Welke verschillende soorten Eindtoetsen zijn er?

Pim

De Eindtoets wordt tussen 15 april en 15 mei 2020 door heel Nederland afgenomen. Wanneer dit precies is hangt af van de welke toets de school van je kind afneemt (Centrale Eindtoets, IEP, ROUTE8 of een van de nieuwe Eindtoetsen). Hoe lang de toets precies duurt verschilt ook per toetsaanbieder. De snellere toetsen duren een paar uur en de langste toets neemt drie ochtenden in beslag. Benieuwd met welke toetsaanbieder jouw kind te maken krijgt? Informeer bij de leerkracht.

Is ‘de Citotoets’ hetzelfde als de Eindtoets?

Nee, de Citotoets en de Eindtoets zijn niet hetzelfde, hoewel er wel wat overeenkomsten zijn. De Citotoets werd tot en met 2014 door veel scholen afgenomen in groep 8. De toets was niet verplicht, maar werd vaak gebruikt om een middelbaar schooladvies te geven.

Vanaf 2015 is het wél verplicht om een toets af te nemen in groep 8. Deze verplichte toets in groep 8 heet de Eindtoets. Cito levert opgaven voor één van deze toetsen, de Centrale Eindtoets, maar er zijn meer toetsaanbieders. Aanbieders van de Eindtoets groep 8 in 2019 zijn:

1. De Centrale Eindtoets

De Centrale Eindtoets wordt door Cito gemaakt, in opdracht van het College van Toetsen en Examens (CvTE). Vanaf 2018 heeft deze toets twee varianten. De papieren Centrale Eindtoets op één niveau en de digitale adaptieve Centrale Eindtoets. Als de school ervoor kiest, kan je kind naast Nederlandse taal en rekenen ook het onderdeel wereldoriëntatie doen. Dit is vrijblijvend en wordt bepaald door de school. De Centrale Eindtoets wordt nog steeds door de meeste scholen afgenomen.

2. ROUTE 8

ROUTE 8 is een digitale adaptieve Eindtoets en mag sinds 2016 door scholen worden afgenomen. ROUTE 8 wordt via internet afgenomen op een computer, laptop of tablet. De toets bevat naast de verplichte onderdelen ook het optionele onderdeel persoonlijk functioneren.

3. IEP

De IEP Eindtoets meet enkel en alleen alleen de verplichte vaardigheden Nederlandse taal en rekenen. Deze wordt op papier afgenomen en mag sinds 2016 officieel worden gebruikt als Eindtoets groep 8. Afname vindt plaats op twee dagen, 15 en 16 april 2020. De opgaven van IEP lopen op in moeilijkheidsgraad. IEP maakt als enige toetsaanbieder gebruik van een combinatie van open en gesloten vragen.

4. De AMN Eindtoets

De AMN Eindtoets is een nieuwe volledig digitale toets welke in 2017 voor het eerst werd aangeboden. Hierin worden de verplichte onderdelen rekenen en taal getoetst. De AMN Eindtoets kan worden afgenomen op allerlei apparaten en wordt door AMN op school gebracht wanneer de school niet genoeg laptops of tablets heeft. Daarnaast is deze Eindtoets adaptief en heeft de toets een bladerfunctie. Leerlingen kunnen dus vooruit en terugbladeren tijdens de toets zonder de resultaten te beïnvloeden.

5. CESAN

CESAN biedt de Eindtoets op papier aan. De visie van de CESAN Eindtoets is om de toets sober en helder te houden zodat kinderen niet worden afgeleid. Naast de verplichte onderdelen wordt ook de kennis van sociale media getest met deze toets.

6. De DIA Eindtoets

De DIA Eindtoets is een van de nieuwste toetsen. Deze Eindtoets meet digitaal de verplichte onderdelen Nederlandse taal en rekenen en kan in één dag worden afgenomen. In het onderdeel rekenen wordt veel beeld gebruikt zodat de taal geen struikelblok vormt.

Heeft jouw kind extra oefening nodig met de kernvakken rekenen en taal? Of wil je jouw kind laten oefenen met de vraagstelling van de toetsen? In het vak Toetsen van Squla oefent je kind met alle kernvakken en de manier van vragen. De vraagstelling van deze toetsaanbieders is anders dan jouw kind gewend is in de klas.

Squla (pages)

Gratis zomerboek bij een jaarlidmaatschap!