Positief benaderen: 5 voordelen en 20 tips

Als ouder bepaal je helemaal zelf hoe jij je kind opvoedt. De een geeft de voorkeur aan een beschermende opvoeding, terwijl de ander zijn kind juist wat vrijer laat. Voor welke vorm van opvoeden je ook kiest, het is belangrijk dat je voor een positieve benadering kiest. Hierbij ligt de nadruk op het positieve gedrag van je kind, het geven van oprechte aandacht, inleven in zijn emoties en het stellen van duidelijke grenzen. Benieuwd of positief benaderen iets voor jou is? Op deze pagina staan de voordelen op een rijtje en krijg je tips die je helpen bij het positief opvoeden van je kind.

5 voordelen van positief opvoeden

Positief benaderen brengt de nodige voordelen met zich mee. Dit geldt niet alleen voor jou als ouder, maar zeker ook voor je kind. Voordat je voor positief opvoeden kiest, wil je vast weten wat de voordelen zijn. Daarom staan de belangrijkste hier voor je op een rijtje.

1. Je kind groeit op in een veilige omgeving

Een eerste voordeel van positief opvoeden is dat je kind opgroeit in een veilige omgeving. Zo’n omgeving realiseer je onder meer door voldoende aandacht aan je kind te besteden, hem complimentjes te geven en hem regelmatig te knuffelen. Als je kind opgroeit in een veilige omgeving, gaat hij sneller op ontdekkingstocht en staat hij open om nieuwe dingen te proberen. Kinderen die opgroeien in een veilige omgeving ontwikkelen zich vaak sneller dan kinderen die in een onveilige omgeving opgroeien.

2. Je kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo

Voed jij je kind op door middel van positief benaderen? Dan ondersteun je hem op een positieve manier en stimuleer je zijn zelfstandigheid. Het grote voordeel van deze benadering is dat jij je kind de ruimte geeft om zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo te ontwikkelen. Bij positief benaderen is het belangrijk dat je je kind regelmatig complimenten geeft. Laat hem daarnaast ook fouten maken. Kinderen leren namelijk veel door fouten te maken.

3. Je kind weet waar hij aan toe is

Bij positief opvoeden is het belangrijk dat je duidelijke regels maakt en grenzen stelt. Je kind voelt zich namelijk een stuk veiliger als hij weet waar hij aan toe is en wat hij van jou als ouder kan en mag verwachten. Bovendien draagt dit bij aan zijn ontwikkeling. Grenzen en regels helpen je ook om structuur en regelmaat aan te brengen in het leven van je kind. Gaat je kind een grens over of overtreedt hij een regel? Bespreek dit dan, maar straf hem zo min mogelijk. Straffen werkt in veel gevallen namelijk averechts, waardoor je er niet het gewenste effect mee bereikt.

4. Je kind leert meer en begrijpt beter  

Als ouder geef jij je kind dag in dag uit informatie en leg je hem dingen uit als hij iets niet begrijpt. Doordat je kind dit opslaat, wordt zijn belevingswereld steeds een stukje groter. Bovendien begrijpt hij de wereld om hem heen steeds beter door de informatie en uitleg die jij hem geeft. Hierdoor leert je kind bijvoorbeeld hoe hij moet handelen in verschillende situaties of met andere mensen om moet gaan.

5. Je kind krijgt meer zelfvertrouwen

Door je kind op een positieve manier op te voeden, draag je als ouder bij aan zijn zelfvertrouwen. Bij deze vorm van opvoeden geef je je kind namelijk regelmatig complimentjes en laat je hem redelijk vrij om zelf dingen te proberen en ontdekken. Hierdoor krijgt hij meer en meer vertrouwen in zijn eigen kunnen en dat zorgt ervoor dat zijn zelfvertrouwen groeit. Bovendien ontwikkelt je kind op deze manier een positief zelfbeeld en daar heeft hij in zijn verdere leven profijt van.

