Tel mee met taal – WoordExtra tegen laaggeletterdheid

Pim

Tel mee met Taal, het actieprogramma van de overheid dat laaggeletterdheid bestrijdt, riep organisatie op om te delen ‘Wat werkt?!’.

Tel mee met taal congres 2020

Tel mee met Taal is een landelijk actieprogramma van de ministeries van SZW, OCW en VWS, gericht op leesbevordering en het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid. Ze verbinden organisaties die hier een positieve bijdrage aan willen leveren. En dat wil Squla heel graag! Met de gratis woordenschatgame WoordExtra kunnen alle kinderen tussen de 3 en 6 jaar oefenen met de woordenschat waarvan verwacht wordt dat ze deze kennen in groep 3. Op het Tel mee met Taal-congres waren we uitgenodigd om meer te vertellen over de game.

Over WoordExtra

WoordExtra is gebaseerd op belangrijke uitgangspunten die in het woordenschatonderwijs worden aangehouden. Het vergroten en trainen van de woordenschat omvat een aantal fasen, die achtereenvolgens kunnen worden doorlopen.

Woorden kunnen nooit in één keer geleerd worden

Een woord moet bij voorkeur in dezelfde les en volgende lessen op verschillende manieren terugkomen. Die herhaling en uitbreiding van manieren en situaties is nodig omdat het kind meerdere verbindingen met andere woorden in zijn hoofd moet leggen. Iedere quiz op WoordExtra biedt tussen de 8 en 14 nieuwe woorden aan. De woorden worden in level 1 allemaal geïntroduceerd in een filmpje en triggeren hiermee het semantisch netwerk van de kinderen. De woorden komen vervolgens minimaal vijf keer langs in iedere quiz. Er worden verschillende plaatjes gebruikt voor een woord zodat een kind niet alleen de link legt tussen het plaatje en het woord, maar het concept echt leert begrijpen.

Van woorden moeten zowel de klanken als de betekenis worden overgedragen en geoefend

Voor leerlingen met een andere taalachtergrond is ook het aanleren van het bijbehorende lidwoord erg belangrijk. Op WoordExtra worden alle woorden, inclusief lidwoord, voorgelezen door een ‘menselijke stem’ (en niet door een computer die de klemtoon verkeerd kan leggen).

Onderzoek naar effectiviteit

Het ontwerp van de game is gebaseerd op wetenschappelijke uitgangspunten, maar om erachter te komen of WoordExtra echt helpt bij het verbeteren van de woordenschat hebben we een studie gedaan onder peuters en kleuters.

Gratis WoordExtra ontvangen?

Ontdek motiverende quizzen en games.
Twijfel je? 14 dagen geldteruggarantie!