Spelling, hoe werkt het op Squla?

Saskia

Wanneer schrijf je een -d of dt aan het eind van een werkwoord en wat is het meervoud van taxi? Goed kunnen spellen is een belangrijke vaardigheid om je uit te kunnen drukken, op papier en in de digitale wereld. In sommige situaties vinden we het belangrijker om foutloos te schrijven dan in andere, bijvoorbeeld bij een schoolopdracht, in een sollicitatiebrief, of in een app aan je tante die altijd je zinnen verbetert … Goed kunnen spellen is niet alleen belangrijk op school, maar in je hele loopbaan en dagelijkse leven.

Veel kinderen (en volwassenen) vinden het moeilijk de Nederlandse spelling onder de knie te krijgen. Spelling is namelijk geen logisch geheel, maar bestaat uit afspraken en regels. Je hebt strategieën nodig om de juiste schrijfwijze aan te leren. En dit leer je alleen door veel te oefenen en te herhalen. Daarom is een goed oefenprogramma zo van belang!

Met de leuke quizzen en games van Squla oefent je kind van groep 4 t/m 8 met alle spellingregels en leert deze spelenderwijs toepassen.
Squla biedt een grote variatie aan oefenvormen, die aansluiten bij belevingswereld van je kind. Alle oefeningen zijn ontwikkeld door onderwijsexperts en sluiten naadloos aan op de lesstof van de school. Ook worden er steeds nieuwe quizzen toegevoegd.

Met deze quizzen kun je heel gericht een spellingregel oefenen die je moeilijk vindt! Zo leert je kind op zijn eigen tempo en niveau. Squla werkt bovendien met leuke plaatjes en met een professionele stemacteur, waardoor de woorden en dicteezinnen duidelijk uitgesproken worden.

Hoe leer je beter spellen met Squla?

Op school is er veel aandacht voor spellingonderwijs. Spelling staat echter niet op zich; het is belangrijk voor het schrijven bij alle vakken op school.  In de lesstof worden diverse ‘spellingcategorieën’ behandeld.
Voorbeelden zijn: woorden met lijk (lelijk) of -ig (keurig), meervouden en verkleinwoorden (schip-schepen, duim-duimpje) en leenwoorden/woorden uit een andere taal (bureau,chauffeur).

Bij de quizzen van Squla komen al deze spellingcategorieën, in een logische opbouw per jaargroep aan bod.
De quizzen zijn als Missie te spelen. In een missie staan de quizvragen als een serie na elkaar, en bouwt de nieuwe vraag op de vorige vraag voort. Beantwoordt je kind een vraag fout, dan komt deze later terug zodat hij of zij de vraag opnieuw kan beantwoorden. Als de missie is uitgespeeld, dan heeft je kind de stof echt onder de knie.

Er zijn drie levels:

 1. Kinderen maken visueel kennis met de spellingregel     
 2. Kinderen passen de regel toe in oefeningen          
 3. Moeilijkere oefeningen om de regel onder de knie te krijgen

Alle woorden van level 2 en 3 komen al aan bod in level 1. Deze herhaling is goed om spelling te leren. Je leert dus eigenlijk in 3 stapjes!

Wist je dat?

Na het maken van een vraag verschijnt er een ‘Wistjedatje’.
Dit is een pop-up met de spellingregel en ook worden moeilijke woorden uitgelegd. Bijvoorbeeld: Woorden op -ee krijgen in het  meervoud een -s (dictees) of -ën (ideeën).          

Indeling woordsoorten:

