Alles over met of zonder -n achter woorden als alle(n), beide(n) en sommige(n)

De Nederlandse taal kent verschillende woorden die zowel met als zonder -n achter het woord geschreven kunnen worden. Je kind kan de ene keer ‘alle’, ‘beide’ of ‘sommige’ tegenkomen, terwijl hij de volgende keer ‘allen’, ‘beiden’ of ‘sommigen’ in een zin ziet staan. Als je kind zelf één van deze woorden op moet schrijven, weet hij mogelijk niet of er wel of geen -n achter komt. Daarom lees je op deze pagina alles over met of zonder -n achter woorden. Er wordt aandacht besteed aan ‘alle(n)’, ‘beide(n)’ en ‘sommige(n)’, maar ook aan ‘andere(n)’, ‘enkele(n)’, ‘vele(n)’ en ‘enige(n)’.

Met of zonder -n

Er zijn regels die je kind kan gebruiken om te bepalen of een woord met of zonder -n geschreven wordt. Vandaar dat deze woorden ook wel bekend staan als regelwoorden. Bij deze woorden wordt er meestal in het meervoud een -n aan vastgeplakt als het woord zelfstandig gebruikt wordt en naar personen verwijst. Zelfstandig gebruikt houdt in dat er geen zelfstandig naamwoord achter staat en je kind deze woordsoort er ook niet achter kan zetten.

Alle of allen

Staat ‘alle’ in combinatie met een zelfstandig naamwoord in een zin? Dan schrijft je kind het meervoud zonder -n. Dit is ook het geval als het woord zelfstandig gebruikt wordt, en niet op personen slaat. Er volgt wel een -n achter het woord als het zelfstandig gebruikt wordt. Je kind schrijft ook  een -n achter het woord als het woord op personen slaat en vervangen kan worden door een woord als ‘iedereen’ of ‘allemaal’.

Alle: als het een combinatie vormt met een zelfstandig naamwoord of als het niet zelfstandig gebruikt wordt en niet op personen slaat.  Allen: zelfstandig gebruikt, slaat op een persoon en kan vervangen worden door ‘iedereen’ of ‘allemaal’. 
 Alle dertig docenten van de school komen bijeen voor een vergadering  De school heeft dertig docenten. Allen komen ze bijeen voor een vergadering.
 Alle docenten komen samen in de kantine.  De docenten komen allen samen in de kantine. 
 Wij richten ons tot alle mensen die vandaag aanwezig zijn.  Wij richten ons tot allen die vandaag aanwezig zijn.
 Alle trainers van de voetbalclub komen uit de regio.  De trainers van de voetbalclub komen allen uit de regio.


Beide of beiden

Voor ‘beide(n)’ gelden dezelfde regels als voor ‘alle(n)’. Leer je kind dat hij een -n achter het woord schrijft als het zelfstandig gebruikt wordt, er geen zelfstandig naamwoord achter staat en op personen slaat die al eerder in de zin genoemd zijn. Je kind schrijft bovendien ‘beiden’ als hij het woord dat op personen slaat kan vervangen door ‘allemaal’ of ‘iedereen’. Je kind schrijft ‘beide’ als het bij een zelfstandig naamwoord hoort. Het maakt in dat geval niet uit of het over een persoon, dier of ding gaat. Er volgt bovendien geen ‘n’ als ‘beide’ zelfstandig in een zin staat en niet op 1 of meer personen slaat.

Beide: zelfstandig gebruikt en slaat niet op personen.

Beiden: zelfstandig gebruikt en slaat op personen die eerder in een zin genoemd zijn.

Beide zusjes gaan naar school.

De zusjes gaan beiden naar school.

Beide opa’s komen volgend weekend op mijn verjaardag. 

Ik heb twee opa’s. Beiden komen volgend weekend op mijn verjaardag.

Ik heb beide glazen kapot laten vallen. 

Tim en Marieke zijn vandaag beiden jarig.

De dief werd met beide handen in de boeien geslagen.

Mijn beste vrienden zijn Stan en Jop, maar ik heb ze beiden al lange tijd niet gezien. 

Sommige of sommigen

Voor het gebruik van ‘sommige(n)’ gelden dezelfde regels als voor alle(n) en beide(n). Dit betekent dat je kind de juiste schrijfwijze van deze woorden ook kan leren. Om te bepalen of het ‘sommige’ of ‘sommigen’ is, kan je kind de algemene regel toepassen. Dit houdt in dat het meervoud een -n krijgt als het zelfstandig gebruikt wordt en naar personen verwijst. Als dit niet het geval is, is het ‘sommige’.

Sommige: zelfstandig gebruikt en slaat niet op personen.

Sommigen: zelfstandig gebruikt en slaat op personen in het algemeen

Tussen de middag eten sommige kinderen op school.

Sommigen eten tussen de middag op school. 

Hoe komt het dat sommige leerlingen  

Hoe komt het dat sommigen opvallend veel zweten?

Sommige televisiezenders zijn gevoeliger voor storingen.

Sommigen hebben ook altijd geluk. 

Andere of anderen

Weet je kind niet of hij ‘andere’ of ‘anderen’ schrijft? Leer hem dan dat het woord in het meervoud een -n krijgt als het verwijst naar meerdere personen en zelfstandig gebruikt wordt. Er mag dus geen zelfstandig naamwoord achter het woord staan en je kind mag er ook geen zelfstandig naamwoord achter kunnen denken. Is dit wel het geval? Dan schrijft je kind ‘andere’.

