21st century skills: onmisbaar voor ieder opgroeiend kind!

Maike

Computers, iPads, laptops en smartphones maken een belangrijk onderdeel uit van ons leven. Onze kinderen groeien ermee op. Om je kind goed voor te bereiden op zijn of haar toekomst wordt er op de basisschool veel aandacht besteed aan het leren van 21st century skills. In deze blog lees je wat deze competenties precies inhouden en waarom ze zo belangrijk zijn.

Wat zijn 21st century skills?

21st century skills is een overkoepelende naam voor bepaalde competenties. Denk bijvoorbeeld aan creativiteit, communiceren, digitale vaardigheden en mediawijsheid. Ieder kind start op de basisschool al met het ontwikkelen van deze vaardigheden. Het doel van de 21st century skills is kinderen de juiste basisvaardigheden leren zodat ze succesvol kunnen deelnemen aan de maatschappij van de toekomst.

Alle 21e-eeuwse vaardigheden op een rijtje:

 • Samenwerken
 • Communiceren
 • Creativiteit
 • Probleemoplossend vermogen
 • Kritisch denken
 • ICT-basisvaardigheden
 • Sociale- en culturele vaardigheden
 • Informatievaardigheden
 • Mediawijsheid
 • Computational thinking
 • Zelfregulering

Belangrijk omdat…

De 21st century skills zijn belangrijk omdat de wereld constant verandert. Het is aan ons om hierin mee te bewegen en onze kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst.

Door de digitalisering hebben we toegang gekregen tot een brede, nieuwe wereld: de digitale wereld. Deze wereld heeft haar eigen normen en waarden. Een stukje mediawijsheid is dan essentieel, immers je kunt niet alles dat op internet staat geloven. Daarbij gaat de ontwikkeling van technologie steeds sneller en dat maakt onze samenleving dynamischer en flexibeler. Met de 21st century skills wordt je kind daar zo goed mogelijk op voorbereid.

De vaardigheden sluiten naadloos aan op het toekomstbeeld van je kind(eren). Het is belangrijk dat kinderen van jongs af aan leren om te gaan met technologie. Hoe werkt het? Wat kun je ermee? Waar moet je op letten? Hoe kun je ze in je voordeel gebruiken?

Doordat steeds meer werk geautomatiseerd wordt en robots bepaalde banen overnemen, is de voorspelling dat er in de toekomst meer behoefte komt aan ‘mensen’-werkers en mensen met specifieke kennis. De 21e -eeuwse vaardigheden als samenwerken, creativiteit, sociale- en culturele vaardigheden zijn voor opgroeiende kinderen dan ook onmisbaar.

Tips voor ouders

Misschien wil je in de opvoeding van je kind(eren) ook extra aandacht besteden aan 21st century skills. Hieronder wat praktische tips:

 • Praat met je kind(eren) open over internet, social media en situaties die zich daarop voordoen.
 • Laat je kind(eren) meedenken over bepaalde problemen/situaties. Vaak komen ze met verrassende en creatieve oplossingen.
 • Vraag ze om hun mening.
 • Help ze bij het (online) verzamelen van informatie voor bijvoorbeeld een spreekbeurt.
 • Wees bewust van je eigen (online) gedrag en jouw voorbeeldfunctie hierin. Zorg voor een goede balans tussen on- en offline zijn. Misschien kun je je telefoon wat vaker wegleggen of thuislaten.
 • Sta open voor verandering en de veranderende maatschappij. Beweeg mee met je kind, we kunnen vaak ook nog wat van hen leren.
 • Ook op Squla.nl vind je het vak 21st century skills terug. Alle onderwerpen worden ondersteund door video’s, gepresenteerd door Brugklas-acteur Niek Roozen. Leuk!

Tot slot

De 21st century skills zijn een essentieel onderdeel van het huidige onderwijs. Zo worden kinderen van nu zo goed mogelijk voorbereid op hun toekomst. Door op school en thuis te oefenen krijgt je kind deze mooie en belangrijke vaardigheden écht onder de knie.

Op een creatieve toekomst!

Ontdek motiverende quizzen en games.
Twijfel je? 14 dagen geldteruggarantie!