Hoe vergroot je de woordenschat van je kind?

Pim

Het vergroten van de woordenschat is een taak waar op school veel aandacht aan wordt besteed. We staan er niet zo vaak bij stil, maar naarmate een kind ouder wordt, groeit de woordenschat mee. Dit is een proces waar ouders een belangrijke bijdrage kunnen leveren.
Al in groep 1 begrijpen kleuters ongeveer 4000 woorden. Daarvan gebruiken ze de helft om zelf gesprekken te kunnen voeren. Ieder jaar komen er duizenden woorden bij. Aan het eind van de basisschool kunnen kinderen ongeveer 15000 woorden actief gebruiken.

Waarom is een grote woordenschat belangrijk?

Het is belangrijk dat kinderen een grote woordenschat hebben. Het is onlosmakelijk verbonden met succes op school. Alle taalvaardigheden zijn gestoeld op woordbegrip. Of het nu gaat om begrijpend lezen of om het kunnen leren en lezen van teksten.

De woordenschat wordt aangeleerd door te spreken, luisteren en te lezen. In groep 3 leert je kind lezen. Kinderen die nog geen voldoende woordenschat hebben, ervaren vaak moeilijkheden met het leren lezen. Uit onderzoek blijkt ook dat kinderen met een beperkte woordenschat minder goed presteren op school. Voor deze kinderen heeft Squla WoordExtra ontwikkeld. Met leuke spelletjes worden de 2000 woorden die zouden moeten kennen geoefend. Alle woorden worden hardop voorgelezen zodat ook de juiste uitspraak wordt geleerd. Verder in dit blog geven wij vijf tips hoe jij als ouders kan helpen om de woordenschat van je kind te vergroten.

Tip 1: Voorwerpen benoemen

Nu het duidelijk is waarom kinderen moeten werken aan hun woordenschat, vraag je je misschien af: “Hoe kan ik mijn kind helpen?” Een eerste goede stap is al het benoemen van voorwerpen. Denk bijvoorbeeld aan voorwerpen in huis of onderweg naar school. Je doet er goed aan om meteen het lidwoord erbij te zeggen.

Wijs bijvoorbeeld naar de stoep en zeg: ‘De stoep’. Laat je kind het woord nazeggen. Gebruik niet alleen maar makkelijke woorden, maar ga ook een keer voor een moeilijk woord. Je zou ook ‘trottoir’ kunnen gebruiken in plaats van ‘de stoep’. Dit is voor je kind nog een gek woord, maar door het vaker te oefenen en uit te leggen dat ‘de stoep’ en ‘het trottoir’ hetzelfde zijn, worden er associaties gelegd.

Tip 2: Hetzelfde boek vaker voorlezen

Kinderen houden van herhaling en vertrouwdheid. Lees daarom regelmatig hetzelfde boek voor. Uit onderzoek van de Britse psycholoog Jessica Horst blijkt dat het voorlezen uit hetzelfde boek helpt om nieuwe woorden te onthouden en te herkennen. Volgens de psycholoog leren kinderen beter als informatie herhaald wordt.

Tip 3: Kinderwoordenboeken gebruiken

Er zijn speciale woordenboeken voor kinderen verkrijgbaar. Deze woordenboeken helpen ook om de woordenschat te vergroten. Een woordenboek klinkt misschien saai, maar dat zijn kinderwoordenboeken zeker niet. Ze sluiten namelijk aan bij bepaalde thema’s en bij welke woorden op een bepaald punt in de schoolcarrière in het vocabulaire opgenomen moet zijn. Deze boeken zijn ook verkrijgbaar als prentenboeken.

Tip 4: Woorden bij elkaar zoeken

Leren associëren is belangrijk. Organiseer daarom een spelletje waarbij woorden bij elkaar moeten worden gezocht. Zoek er ongeveer drie of vier. Schrijf ze op kaartjes en vergeet niet het lidwoord ervoor te zetten. Je kunt de kaartjes opfleuren door er een foto bij te zetten, leuke kleurtjes en een leuk lettertype te gebruiken.

Een voorbeeld kan zijn: de auto – de fiets – de trein – de taxi. Het gaat hier dan om manieren van vervoeren. Je kunt ook tegenstellingen gebruiken. Bijvoorbeeld: de nacht – de dag, groot – klein en beleefd – onbeleefd.

Het is belangrijk om de kaartjes op te hangen op een zichtbare plek en ze vaak te bespreken. Ga er een aantal keren per week mee aan de slag. Over het algemeen moet een kind zes tot twintig keer het woord hebben gezien en geassocieerd om het te onthouden.

Tip 5: 15 minuten per dag lezen

Kinderen die veel lezen, leren veel nieuwe woorden. Door 15 minuten per dag te lezen, leren ze 1000 nieuwe woorden erbij. Dit is een mooie aanvulling op het woordenschatonderwijs. Op school leren kinderen ongeveer 400 tot 800 nieuwe woorden per jaar.

Zorg ervoor dat het lezen geen verplicht nummertje wordt. Het moet leuk zijn om te doen. Zoek daarom samen een leuk boek uit, dat niet te moeilijk is om te lezen en spannend is opgebouwd. Of gebruik de de leesBINGO! 15 minuten gelezen met twee verschillende sokken aan? Of op de wc? Dan mag het vakje worden ingekleurd. Zijn alle vakjes ingekleurd? Maar dan jullie eigen leesBINGO.

Ontdek motiverende quizzen en games.
Twijfel je? 14 dagen geldteruggarantie!