Andere: zelfstandig gebruikt en slaat niet op personen.

Anderen: zelfstandig gebruikt en slaat op personen in het algemeen

De ene auto is zuiniger dan de andere.

Mijn auto is zuiniger dan die van anderen.

Hij reist onder andere naar Rome en Milaan.

De buren gaan verhuizen, er komen anderen naast ons wonen.

Onze les valt uit, maar andere lessen gaan door zoals gepland. 

Onze les valt uit, maar de anderen gaan door zoals gepland.

Enkele of enkelen

Verwijst het woord ‘enkele(n)’ naar personen en wordt het woord zelfstandig gebruikt in een zin? Dan is het ‘enkelen’. Wanneer er een zelfstandig naamwoord achter staat of je kind deze erachter kan bedenken, schrijft hij ‘enkele’.

Enkele: zelfstandig gebruikt en slaat niet op personen.

Enkelen: zelfstandig gebruikt en slaat op personen in het algemeen

Slechts enkele deelnemers sprongen het koude water in bij de nieuwjaarsduik.

Slechts enkelen sprongen het koude water in bij de nieuwjaarsduik. 

Enkele leerlingen gingen al vroeg naar bed.

Enkelen gingen al vroeg naar bed. 

Wij hebben nog enkele plekken vrij. 

Slechts enkelen wisten wat hij ging doen.

Vele of velen

Veel kinderen weten niet precies wanneer zij ‘vele’ en ‘velen’ schrijven. Ook hier geldt weer dat het meervoud een -n krijgt als het woord zelfstandig gebruikt wordt en ermee verwezen wordt naar personen. In dat geval schrijft je kind ‘velen’. Staat er een zelfstandig naamwoord achter of kan je kind deze erachter bedenken? Dan schrijft hij ‘vele’.

Vele: zelfstandig gebruikt en slaat niet op personen.

Velen: zelfstandig gebruikt en slaat op personen in het algemeen

De vele bezoekers begonnen massaal te juichen toen de artiest verscheen. 

Velen begonnen massaal te juichen toen de artiest verscheen.

Hij maakte vele fouten, waardoor hij een onvoldoende kreeg. 

Gelukkig bleven velen ongedeerd. 

Vele planten hebben zich aangepast aan het klimaat in Nederland.

Velen zijn het er niet mee eens.

Enige of enigen

Of je kind ‘enige’ of ‘enigen’ schrijft, hangt af van de zin waarin het woord staat. Als het woord voor een zelfstandig naamwoord staat, dan is het ‘enige’. Je kind schrijft in het meervoud wel een -n als het woord zelfstandig gebruikt wordt en verwijst naar personen.

Enige: zelfstandig gebruikt en slaat niet op personen.

Enigen: zelfstandig gebruikt en slaat op personen in het algemeen

Ik heb hem enige tijd geleden ontmoet. 

Als enigen van de groep haalden we de eindstreep. 

De meeste oud-klasgenoten waren aanwezig op de reünie, maar enige waren verhinderd. 

Laten we hopen dat enigen onder ons uiteindelijk als winnaar uit de bus komen.

Wij waren de enige leerlingen die te laat waren voor de activiteit. 

Wij waren de enigen die te laat waren voor de activiteit. 

Oefenen met alle of allen? Meeste of meesten?

Schrijft je kind ‘alle’ in plaats van ‘allen’ of ‘meeste’ in plaats van ‘meesten’? Laat je kind hier dan mee oefenen. Op Squla vind je allerlei leuke oefeningen over met of zonder -n. Je kind gaat in quizzen op zoek naar het juiste antwoord. Zo wordt je kind bijvoorbeeld gevraagd om het ontbrekende woord in een zin in te vullen. Doordat je kind op Squla spelenderwijs leert, wordt het leren een stuk leuker.

FAQ – Met of zonder -n achter woorden als alle(n), beide(n) en sommige(n)

Je kind schrijft een -n achter woorden als ‘andere’, ‘sommige’ en ‘enkele’ als ze zelfstandig gebruikt worden en naar personen verwijzen. Voorbeeld: ‘Sommige mensen vinden dit te ver gaan’ en ‘Sommigen vinden dit te ver gaan.

Zelfstandig gebruikt betekent dat er geen zelfstandig naamwoord in een zin staat en je kind deze er ook niet achter kan zetten. Wanneer woorden als ‘enige’, ‘alle’ of ‘beide’ zelfstandig gebruikt worden en naar personen verwijzen, krijgen ze in het meervoud een -n.

Dat hangt af van de zin waarin het woord staat. Als het woord zelfstandig gebruikt wordt en slaat op personen die eerder in de zin genoemd worden, is het ‘allen’. Je kind schrijft ‘alle’ als het woord zelfstandig gebruikt wordt en niet op personen slaat.

Of het ‘enige’ of ‘enigen’ is, hangt af van de zin waarin het woord staat. Je kind schrijft ‘enige’ als het woord voor een zelfstandig naamwoord staat of hij er een zelfstandig naamwoord achter kan bedenken. Als dit niet het geval is, schrijft hij ‘enigen’. Kenmerkend is ook dat enigen verwijst naar personen.

Als je kind wil oefenen met met of zonder -n achter een woord, kan hij op het internet verschillende werkbladen en spelletjes vinden. Online kan hij onder meer quizzen spelen om te leren of het meervoud van woorden als ‘alle’, ‘sommige’ en ‘enkele’ wel of niet op een -n eindigt.