Persbericht: 16% van de kinderen met spelling- en leesprobleem valt buiten de boot

Pim

Bijna 20% van de basisschoolkinderen heeft een taal- en/of leesachterstand of is dyslectisch. Ze gaan niet tot nauwelijks vooruit en de achterstand met leeftijdsgenootjes wordt alsmaar groter. Van deze groep kinderen wordt bijna 4% gediagnosticeerd met ernstige enkelvoudige dyslexie. Zij komen in aanmerking voor een persoonlijk 1-op-1 behandeltraject met een orthopedagoog. Hierdoor vallen veel kinderen die niet voldoen aan de criteria voor deze diagnose buiten de boot. Naast extra ondersteuning vanuit school blijft verdere professionele begeleiding uit. De weg naar een behandeltraject is lang en kan frustrerend zijn voor de kinderen én hun ouders.

Behandeling voor kleine groep weggelegd
Volgens de onderwijsrapporten van de afgelopen jaren (o.a. de Onderwijsinspectie, PISA en CBS) is het aantal kinderen met een achterstand in taal, spelling en lezen gegroeid. Daarnaast geeft 11% van de ouders in een onderzoek van het CBS aan dat hun 11-jarige dyslexie heeft. Dyslexie komt in verschillende gradaties voor. Slechts een klein deel van deze groep kinderen met dyslexie (bijna 4%) komt in aanmerking voor een door de overheid vergoed behandeltraject met een orthopedagoog, dat meestal één tot anderhalf jaar duurt. Deze kinderen moeten daarvoor gediagnosticeerd zijn met ernstige, enkelvoudige dyslexie.

Lange weg naar duidelijkheid
De weg van eerste signalering in groep 1 en 2 tot wel of geen officiële diagnose is lang en kan frustrerend zijn. Een leerling moet drie keer de laagste E- of V-score behalen in de Leerling Volgsysteemtoets van Cito, wil hij of zij in aanmerking komen. Behaalt het kind tussentijds een D- of 4-score, dan telt deze niet mee. Gemiddeld duurt het 1,5 tot 2 jaar voordat er een diagnose kan worden gesteld. In de tussentijd gaat het kind, ondanks veel oefenen thuis en op school, weinig tot niet vooruit en zakt het steeds verder weg. Dit heeft niet alleen invloed op de schoolresultaten voor taal, spelling en begrijpend lezen, maar ook op alle andere schoolvakken. Zo wordt leren en naar school gaan soms een kwelling.

Spellingmethode TaalExtra, een unieke samenwerking
Om die reden hebben online oefenplatform Squla en dyslexiebehandelaren ZIEN in de Klas en RID de handen ineen geslagen. Op een leuke en betaalbare manier is de gespecialiseerde kennis uit de dyslexiepraktijken toegankelijk gemaakt voor alle kinderen met lees- en spellingproblemen. De online spellingmethode, genaamd TaalExtra, is beschikbaar op het Squla-platform en helpt kinderen met spelling, lezen en schrijven. TaalExtra is gebaseerd op de behandeling die kinderen met dyslexie krijgen en is er al vanaf groep 3. Hierdoor kan het hulptraject eerder worden opgestart.

Spelling wordt weer leuk met games en quizzen
De methode TaalExtra bestaat uit online quizzen en games, hulpmiddelen voor thuis en een gepersonaliseerd leerplan. De motivatie van het kind staat bij spellingmethode TaalExtra voorop. Patty Gerretsen, directeur bij het RID: “Met het online oefenplatform van Squla wordt oefenen met lezen en spellen veel leuker. Het platform sluit goed aan bij de leef- en belevingswereld van kinderen.” Heeft een kind een onderdeel afgerond, dan mag hij of zij bovendien een sticker plakken en verdient hij of zij munten om te sparen voor kleine cadeautjes. Zo wordt oefenen beloond. De combinatie van TaalExtra met online leerplatform Squla maakt bovendien dat leerlingen tussen het spelling oefenen door even een ander vak kunnen spelen, waar ze wel goed in zijn. Goed voor de afwisseling en voor het zelfvertrouwen.

Aansluiting op diagnose dyslexie
Wanneer de lees- en spellingproblemen hardnekkig zijn en de diagnose ernstige enkelvoudige dyslexie wordt gesteld, dan sluit deze oefenmethode naadloos aan op het 1-op-1-behandeltrajecten van ZIEN in de Klas en RID. De oefeningen die op Squla zijn gedaan, vormen dan een stevige basis voor de behandeling.

—————————— EINDE PERSBERICHT ——————————

Noot voor de redactie:
Squla is de afgelopen 10 jaar uitgegroeid tot marktleider op het gebied van online lesprogramma’s. Het Nederlandse bedrijf met 50 medewerkers laat kinderen spelenderwijs leren en sluit op deze manier goed aan bij de belevingswereld van de basisscholieren. Op dit moment oefenen en spelen ruim 140.000 kinderen gemiddeld 90 minuten per week thuis op Squla. Squla biedt voor scholen een gratis login om ook tijdens schooltijd de les te verrijken met de online quizzen en games. Meer dan 500.000 basisschoolleerlingen maken hier op dit moment gebruik van.

Wilt u meer weten of een proefaccount aanvragen, neemt u dan contact op met Inge Verberk van Squla, telefoonnummer (0)20 846 97 09 of inge.verberk@squla.com.

TaalExtra pakket voor kinderen met spellingproblemen en dyslexie

TaalExtra Bubbelprikker quizvraag

TaalExtra katapult quizvraag

TaalExtra Dictee

ZIEN in de Klas logo

Ontdek motiverende quizzen en games.
Twijfel je? 14 dagen geldteruggarantie!