20 tips om jouw kind positief te stimuleren

Door positief benaderen geef je je kind de ruimte om zichzelf te ontwikkelen en daag je hem uit om het beste in zichzelf naar boven te halen. Veel ouders streven hier naar, maar kunnen nog wel wat hulp gebruiken bij positief opvoeden. Geldt dit ook voor jou? Dan komen de volgende 20 tips om jouw kind positief te stimuleren vast en zeker van pas.

1. Steun je kind onvoorwaardelijk

Onvoorwaardelijke steun is één van de basisprincipes van positief opvoeden. Als jij je kind het idee geeft dat hij jouw liefde moet verdienen, voelt hij zich niet gesteund. Het is belangrijk om je kind ook bij tegenvallende prestaties te steunen. Kinderen die geen onvoorwaardelijke steun ervaren van hun ouders, verliezen langzaam maar zeker hun motivatie. Dit kan er uiteindelijk voor zorgen dat ze een negatief zelfbeeld ontwikkelen en dat wil je als ouder voorkomen.

2. Geef je kind een knuffel of aai over zijn bol

Bij positief benaderen is het belangrijk dat jij een band opbouwt met je kind. Dit doe je niet alleen door hem onvoorwaardelijk te steunen, maar ook door hem zo nu en dan een knuffel of aai over zijn bol te geven. De meeste kinderen vinden het namelijk fijn om op een dergelijke manier aangeraakt te worden door hun ouders. Zie het als een fysiek complimentje.

3. Beloon niet alleen een goed resultaat

Een veelgemaakte fout bij positief opvoeden is dat ouders alleen oog hebben voor het resultaat van een kind. Heeft je kind een slecht cijfer gehaald op school, maar heeft hij toch hard gewerkt? Beloon dan juist de inspanning die hij geleverd heeft en focus je niet te veel op het resultaat. Je kind ervaart dat je hem steunt en daardoor is hij eerder bereid om nieuwe dingen te proberen. Richt jij je alleen op het resultaat? Dan is dit waarschijnlijk niet het geval. Je kind is dan immers bang om te falen.

4. Leg de lat niet te hoog

Iedere ouder verwacht bepaalde dingen van zijn kind. Hier is op zich niets mis mee, maar waak ervoor dat je de lat niet te hoog legt. Voor kinderen is het namelijk bijzonder frustrerend als zij de verwachtingen van hun ouders niet waar kunnen maken. Het voelt dan alsof zij gefaald hebben en daardoor kan het zelfvertrouwen van je kind een deuk oplopen. Baseer verwachtingen altijd op dat wat je kind kan en durft. Vergelijk hem vooral niet met broertjes, zusjes of leeftijdsgenootjes, want ieder kind is uniek.

5. Praat met je kind

Als ouder praat je dag in dag uit met je kind. Dit is goed, want op deze manier groeit jullie band. Praat niet alleen maar over koetjes en kalfjes, maar ga vooral met je kind in gesprek over dingen die hij interessant vindt. Je kind vindt het leuk om hierover te praten en leert er ook nog eens veel van. Veel ouders laten het gesprek alleen om hun kind draaien, maar het is ook goed om te vertellen wat je zelf hebt meegemaakt. Je kind leert zo dat het niet alleen om hem draait.

6. Gebruik humor

Heb jij je kind een taak gegeven, maar ziet hij het niet zitten om deze uit te voeren? Grote kans dat hij mopperend of zelfs boos rondloopt. Veel ouders hebben de neiging om dit gedrag te negeren, maar bij positief benaderen is het juist de bedoeling dat je negatief gedrag omzet in positief gedrag. Dit kun je bijvoorbeeld doen door een grapje te maken of je kind te kietelen. Dit vrolijkt hem vast en zeker op, waardoor hij waarschijnlijk alsnog doet wat jij hem gevraagd hebt.

7. Laat je kind zich eens vervelen

Veel ouders hebben de neiging om iets voor hun kind te bedenken als hij zich verveelt. Hier is op zich niets mis mee, maar het is niet verkeerd om zo nu en dan achterover te leunen en toe te kijken. Je stimuleert je kind zo om creatief te denken, want hij moet zelf iets zoeken om zijn verveling tegen te gaan. Deze aanpak zorgt er bovendien voor dat je kind zelfstandiger wordt, want hij heeft niet overal meer jouw hulp voor nodig.

