Wat is de ROUTE 8-toets en hoe werkt het?

Pim

Jarenlang hebben scholen met de Cito-toets gewerkt. Op veel scholen is dit nog de meest bekende toets. Sinds 2015, met het verplicht afnemen van een eindtoets, mogen scholen zelf bepalen welke toets ze gebruiken voor hun leerlingen in groep 8. Sinds schooljaar 2023-2024 wordt deze eindtoets de doorstroomtoets genoemd. Een van de alternatieve doorstroomtoetsen is ROUTE 8. Misschien wordt deze bij jullie op school gebruikt, maar heb je daar als ouder nog nooit van gehoord. In dit blog vertellen wij je er alles over.

Digitale toets op eigen niveau

ROUTE 8 is heel anders ingedeeld dan de Cito-toets. Het grootste verschil is dat deze toets wordt gehouden op het eigen niveau van jouw kind. Dit noemen we een ‘adaptieve toets’. Met adaptief wordt aangegeven dat de moeilijkheidsgraad aanpast aan het niveau van het kind. Volgens de ontwikkelaars van de toets krijgen kinderen op deze manier nooit te moeilijke of te makkelijke vragen. Er zit wel altijd uitdaging in de vragen.

Daarnaast wordt de toets digitaal gehouden, in plaats van schriftelijk. Dat gaat zo: je zoon of dochter krijgt een eigen inlogcode, waarmee hij of zij inlogt in een beveiligde omgeving. De toets zelf wordt dan via internet afgenomen. In plaats van een volle dag aan een toets te werken, duurt deze toets slechts twee of drie uren.

Wat wordt er getoetst

De ROUTE 8 toets bestaat uit het onderdeel ‘Wat kan ik?’. Dit toetst de verplichte vaardigheden rekenen en taal. Bij het onderdeel rekenen ligt de focus op getallen, bewerkingen, verhoudingen, meetkunde en verbanden. Bij het onderdeel taal wordt vooral getest op het (begrijpend) lezen en de taalverzorging (zoals werkwoordspelling). In de nieuwe ROUTE 8-doorstroomtoets komen ook de aanvullende opties ‘Wie ben ik?’ en ‘Wat wil ik?’ aan bod. Hiermee worden het sociaal emotionele functioneren en het toekomstbeeld van de leerling in kaart gebracht.

Datum van afname

Sinds schooljaar 2023-2024 worden alle doorstroomtoetsen afgenomen aan het begin van het jaar, tussen 29 januari en 18 februari. De school bepaalt welke leerlingen op welke datum met de toets beginnen. Dat is vooral handig voor als een kind op de dag van de toets ziek is: de toets kan dan later worden ingehaald.

Hulpmiddelen

Bij het maken van de toets mogen alle leerlingen een kladblaadje gebruiken. Ook mag het lettertype digitaal worden vergroot. Kinderen met dyslexie mogen de zogenaamde ReadSpeaker gebruiken. Dit is een voorleesfunctie.

Helaas mogen kinderen met dyscalculie geen hulpmiddelen gebruiken. Het idee daarachter is dat zij laten zien wat hun huidige niveau is. Het gebruik van bijvoorbeeld een tafelkaart of een rekenmachine kan een vertekend beeld geven.

Wat zegt de ROUTE 8 toetsscore?

Na het afronden van de ROUTE 8-doorstroomtoets krijgt de school een eindrapportage. Hierin staan de resultaten van de afzonderlijke onderdelen, het schoolniveau en de behaalde referentieniveaus.

Het referentieniveau geeft aan wat een leerling kan op het gebied van taal en rekenen. Wat het referentieniveau inhoudt, is wettelijk vastgelegd. Het niveau wordt aangeduid met 1F/2F of 1S. Als je precies wilt weten wat dit inhoudt, kun je dit lezen op de site van ROUTE 8.

Het schooladvies is het advies dat door de leerkracht wordt gegeven voor het type vervolgonderwijs. Na een heel jaar met de leerling gewerkt te hebben, weet de leerkracht immers het best wat het niveau is. De ROUTE 8-toets kan een hoger plaatsingsadvies aangeven. In dat geval wordt het middelbare schooladvies van de leerkracht nog eens overwogen. Het zou dan goed kunnen dat je kind meer in zijn mars heeft dan hij of zij tot nu toe heeft laten zien op school. Valt het resultaat van de eindtoets tegen? En heeft de leerkracht een hoger advies gegeven? Dan is het schooladvies leidend.

Je kind voorbereiden op de ROUTE 8-doorstroomtoets

Als ouder wil je je kind natuurlijk helpen waar kan, maar echt leren voor de ROUTE 8-doorstroomtoets kan niet. Wel kan je je kind zo goed mogelijk voorbereiden. Zo kunnen jullie alvast de instructievideo op de site van ROUTE 8 bekijken. De cartoonassistenten Bella en Bink leggen daarin uit hoe de toets precies werkt.

Er is ook een demovideo. Daarmee kunnen kinderen alvast bekijken hoe de vraagstelling er ongeveer uitziet. Op Squla zijn er nu ook ROUTE 8 modules beschikbaar. Aan de hand van quizzen en games maakt je kind alvast kennis met de vraagstelling van ROUTE 8-toets.

Ontdek motiverende quizzen en games.
Twijfel je? 14 dagen geldteruggarantie!