 • Werkwoorden
  Wat is het voltooid deelwoord van ‘landen’ (‘Het vliegtuig is geland.’)? En de verleden tijd? (‘Het vliegtuig landde’ is met dubbel -d.). Werkwoordspelling wordt door veel kinderen als ingewikkeld ervaren. Bij Squla wordt daarom vanaf groep 4 t/m groep 8 uitgebreid aandacht besteed aan het oefenen met werkwoordspelling.
 • Luisterwoorden: schrijf het woord zoals het klinkt.
  Bij luisterwoorden schrijf je het woord precies zoals het klinkt. Sommige woorden worden verkeerd geschreven omdat ze verkeerd worden uitgesproken (weps- wesp); als je het goed uitspreekt hoor je eigenlijk precies hoe je het moet schrijven.
 • Weetwoorden: onthoud hoe je het woord schrijft.
  Weetwoorden zijn woorden waar geen regels voor zijn. Je moet onthouden hoe je deze woorden schrijft. Bijvoorbeeld woorden met ‘ei’ of ‘ij’, zoal eik of ijs. Er is geen regel voor wanneer je een -ei of -ij schrijft, je moet het gewoon onthouden. Door de weetwoorden veel te oefenen en te herhalen onthoudt je kind deze woorden.
 • Regelwoorden: pas de spellingregel toe.
  Spellingregels zijn een hulpmiddel bij het goed spellen van een woord. Woorden waar een regel voor is, noemen we daarom ‘regelwoorden.’ Je kunt namelijk niet horen hoe deze woorden gespeld moeten worden. Om het woord op de juiste manier te schrijven, moet je de regel kunnen toepassen. Bijvoorbeeld: hak-hakken; na een korte klank volgt altijd een dubbele medeklinker.

  Overigens geldt voor de regelwoorden hetzelfde als voor de werk- luister- en weetwoorden: door de spellingregels dagelijks te oefenen en te herhalen leert je kind op de juiste manier spellen.

Geen foute woordbeelden

Uit onderzoek blijkt dat vragen waarin de foute spelling zichtbaar zijn, een negatief effect hebben op de spellingontwikkeling van het kind. Bij speciale dicteevragen wordt daarom de fout die het kind maakt wel opgeslagen, maar niet getoond: zodra een leerling een foute letter intypt bij een vraag, ziet hij deze letter niet verschijnen. Anders zou de foute schrijfwijze ‘ingeprent’ kunnen worden in het geheugen, en je wilt juist dat het kind het goede woordbeeld onthoudt!  Bijvoorbeeld: Maak het woord langer om te horen of je het met een /d/ of /t/ schrijft.

Directe feedback

Feedback op de gespelde woorden is noodzakelijk voor het leerproces. Feedback die verder gaat dan alleen goed/ fout en gerichte informatie geeft, waardoor kinderen echt tot leren komen. Direct feedback geven is daarbij effectiever dan feedback achteraf: daarmee voorkom je herhaling van fouten. Ook laat Squla kinderen hun fout zelf corrigeren, daar leren ze het meeste van. Bijvoorbeeld: Dit woord schrijf je met een c. Dat moet je onthouden. Of: Maak het woord langer om te horen of je het met een /d/ of /t/ schrijft.

Hoe maakt Squla de lesstof leuk?

Naast ‘gewone’ open- en meerkeuzevragen biedt Squla nog andere vraagtypes voor het vak spelling, zoals:

 • Dicteevraag
  Dictees zijn bewezen effectief bij spellingonderwijs. Daarom biedt Squla bij alle quizzen dicteevragen aan. Als je kind een foutje maakt, dan komt de fout niet tevoorschijn, maar krijgt hij direct feedback met een hulpletter en uitleg van de spellingregel. Hierdoor kan hij zijn eigen fout verbeteren.
 • Flitswoorden
  Hierbij moet je de woorden hardop uitspreken.
  Uitspreken van de te oefenen woorden voor of tijdens het schrijven is effectief voor het leren spellen!

En om het extra leuk te maken, zitten de spellingregels ook verweven in een spelvraag, bijvoorbeeld:

 • Matchingvraag
 • Bubbelprikker
 • Vul in
 • Ordeningsvraag

Betekenisvol en werken in thema’s

Oefenen van woorden binnen een context (binnen een zin of tekst en binnen een thema) is van belang voor het leerproces. In de oefeningen van Squla worden vaak voorbeeldzinnen gebruikt, waarin de betekenis van de woorden verduidelijkt wordt. Spelling wordt vooral geoefend met woorden die kinderen ook echt kennen. De betekenis van een woord wordt verduidelijkt met een voorbeeldzin of een aansprekende afbeelding. De thema’s sluiten aan op de leefwereld van leerlingen, zoals ‘vakantie’, ‘helden’ en ‘sport’.
Zo wordt leren effectiever en leuker. Aan de woorden zijn herkenbare afbeeldingen (illustraties en foto’s) gekoppeld, zo is spelling niet saai, maar komt taal echt tot leven!

Ontdek motiverende quizzen en games.
Twijfel je? 14 dagen geldteruggarantie!