8. Bedenk uitdagende activiteiten

Een kind heeft uitdaging nodig. Als hij even geen uitdagende activiteit (meer) weet, kan het geen kwaad om zo nu en dan te hulp te schieten. Het kan al voldoende zijn om je kind een stuk speelgoed te geven, maar kies niet altijd voor de makkelijke weg. Bedenk bijvoorbeeld ook eens uitdagende activiteiten voor je kind. Laat hem bijvoorbeeld schilderen, tekenen of muziek maken. Op deze manier stimuleer je namelijk het creatieve deel van zijn hersenen.

9. Doe het samen

Het gemiddelde kind heeft een hekel aan tuinieren, de tafel afruimen, afwassen, schoonmaken en soortgelijke klusjes. Vraag jij je kind om iets te doen wat hij niet leuk vindt? Dan heeft hij hier waarschijnlijk geen zin in. Spreek in dat geval af dat jullie het samen doen. Probeer tijdens het klusje een gezellige sfeer te creëren. Je kind merkt dan dat het helemaal niet zo erg is als hij dacht, waardoor hij het de volgende keer misschien geen probleem vindt om het alleen te doen.

10. Geef het goede voorbeeld

Ouders zijn een rolmodel voor hun kinderen. Daarom is het belangrijk om zelf het goede voorbeeld te geven als je bepaalde dingen van je kind verwacht. Eten jullie bijvoorbeeld iedere avond samen aan tafel? Dan moet de tafel van tevoren gedekt worden. Als je kind ziet dat jij dit elke keer zonder te mopperen doet, vindt hij het waarschijnlijk geen probleem als je hem een keer vraagt om de tafel te dekken. Doordat hij het jou al meermaals heeft zien doen, denkt hij namelijk dat het bij de normen en waarden van het gezin hoort.

11. Erken het gevoel van je kind

Ligt de vloer van de slaapkamer van je kind bezaaid met speelgoed? Vraag hem dan om dit zelf op te ruimen. Grote kans dat je op weerstand stuit, want kinderen houden niet van opruimen. Negeer het gevoel van je kind niet, maar erken het juist. Geef aan dat je weet dat het niet leuk is, maar vertel ook wat het hem oplevert. Zodra je kind zijn slaapkamer opgeruimd heeft, heeft hij weer alle ruimte om te spelen. Door je kind zelf verantwoordelijk te maken voor dergelijke zaken, wordt hij steeds zelfstandiger.

12. Verplaats je in je kind

Door positief opvoeden draag je bij aan de zelfstandigheid van je kind. Denk alleen niet dat je kind ook alles zelf kan en wil doen. Weigert je kind iets te doen? Ga er dan niet direct vanuit dat hij hier geen zin in heeft. Er kan namelijk ook iets anders aan de hand zijn. Zo is je kind misschien bang. Zoek daarom eerst uit of er iets anders speelt en denk niet dat je kind simpelweg geen zin heeft. Als er inderdaad een andere onderliggende oorzaak is, zoek je samen met je kind naar een oplossing.

13. Laat je kind kiezen

Heb je jonge kinderen? Dan denk je misschien dat zij zelf nog niet kunnen kiezen, waardoor jij dit voor hen doet. Dit hoort niet bij positief opvoeden, want hierbij is het juist de bedoeling dat jij je kind het idee geeft dat hij ergens uit kan kiezen. Hierdoor krijgt je kind de indruk dat hij zelf de controle over bepaalde dingen in zijn leven heeft en dat komt zijn ontwikkeling ten goede. Wil je kind graag buiten spelen, maar zie jij liever dat hij jou eerst ergens mee helpt? Zeg hem dan dat hij jou bijvoorbeeld eerst een half uurtje helpt en dat hij daarna lekker naar buiten mag.

