Persbericht: steeds meer kinderen belang bij ondersteuning dyslexie

Pim

Maandag 4 juni 2018 – In de onderwijsrapporten van de afgelopen jaren (o.a. de Onderwijsinspectie, PISA en CBS) lezen we hoe het lees- en taalniveau er fors op achteruit is gegaan. De combinatie van de groei in het aantal kinderen met een achterstand in taal, spelling en lezen (Deelrapport – De staat van het primair onderwijs 2018) en de langdurige, intensieve dyslexie-behandeltrajecten die voor slechts 3,5% kinderen per jaar worden vergoed, maakt dat er op dit moment veel kinderen buiten de boot vallen.

Om die reden hebben orthopedagogen en gameontwikkelaars een gezamenlijke missie gesteld om deze gespecialiseerde kennis uit de dyslexiepraktijken op een leuke en betaalbare manier toegankelijk te maken voor alle kinderen met deze problemen. Deze digitale methode, genaamd TaalExtra, wordt gelanceerd op maandag 4 juni op het Squla-platform.

Volgens het CBS geven ouders aan dat 11 procent van de 11-jarigen dyslexie heeft. Ook laat het 3-jaarlijkse rapport van PISA zien dat het aantal laaggeletterden bij de 15-jarigen sinds 2003 is opgelopen van 11,5 tot 17,9 procent. Echter voor slechts een klein deel van deze groep is er overheidsgeld beschikbaar voor een persoonlijk 1-op-1-traject, bestaande uit 45 sessies met een orthopedagoog.

Het onderwijsplatform en diverse orthopedagogen hebben de handen ineengeslagen bij het ontwikkelen van de online game TaalExtra, die gebaseerd is op de door ZIEN in de Klas ontwikkelde dyslexiebehandelmethode. Deze is bedoeld voor kinderen die geen ernstige enkelvoudige dyslexie hebben, maar wel baat hebben bij extra ondersteuning in spelling en taal. De combinatie van spelletjes op de computer, opdrachten in een offline werkboek, extra uitleg van de spellingregels en een gepersonaliseerd leerplan moeten ervoor zorgen dat leerlingen weer meer plezier krijgen in spelling en taal. Met als gevolg betere schoolresultaten.

—————————— EINDE PERSBERICHT ——————————

Noot voor de redactie:
Squla is de afgelopen negen jaar uitgegroeid tot marktleider op het gebied van online lesprogramma’s. Het Nederlandse bedrijf met 50 medewerkers laat kinderen spelenderwijs leren en sluit op deze manier goed aan bij de belevingswereld van de basisscholieren. Op dit moment oefenen en spelen ruim 130.000 kinderen gemiddeld 90 minuten per week thuis op Squla. Squla biedt voor scholen een gratis login om ook tijdens schooltijd de les te verrijken met de online quizzen en games. Meer dan 500.000 basisschoolleerlingen maken hier op dit moment gebruik van.

ZIEN in de Klas is een onderwijsadviesbureau met ruim 70 geregistreerde NVO-Orthopedagogen (-Generalisten), GZ-psychologen en NIP-Psychologen. Zij hebben allemaal een pabo-achtergrond en/of ervaring met het werken in het basisonderwijs. ZIEN in de Klas heeft jarenlange ervaring met het behandelen van kinderen met dyslexie. Hierbij hebben ze een eigen methode ontwikkeld, Leren Lukt, die Squla en ZIEN in de Klas samen digitaal beschikbaar hebben gemaakt.

TaalExtra pakket voor kinderen met spellingproblemen en dyslexie

TaalExtra Bubbelprikker quizvraag

TaalExtra katapult quizvraag

TaalExtra Dictee

ZIEN in de Klas logo

Squla logo

Ontdek motiverende quizzen en games.
Twijfel je? 14 dagen geldteruggarantie!