Image

Begrijpend lezen oefenen

Begrijpend lezen is de basis van alle schoolvakken, en daarmee erg belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan een verhaalsom, een geschiedenistekst of een vraag uit een toets. Als je niet snapt wat er staat, kun je de oefening niet maken.

Bij Squla oefen je vanaf groep 4 met begrijpend lezen. Je kind leert informatie uit een tekst te halen, verbanden te leggen en hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden. De zinnen worden telkens een stukje langer en grammaticaal steeds moeilijker. Oefenen met Squla is leuk en sluit perfect aan op lesstof op school!

Oefen de vraagstelling van Cito, ROUTE 8 en IEP

Voor de LVS-, Entree- en Eindtoets kan je kind niet leren. Maar oefenen kan wel helpen! Vanaf groep 3 kan je kind op Squla spelenderwijs kennis maken met de vraagstelling van de verschillende toetsaanbieders (Cito, ROUTE 8 en IEP). Een belangrijk onderdeel van de toets is begrijpend lezen. De begrijpend leesvragen in het vak Toetsen lijken erg op die van Cito-, ROUTE 8- of IEP-toets. Zo kan je kind alvast ervaring opdoen met de vraagstelling.

Squla (default)

Met de oefenposter herhaal je de lesstof van het afgelopen schooljaar. Vink samen af wat je kind al weet en ga gericht aan de slag!

Vanaf €7,95 p/m

Tips voor begrijpend lezen