Mijn kind heeft dyslexie: hoe gaat het opvoeden met dyslexie?

Als er (ernstige) dyslexie vastgesteld is bij je kind, kun je hem hiervoor laten behandelen. Toch is er ook voor jou als ouder een belangrijke rol weggelegd, want je moet begrijpen wat dyslexie is en je kind voldoende ondersteuning bieden. Helaas is dit vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Weet je ook niet precies wat je kunt doen om het leven van je kind met dyslexie makkelijker te maken? Lees dan vooral verder. In deze tekst vertelt Squla je namelijk hoe het opvoeden met dyslexie in zijn werk gaat. Hierdoor weet jij straks precies hoe je om moet gaan met een kind met dyslexie.

Rol van ouders

In de opvoeding van een kind met dyslexie is een belangrijke rol weggelegd voor jou als ouder. Je moet je kind extra aandacht geven, je extra inspannen en je eigen vaardigheden inzetten. Als je niet weet hoe je dit precies aan moet pakken, bieden de onderstaande punten hopelijk uitkomst.

  • Blijf je kind aanmoedigen en ondersteunen bij het leren omgaan met dyslexie. 
  • Besteed veel aandacht aan oefenen en trainen. Hierdoor kan je kind namelijk het minimale technische leesniveau bereiken dat nodig is om verder te komen op school.
  • Overleg regelmatig met de leerkracht over de voortgang. Als je kind behandeld wordt voor dyslexie, is het ook belangrijk om contact te houden met de specialist. Hierdoor voorkom je dat er verschillende adviezen worden gegeven en je kind verschillende strategieën leert. 
  • Kom altijd voor het belang van je eigen kind op. 

Ouders van kinderen met dyslexie ervaren vaak extra druk. Dit komt vooral doordat zij hun kind thuis helpen met het extra oefenen met lezen en/of spellen. Hier kun je maar zo de hele middag en/of avond aan kwijt zijn, waardoor er geen tot weinig tijd overblijft voor andere dingen. Daarbij komt dat je als ouder van een kind met dyslexie veel moet regelen en allerlei afspraken moet maken. Wanneer je als ouder grote druk ervaart, kan dit uiteindelijk zelfs tot spanningen in je relatie leiden. Probeer jezelf in dat geval te ontlasten, bijvoorbeeld door taken te verdelen tussen jou en je partner. Je kunt eventueel ook met de school van je kind overleggen om te kijken wat er thuis en wat er op school gedaan kan worden.

Tweetalig opvoeden: helpt of verergert het?

Wil je je kind tweetalig opvoeden, maar heeft hij dyslexie? Dan vraag jij je waarschijnlijk af of dit juist helpt of het lastiger maakt. Hier kunnen we vrij kort over zijn, want tweetaligheid heeft geen invloed op dyslexie en kan het ook niet verergeren. Bovendien hoeft dyslexie geen belemmering te vormen voor het leren van twee talen. Toch is de combinatie dyslexie en meertaligheid wel lastig. Zo is dyslexie vaststellen bij kinderen die tweetalig opgevoed zijn bijvoorbeeld lastiger dan bij kinderen die maar één taal spreken. Daarbij komt dat het moeilijker is om te bepalen wanneer een kind behoefte heeft aan extra hulp op het gebied van lezen en schrijven in de taal die hij het meest spreekt.

Kinderen met dyslexie kunnen overigens wel veel moeite hebben met het leren van een vreemde taal op school, zoals Engels, Frans of Duits. Als zo’n taal niet gesproken wordt in zijn directe omgeving, heeft je kind hier waarschijnlijk veel moeite mee. Je kind krijgt de woorden niet in een duidelijke context aangeboden en dat is lastig voor kinderen met dyslexie. Het is vaak een kwestie van rijtjes woorden in je hoofd stampen en dit is iets waar dyslectische kinderen moeite mee hebben.  

Engels leren met dyslexie

Hierboven las je al dat het leren van een vreemde taal voor kinderen met dyslexie vaak een uitdaging is. Dit geldt onder meer voor de Engelse taal. Omdat klank-tekenkoppelingen in deze taal anders zijn dan in het Nederlands, levert dit vaak problemen op. Toch is Engels leren met dyslexie wel degelijk mogelijk. Zo kan het bijvoorbeeld helpen als je kind een voorbeeldwoord krijgt, zodat hij weet hoe een bepaalde klank klinkt. Daarnaast bieden kapstokwoorden uitkomst. Dit zijn woorden die een klank bevatten die telkens op dezelfde manier uitgesproken wordt. Op deze manier wordt het voor je kind makkelijker om de juiste uitspraak te onthouden. 

