De LVS-toets komt er weer aan: uitleg en tips!

Suzanne

Heb je de toetsweek al op de schoolkalender gespot? Het is weer zover! Veel basisscholen hebben aan het begin van het nieuwe jaar de LVS-toets weer in de planning staan. Maar wat houdt deze toets precies in en waarom wordt deze afgenomen? En hoe bereid je je kind het beste voor op zo’n toetsweek? Lees verder voor meer informatie & tips!

Meerdere toets-momenten = grote vooruitgang

Vroeger werkte iedereen op de basisschool hard toe naar dat ene belangrijke toetsmoment: de CITO-toets in groep 8. Er hing veel af van dat ene moment en dit kwam niet alle toekomstadviezen voor kinderen ten goede. Juist daarom is er in de loop der jaren veel ontwikkeling geweest op het gebied van toetsen en het volgen van de prestaties van basisschoolleerlingen. Vandaag de dag werken veel basisscholen met het Leerling Volg Systeem; een systeem waarmee leerkrachten nauwgezet op meerdere vaste momenten door het jaar heen de ontwikkeling van alle kinderen registeren. In Nederland zijn scholen overigens vrij om een volg/toets systeem te kiezen, het is dus niet zo dat alle scholen werken met de LVS-toetsen. Deze scholen hanteren bijvoorbeeld de IEP-toets, Dia-toets of AMN-toets.

LVS: wat is dat nu eigenlijk precies?

Het LVS maakt het mogelijk voor leerkrachten om de vaardigheden en kennis van alle leerlingen op meerdere en vaste momenten in een schooljaar in kaart te brengen. Het systeem geeft aan hoe het kind presteert ten opzichte van het landelijk en klassikaal gemiddelde. Binnen het LVS werken leerkrachten met het DLE (Didactisch Leeftijds Efficiënt) en met de LVS (Leerling Volg Systeem)-toetsen. Na registratie van de capaciteiten van het kind, geeft het DLE aan of de leerling een paar maanden voor of juist achterloopt op basis van het gemiddelde niveau dat een leerling op die bewuste leeftijd zou moeten hebben.

Het is een zeer positieve ontwikkeling in het onderwijs, want leerkrachten zijn leer-achterstanden en voorsprongen snel op het spoor. Vervolgens kan er gericht gewerkt worden aan extra ondersteuning, zodat de leerling tot optimale ontplooiing kan komen.

Wanneer vinden de LVS-toetsen plaats?

De LVS-toetsen worden gedurende de hele basisschoolperiode, van groep 3 tot en met groep 8, bij alle scholen minimaal 2 maal per jaar afgenomen. Er is een M-toets,een toetsmoment in het midden van het schooljaar en een Entree-toets, een toetsmoment aan het eind van het schooljaar. In groep 8 is er nog steeds een eindtoets, echter is deze niet meer volledig van CITO. CITO werkt nog wel mee aan de ontwikkeling van de Centrale Eindtoets, maar deze wordt nu uitgebracht door het ´College voor Toetsen en Examens´ (bestuursorgaan van De Overheid).

Hoe ziet een LVS-toets eruit?

De toetsen bestaan uit meerkeuzevragen en zijn onderverdeeld in een aantal schoolvakken: lezen & schrijven, onderzoeksvaardigheden, wereldoriëntatie en rekenen. Op de meeste scholen behandelen de leerkrachten de toets klassikaal. De leerlingen krijgen een vragen- en antwoordformulier en vinken telkens een van de antwoorden (A,B,C of D) aan op het antwoordformulier.

TIPS om je kind voor te bereiden op een geslaagde toetsweek:

  • Het ene kind doorloopt een toetsperiode zonder enkele stress, de andere is op van de zenuwen. Dit is deels ‘de aard van het beestje’, maar er kunnen ook nog andere oorzaken achter de spanning zitten. Je kind kan bijvoorbeeld last hebben van faalangst. Praat met je kind over zijn gevoel en probeer goed in te schatten of het wellicht raadzaam is om professionele begeleiding in te schakelen bij het ‘leren om te gaan met het maken van fouten’. Ga hierover met school in gesprek en houd goed contact met de leerkracht voorafgaand aan een toetsperiode, zodat hij op de hoogte is van de spanning en daar rekening mee kan houden in de vorm van juiste begeleiding ter plaatse.
  • Zorg voor voldoende slaap en rust voorafgaand aan en tijdens een toetsweek. Onze hersenen hebben voldoende slaap nodig om alle informatie van de dag correct te verwerken en om lichaam & geest weer op te laden voor de volgende dag. Help je kind bij het in slaap komen, door bijvoorbeeld samen nog even te lezen, de dag door te nemen en/of een ontspanningsoefening of massage te doen samen. Neem de tijd voor je kind en probeer, ook al heb je het zelf nog zo druk, een baken van rust te zijn naar je kind toe. Je kind zal dit gevoel overnemen en met een gerust gevoel in slaap vallen. Ook extra rusten op de bank, na schooltijd kan prettig zijn. Als je ziet dat je kind moe is door de extra inspanning op school zou je deze dagen ook de speelafspraakjes na school iets kunnen beperken.
  • Laat je kind extra water drinken op school! Extra water drinken werkt verkwikkend en geeft energie. Vraag eens een keer na of je kind zijn waterfles op zijn bureau mag zetten tijdens de toets, of dat de leerkracht een extra ‘water-momentje’ in kan plannen.
  • Voor in de klas: frisse lucht in het klaslokaal kan heel bevorderlijk zijn voor de prestaties van de kinderen. Een raam op en kier of een korte break door middel van een rondje rennen op het schoolplein kan een verfrissende boost geven tijdens een toets.
  • Wees belangstellend naar je kind toe met betrekking tot de toets. Hoe ging het? Leg ook eens aan je kind uit wat het belang is van alle toetsen. Je kind zal zo beter begrijpen waar al die (in ogen van sommige kinderen ‘saaie’) toetsen voor nodig zijn. Het kan motiverend werken voor kinderen om te weten waar alle inspanning voor nodig is: voor de juiste begeleiding om de beste versie van jezelf te worden, te leren accepteren wat (nog) minder goed gaat en trots te leren zijn op wie je bent en wat je kunt!

Ook buiten schooltijd gebruik maken van Squla? Met een lidmaatschap op Squla oefent je kind de hele dag met de leukste quizzen en games. Niet tevreden? Ontvang binnen 30 dagen je geld terug.

Vanaf € 7,95 p/m