14. Luister naar je kind

Bij positief benaderen is het belangrijk dat jij naar je kind luistert .Vraagt je kind om aandacht? Geef hem dit dan. Omdat kinderen hier lang niet altijd direct om vragen, is het van belang dat jij herkent wanneer je kind aandacht wil hebben. Als jij je kind op de juiste momenten aandacht geeft, voelt hij zich serieus genomen. Je bezorgt hem zo het gevoel dat je bereid bent om iets voor hem te doen, waardoor hij zich geliefd voelt. Dit komt zijn zelfvertrouwen ten goede. Bovendien zijn kinderen die zich geliefd voelen eerder bereid om ook iets voor hun ouders te doen.

15. Geef je kind de ruimte om fouten te maken

Je kind loslaten is een belangrijk onderdeel van positief opvoeden. Veel ouders vinden dit lastig, maar je kind heeft er veel profijt van. Je geeft hem namelijk de gelegenheid om zelf dingen te ontdekken. Het is niet erg als hij fouten maakt, want dit hoort juist bij het leerproces. Straf fouten daarom nooit af. Bij positief benaderen is het namelijk de bedoeling dat jij je kind de ruimte geeft om fouten te maken. Fouten zijn er immers om van te leren.

16. Deel complimentjes uit

Als ouder vind je het misschien vanzelfsprekend dat je kind bepaalde taken uitvoert. Heeft je kind gedaan wat je hem vroeg? Dan besteed je hier misschien geen aandacht aan. Dit past niet bij positief opvoeden, want hierbij is het juist de bedoeling dat je complimentjes uitdeelt. Je kind voelt zich hierdoor niet alleen gewaardeerd, maar leert ook wat gewenst gedrag is. Complimenten geven aan kinderen heeft bovendien een positieve invloed op hun zelfvertrouwen.

17. Stel duidelijke regels op

Ondanks dat het bij positief benaderen de bedoeling is om je kind los te laten, moet je als ouder ook duidelijke regels opstellen. Door deze regels weet je kind namelijk hoe hij zich moet gedragen. Vaak bepalen ouders de regels, maar je kunt je kind hier ook bij betrekken. Wanneer je voor deze aanpak kiest, geef jij je kind het idee dat hij inspraak heeft. Op deze manier is hij sneller bereid om zich aan de gemaakte regels te houden, want hij heeft er zelf immers mee ingestemd. Verbind ook gevolgen aan het overtreden van de regels en neem deze samen met je kind door.

18. Werk toe naar een groeimindset

Sommige kinderen staan er niet voor open om nieuwe dingen te proberen. Dit kan komen doordat ze bang zijn, maar ook omdat ze denken dat ze het niet kunnen. Zo’n negatieve denkwijze past uiteraard niet bij positief benaderen. Probeer de negatieve mindset van je kind daarom om te zetten naar een positieve mindset. Leer hem vooral positief naar dingen te kijken en laat hem vooral zelf dingen ontdekken en oplossingen zoeken als hij ergens niet uitkomt. Je kind krijgt zo een groeimindset, waardoor hij gelooft dat hij zich kan ontwikkelen door te leren en ervaringen op te doen.

19. Creëer een veilige en stimulerende omgeving

Wie zich niet constant zorgen wil maken om zijn kind, doet er goed aan een veilige omgeving te creëren. Je hoeft je kind dan minder te verbieden, waardoor hij het idee krijgt dat hij lekker zijn gang kan gaan zonder dat je hem constant in de gaten hoeft te houden. Besteed overigens niet alleen aandacht aan de veiligheid, maar zorg ook voor een stimulerende omgeving. Je biedt je kind op deze manier de kans om zich in zijn veilige thuisomgeving goed te ontwikkelen.

20. Zorg ook goed voor jezelf

Aangezien het hier om opvoeden gaat, denk je misschien dat het alleen om de zorg van je kind draait. Toch is het belangrijk om ook goed voor jezelf te zorgen. Zit jij lekker in je vel? Dan heb je meer energie voor het positief opvoeden van je kind. Cijfer jezelf dus niet volledig weg, maar ruim tijd in om te sporten of af te spreken met vrienden en/of vriendinnen. Je kunt ook samen met je kind iets leuks gaan doen, zoals een dagje weg of een spelletje spelen. Als je de juiste balans weet te vinden, merk je snel genoeg dat positief benaderen een stuk makkelijker wordt.