Image

TaalExtra RID

RID is één van de methodes binnen TaalExtra. De methode is gebaseerd op de behandeling CODE van dyslexie-instituut RID. In de methode vind je leuke online quizzen in het thema ‘steden’ om lezen en spellen te oefenen. Alle oefeningen beginnen met een uitlegfilmpje en worden voorgelezen. Uniek zijn de speciale leesplekken, waarin extra aandacht is voor lezen. Instap- en tussentoetsen zorgen ervoor dat de leerstof altijd goed aansluit bij het niveau van het kind.

Image 1

Extra aandacht voor lezen met de leesplekken

In de speciale leesplekken oefent je kind met nauwkeurig, vloeiend en begrijpend lezen.

Image 1

Zelfstandig aan de slag

Je kind kan zelfstandig aan de slag met de quizzen, leesplekken en toetsen.

Image 1

Kinderen leggen zelf de spellingregels uit

In de aansprekende uitlegfilmpjes vertellen kinderen zelf over de spellingregels.

Hoe ziet de methode eruit?

De methode van TaalExtra RID bestaat uit steden en leesplekken. Iedere stad staat voor een groep missies en dus spellingcategorieën. De steden en missies hebben een logische en duidelijke opbouw. Daarnaast zijn er vier leesplekken waar je kind op elk moment mee kan starten. Aan het begin en het einde van een stad (met uitzondering van de eerste stad), doet je kind een online toets. De resultaten hiervan laten zien welke onderdelen kunnen worden overgeslagen of herhaald. Heeft je kind de missie volbracht, dan mag hij een sticker plakken op de landkaart!

Gebaseerd op CODE van RID

TaalExtra van RID is gebaseerd op CODE, ontwikkeld door RID. RID is een toonaangevend instituut op het gebied van dyslexie en dyscalculie met meer dan 200 orthopedagogen en psychologen. Voor de behandeling van lees- en spellingproblemen werkt RID met CODE. Deze methode bevat alle bekende behandelcomponenten waarvan de effectiviteit is bewezen. TaalExtra RID is geschikt voor kinderen die wat extra hulp kunnen gebruiken met lezen en/of spellen. Het doel is om ernstigere problemen te voorkomen door de knelpunten tijdig aan te pakken.

Waaruit bestaat het pakket?

Hoewel wij de methode zo leuk mogelijk proberen te maken, kan het voor je kind soms toch even lastig worden. Daarom ontvang je materialen thuis die je kind helpen motiveren. Het pakket bevat een paspoort en een landkaart met stickers om de voortgang bij te houden. Heeft je kind een reeks oefeningen afgerond, dan mag hij een sticker plakken bij de bijbehorende stad of leesplek op de landkaart. In het paspoort staan alle spellingregels en een klankenkaart. De klankkaart helpt bij het versterken van de koppelingen tussen letters en klanken.

Jouw rol als ouder

Bij de TaalExtra-methode van RID kan je kind zelfstandig aan de slag met de methode. Je kind kan zelf de online tussentoetsen maken, alle oefeningen doorlopen en stickers plakken als een missie is afgerond. Natuurlijk is het altijd goed om af en toe wat quizzen samen met je kind te doen en betrokken te zijn. Als ouder blijf je op de hoogte van de voortgang via rapportmails en in je ouderaccount.

Verrassende leesplekken

Je kind kan op elk moment starten met een leesplek. In een leesplek komen uitgebreide leesoefeningen aan bod, van losse woorden tot complete verhalen. Hierbij is er veel aandacht voor nauwkeurig, vloeiend en begrijpend lezen. In totaal zijn er vier leesplekken, namelijk: ‘de vuilnisbelt’, ‘de raketbasis’, ‘de waterpoel’ en ‘het pretpark’, immers lezen kun je overal! Ook hier mag je kind een sticker plakken op de landkaart als hij een missie voltooid heeft!

Kinderen leggen zelf de spellingregels uit

Samenwerking Squla en RID

Squla en RID hebben samen de missie om specialistische kennis op het gebied van spelling en taal beschikbaar te stellen voor een groot publiek. We hebben onze krachten gebundeld en een methode ontwikkeld die kinderen op een effectieve en leuke manier helpt bij lezen en spellen. TaalExtra van RID is gebaseerd op inzichten uit de wetenschap en de praktijk, en sluit aan bij de belevingswereld van kinderen.

Met TaalExtra wordt je kind in kleine stapjes beter in spellen en lezen.
Toch niet wat je zoekt? 14 dagen geldteruggarantie!