Hoe kan je helpen?

Heeft je kind dyslexie? Dan krijgt hij hulp op school. Verwacht niet dat het alleen aan de school is om je kind te helpen, want voor jou als ouder is er ook een belangrijke rol weggelegd. Je kind moet thuis namelijk ook veel oefenen. Alleen dan lukt het hem om zo goed mogelijk te leren leven met dyslexie. Als je thuis wilt oefenen, kun je aan de slag gaan met letters en klanken. Daarnaast is het verstandig om je kind iedere avond voor te lezen. Hij leert zo begrijpend te luisteren, maar voorlezen zorgt ook voor verhaalbegrip en vergroot de motivatie om te lezen.

Voordat je thuis gaat oefenen met je kind, is het belangrijk dat je weet hoe je hem moet helpen om beter te worden in lezen. Zo moet je bijvoorbeeld het juiste materiaal gebruiken. Daarnaast is het belangrijk om te weten hoe je iets voordoet, hoe je je kind corrigeert als hij iets fout doet en hoe jullie samen moeten lezen. Overleg hiervoor vooral ook met de leerkracht van je kind. Op deze manier zorg je er namelijk voor dat de hulp thuis en de begeleiding op school zo goed mogelijk op elkaar afgestemd worden.

Als je thuis samen met je kind aan de slag gaat, is het van belang dat je voldoende support biedt. Leg de lat niet te hoog, want dit kan voor spanningen in de relatie tussen jou en je kind zorgen. Blijf daarom vooral positief, zodat je kind het idee krijgt dat hij goed bezig is. Zorg er bovendien voor dat het oefenen leuk blijft. Oefen daarom nooit te lang. Vaak is het beter om iedere week vier keer een kwartier intensief te oefenen dan één keer per week een uur. Oefenen blijft zo niet alleen leuk, maar het is voor je kind ook makkelijker om zijn volle aandacht erbij te houden. Ook voor jou als ouder kost het minder moeite om je volledig te concentreren als je samen met je kind aan het oefenen bent.

Dyslexie behandelen

Sommige kinderen met dyslexie worden beter in lezen door thuis en op school extra te oefenen, maar dit is helaas niet altijd het geval. Gelukkig betekent dit niet dat je kind maar moet leren leven met dyslexie. Er zijn namelijk behandelingen om kinderen met dyslexie te helpen. In principe kan ieder kind met dyslexie zo’n behandeling volgen, maar je krijgt niet altijd een vergoeding. Dit is namelijk alleen het geval als het om ernstige dyslexie (ED) gaat. Blijkt uit dyslexieonderzoek dat je kind niet-ernstige dyslexie heeft en wil je hem een behandeling laten volgen? Dan draai je zelf op voor de kosten van de behandeling. 

Veelgestelde vragen rondom opvoeden met dyslexie

Een kind met dyslexie opvoeden kan behoorlijk lastig zijn. Als ouder is het in ieder geval belangrijk om je kind altijd aan te moedigen en te ondersteunen. Op deze manier laat je je kind merken dat je vertrouwen in hem hebt. Je kunt je kind bovendien helpen door samen met hem te oefenen.

Je kunt een kind met dyslexie helpen door samen met hem te oefenen. Ga thuis aan de slag met letters en klanken, zodat hij hier steeds beter in wordt. Het is bovendien verstandig om je kind iedere avond voor te lezen. Je kind leert zo begrijpend luisteren, begrijpt verhalen steeds beter en bovendien motiveer je hem om te lezen.

Samen oefenen met dyslexie kan onder meer door te lezen. Doe dit alleen als je weet welk materiaal je moet gebruiken. Verder moet je weten hoe je iets voordoet, hoe jij je kind verbetert als hij iets fout doet en hoe je samen leest.

Een kind met dyslexie kan prima tweetalig worden opgevoed. Als er thuis twee talen gesproken worden, is de kans groot dat je kind dit snel oppakt. Wanneer je hem een nieuwe taal wilt leren, kan dit wel voor problemen zorgen.

Nee, het is juist lastiger om dyslexie te vast te stellen als een kind meertalig is opgevoed. Je kunt namelijk lastig inschatten wanneer een kind precies behoefte heeft aan extra hulp op het gebied van lezen en schrijven in de taal die hij spreekt.

Een kind met dyslexie kan wel degelijk een vreemde taal leren, maar heeft hier wel meer moeite mee. Dit komt doordat het vaak een kwestie is van woorden uit je hoofd leren en hier hebben veel kinderen met dyslexie moeite mee.