F of v?

Tijdens spelling op de basisschool krijgt je kind te maken met woorden die een f of v bevatten. Zo gebruikt je kind mogelijk een f in plaats van een v of andersom. In dat geval is het verstandig om hier extra aandacht aan te besteden. Het is namelijk belangrijk dat je kind weet hoe hij woorden moet spellen. Op deze pagina krijg je uitleg over de v of f en wordt aandacht besteed aan woorden die een f of v bevatten.

Uitleg en voorbeelden over de v of f

In de Nederlandse taal zijn er behoorlijk wat woorden die met een f of v beginnen. Als je kind wil bepalen welke van de twee letters hij schrijft, luister hij naar de manier waarop het woord wordt uitgesproken. Op deze manier wordt vaak snel duidelijk of een woord met de f of v geschreven moet worden. Vandaar dat woorden die met de f of v beginnen vaak tot de luisterwoorden gerekend worden. In de onderstaande tabel vind je een aantal voorbeelden van woorden die beginnen met de f of v.

Goed

Fout

Fiets

Viets

Vliegtuig

Fliegtuig

Varken

Farken

Feest

Veest

Wie denkt dat een woord met de f of v altijd een luisterwoord is, heeft het mis. Wanneer één van deze letters halverwege het woord staan, behoren ze tot de weetwoorden. Bij dit soort woorden kan je kind de juiste schrijfwijze niet achterhalen door alleen naar de uitspraak te luisteren. Het verschil tussen een v of f is dan namelijk niet goed hoorbaar. Vandaar dat je kind dit soort woorden uit zijn hoofd moet leren en onthouden om te weten hoe hij ze schrijft. Kijk maar eens naar de onderstaande voorbeelden:

Goed

Fout

Snavel

Snafel

Wafel

Wavel

Vijftien

Vijvtien

Zuivel

Zuifel

Tot slot kunnen woorden met de v of f ook regelwoorden zijn. Wanneer je kind zich aan bepaalde regels moet houden? Als hij een enkelvoudig woord dat eindigt op een f om moet zetten in het meervoud. De f verandert dan vaak in een v als hij voor een lange klank of een tweetekenklank staat. In de onderstaande tabel staan een aantal voorbeelden van woorden waarbij de f verandert in een v in het meervoud.

Goed

Fout

Neven

Nefen

Dieven

Diefen

Duiven

Duifen

Smurfen

Smurven

Nederlandse woorden eindigen nooit op een v

Er zijn kinderen die een v aan het einde van een woord schrijven. Doet je kind dit ook? Dan schrijft hij het woord verkeerd op. Nederlandse woorden eindigen namelijk nooit op een v, maar altijd op een f. In de onderstaande tabel staan een aantal goede en foute voorbeelden op een rijtje.

Goed

Fout

Lief

Liev

Twaalf

Twaalv

Golf

Golv

Juf

Juv