Een 10-minutengesprek uit duizenden

Suzanne Mooi

Je ontvangt een uitnodiging voor een tien-minutengesprek en het eerste wat je denkt is ´Hoe gaan we dat doen, in maar 10 minuten?´. Je hebt zoveel vragen, misschien ook wel zorgen en toch zijn er écht maar 10 minuten…Hoe maak je zo´n kort gesprek met de leerkracht nu zo betekenisvol mogelijk? Lees verder voor tips en inspiratie om ten volle gebruik te maken van de tijd die er is gereserveerd voor jouw kind!

Tip 1: doe je huiswerk 😉

Het tien-minutengesprek staat op je kalender, misschien vindt jullie 10-minutengesprek wel digitaal plaats dit schooljaar óf misschien mag je de klas in (met afstand!). Tot zover alles onder controle toch? Niet helemaal, want het is nu dus tijd voor… jouw huiswerk! Die tien minuten zijn voorbij voordat je het weet, dus je kunt er maar beter voor zorgen dat je al je vragen paraat hebt. Neem de tijd om eens goed te inventariseren wat je graag zou willen vragen. Schrijf je vragen en/of zorgen op papier en neem deze mee naar het gesprek, zo ben je er zeker van dat je met een voldaan gevoel het gesprek afrondt.

In het geval dat je samen als ouders/verzorgers naar het gesprek gaat of het gesprek digitaal voert, dan is het altijd goed om even kort de verwachtingen van het gesprek af te stemmen. Zitten jullie op 1 lijn? Hebben jullie wellicht vragen aan de leerkracht die handig zijn om vooraf met elkaar te delen? Doordat jullie neuzen dezelfde kant uit staan, kunnen jullie efficiënt omgaan met die 10 minuten. Zul je zien… dadelijk zijn jullie na 8 minuten gewoon alweer klaar, wat een team-work 😉

Tip 2: vergeet de innerlijke mens niet

En dan hebben we het niet over eten en drinken… Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind verdient aandacht. Vaak komen cognitieve prestaties al standaard aan bod in het tien-minutengesprek, in de vorm van bijvoorbeeld toets-resultaten. Maar denk ook eens aan het stellen van vragen rondom het sociaal-emotionele welbevinden van je kind. Oogt je kind gelukkig in de klas? Hoe is zijn werkhouding? Hoe gaat het op vriendschapsgebied? Het is fijn voor jou als ouder om eens te horen hoe je kind zich gedraagt op school. Een kind dat op sociaal en emotioneel gebied goed in zijn vel zit, staat eerder open voor leren. Het is dus heel waardevol om ook hier de focus op te leggen.

Je kunt het gesprek bijvoorbeeld starten door die ene belangrijke vraag of zorg alvast kort te uitten. Geef aan dat je nog geen antwoord of oplossing wenst, maar dat je het belangrijk vindt dat dit onderwerp aandacht krijgt. De leerkracht kan zo zelf bepalen wanneer hij in het gesprek terug wil komen op je vraag en jij zit niet het hele gesprek op hete kolen 😊 Een paar voorbeelden:

  1. Heeft je kind weinig vrienden en maak je je zorgen hoe hij zich staande houdt op het schoolplein?
  2. Blijft je kind thuis constant klagen over dat school saai is en probeer je te achterhalen waar dat vandaan komt?
  3. Oogt je kind de laatste tijd heel moe thuis en zou je wel eens goed willen peilen hoe je kind zich afsluit in die volle klas van 32 leerlingen?

Tip 3: vergelijk thuis versus school

Het gedrag van sommige kinderen kan thuis compleet het tegenovergestelde zijn van het gedrag in de klas. Ook andersom kan voorkomen; thuis een zonnetje en in de klas een stoorzender. Het kan voor een leerkracht heel verhelderend zijn om van jou als ouder te horen hoe het thuis met je kind gaat. Jullie willen allebei immers hetzelfde bereiken: een kind dat zowel thuis als op school in balans is en van zichzelf leert te houden. Open communicatie tussen jou en de leerkracht is de grote sleutel tot meer geluk in de klas (en thuis)!

Tip 4: ga verder na het 10-minutengesprek

Soms kan er na een tien-minutengesprek de wens ontstaan om dingen te onderzoeken, hulp in te roepen en/of aanpassingen in de klas door te voeren. Blijf actief in de communicatie en zet je ouderlijke zorgen om in een effectieve zoektocht naar de juiste hulp voor jouw kind. Laat je kind ondersteunen door hulpverleners waar jij zelf intuïtief een goed gevoel bij hebt. Onthoud vooral dat de allerbelangrijkste hulpmiddelen voor je kind jouw onvoorwaardelijke steun en liefde zijn!

