer je kind daarom liever woorden met ou of au te onthouden. Op deze manier weet hij precies hoe hij een woord met deze klank spelt.

Voorbeelden van lastige gevallen

Oefenen en onthouden is belangrijk als je kind wil leren of hij ou of au schrijft. Helaas biedt dit geen garantie dat hij woorden met deze klanken ook altijd goed schrijft. Hieronder volgen een aantal voorbeelden van woorden waarbij het lastig is om te bepalen of je ze met ou of au schrijft. Dit komt vooral doordat je kind ze op dezelfde manier uitspreekt. Ou en au hebben namelijk dezelfde klank. Om te bepalen wat de juiste combinatie is, is het belangrijk dat je kind de verschillen tussen ou en au leert.

Goed

Fout

Trouwen

Trauwen 

Auto

Outo

Augurk

Ougurk

Wenkbrauw

Wenkbrouw 

Oubollig

Aubollig

Zoetekauw 

Zoetekouw

Touw

Tauw

Woorden met een ou of au: verschillende betekenissen

Net als bij lange ij of korte ei zijn er ook bij ou of au woorden die met beide combinaties geschreven kunnen worden. ‘Rauwdouwer’ is hier een voorbeeld van. Dit woord kun je namelijk ook schrijven als ‘rouwdouwer’. Ondanks dat je het ene woord met ou schrijft en het andere woord met au, betekent het in beide gevallen hetzelfde. Helaas is dit lang niet altijd het geval. Er zijn namelijk ook woorden die je zowel met ou als met au kan schrijven, maar waarvan de betekenis wel degelijk anders is. Dit is het geval met de voorbeelden uit de onderstaande tabel.

Betekenis met ou

Betekenis met au

Rouw (treurnis)

Rauw (ongekookt of ruw)

Douw (duw)

Dauw (druppels)

Nabouwen (namaken)

Nabauwen (na-apen)

Kou (fris)

Kauw (vogel)

Oefenen met ou of au

Schrijf je au of ou? Dit is een kwestie van oefenen en onthouden. Je kan namelijk niet horen of je een woord met een au of ou schrijft. Daarom moet je kind de schrijfwijze onthouden. Oefen op Squla met woorden als sauna, touw en auto. Prik de bubbels door waar woorden met een ou in zitten, zoek hetzelfde woord in een potje memory of lees de woorden hardop voor. Op Squla leert je kind al spelenderwijs woorden met ou of au onthouden.