Tip 5: een open vizier

Misschien hoor je wel iets over je kind wat je helemaal niet wilde horen? Of misschien heb je wel je bedenkingen bij een bepaalde conclusie die de leerkracht heeft getrokken over jouw kind? Tien minuten zijn zo voorbij. Het is dus zonde van jullie gesprekstijd om vanuit je gevoel op 1 opmerking in te haken. Probeer met een open vizier het gesprek in te gaan. Spring niet meteen overal in, maar laat het eerst rustig bezinken. Als je gevoel thuis aangeeft dat je meer opheldering nodig hebt, dan heb je snel genoeg weer contact gezocht met de leerkracht.

Tip 6: informeer je kind over het 10-minutengesprek.

Leg je kind van jongs af aan uit wat het nut is van dit gesprek. Veel kinderen vinden het fijn en rustgevend dat ze weten waarom jullie met zijn juf of meester gaan praten. Als je kind al wat ouder is, dan kun je ook eens vragen wat hij belangrijk vindt dat er besproken wordt over hem (er zijn ook scholen waarbij je kind zelf mee mag naar een tien-minutengesprek, een mooie ontwikkeling, maar stem dit wel vooraf af met de leerkracht) . De input van je kind zou je nog eens kunnen verrassen en kunnen helpen bij het gesprek!

Tips van Juf Shelby: een 10-minutengesprek in coronatijd

Scholen maken zelf een keuze hoe ze de 10 minuten gesprekken organiseren. Er zijn nog steeds scholen die alle gesprekken online regelen met bijvoorbeeld ‘Google meet’ of ‘Google teams’ of telefonisch. Na de versoepelingen van de Coronamaatregelen kiezen echter steeds meer scholen ervoor om ouders weer in de school uit te nodigen. Op de school waar ik werk hebben dit schooljaar ervoor gekozen de gesprekken wel binnen school te voeren. 

Het is juist in deze tijd belangrijk om op tijd te komen, maar niet te vroeg om zoveel mogelijk drukte bij de school te voorkomen. Ook gesprekken binnen de leerlingenzorg voeren we in een speciale gespreksruimte waar de 1,5 meter gewaarborgd wordt, een gesprek waarbij wat grotere zorgen spelen is het vaak toch wenselijk om elkaar fysiek te zien.

Do’s en don’ts voor een digitaal oudergesprek

Digitaal een gesprek voeren is in principe niet heel anders dan dat je in de klas op gesprek komt. Wel is het handig om ook hierbij vooraf na te denken wat je wilt vragen, want ook 10 digitale minuten zijn zo voorbij. Als het gesprek zonder je kind plaatsvindt is het wel belangrijk dat je zorgt dat je het gesprek op een rustige plek voert waar niet het hele gezin bij zit. Let er ook op dat je kind niet kan meeluisteren wat er gezegd wordt. Ondanks dat het over je kind gaat, wordt de boodschap in een rapportgesprek meestal zo gebracht dat het op het niveau van volwassenen is. Ook voor een leerkracht kan het ongemakkelijk zijn als je kind ongevraagd bij het digitale gesprek erbij zit. Je kiest je woorden namelijk toch anders met een kind erbij. 

Wil je wel graag je kind betrekken, bespreek dan achteraf op ‘kindniveau’ met je kind wat jullie besproken hebben, of overleg vooraf met de meester of juf of je kind een deel van het gesprek mag aansluiten. Ook bij een digitaal gesprek is het belangrijk om op de tijd te letten, want na de 10 minuten staan weer de volgende ouders ‘digitaal’ klaar. Heb je meer zorgen om te bespreken dan kun je dit vaak vooraf aangeven zodat de leerkracht rekening kan houden met het inplannen van wat extra tijd. 

Minder contact met de leerkracht

Sinds de Coronapandemie heb je waarschijnlijk minder persoonlijk contact met de leerkracht dan voorheen. Een korte vraag was voorheen bij het schoolplein makkelijk gesteld. Dit kan nu natuurlijk per mail en veel scholen proberen ook in de communicatie naar ouders te zorgen voor extra beeldmateriaal, foto’s en verhalen over wat er in de klas gebeurt. Al met al is het natuurlijk even wennen dat je minder contact hebt. Bellen en mailen kan gelukkig nog wel gewoon. 

Veel scholen hebben sinds de Coronapandemie de routines voor het halen en brengen aangepast, zo worden bij veel scholen de jonge kinderen niet meer in de klas gebracht door ouders. Inmiddels blijkt dat deze manier voor veel kinderen een ‘rustigere start van de dag is’. Als afscheid nemen moeilijk is, is het juist goed om het afscheid kort en bondig te houden. Doordat het nu in de ochtend minder druk is met alle ouders in de klas, is het voor je kind ook minder spannend en kan de leerkracht meteen de kinderen die het moeilijk vinden om afscheid te nemen wat extra aandacht geven. Veel scholen hebben deze wijziging dan ook behouden.   

Ontdek motiverende quizzen en games.
Twijfel je? 14 dagen geldteruggarantie!