De Cito-toets: wat zegt de score echt?

Pim

Je kind heeft de Cito-toets gemaakt. Uiteindelijk kreeg je kind een score waarvan jij als ouder je afvraagt of de score wel klopt. Normaal gesproken haalt je kind nooit zulke hoge scores. Of normaal gesproken haalt je kind juist goede cijfers, en nu valt de Cito-toets tegen. Hoe kan dat? In dit blog lees je wat de Cito-toets echt zegt over het niveau van je kind.

Een Cito-toets is geen methodetoets

Het is goed om erbij stil te staan dat Cito-toetsen anders zijn dan methodetoetsen. Onder methodetoetsen verstaan we de toetsen die horen bij bepaalde vakken en lessen. Deze toetsen zijn bedoeld om te kijken of de leerlingen de lesstof beheersen. Daar is de Cito-toets duidelijk niet voor bedoeld.

De Cito-toets heeft een wat andere insteek. De insteek is namelijk een onderscheid te maken tussen de verschillende niveaus van de leerlingen. In de Cito-toets worden ook hele moeilijke vragen gesteld, zodat leerlingen die op een hoger niveau zitten, ook kunnen laten zien wat ze kunnen. Daarom is het moeilijker een hoge Cito-score te halen dan een goed cijfer op een gewone toets.

De stof vergeten?

Een methodetoets sluit naadloos aan op de lesstof. In zo’n toets worden de kennis en vaardigheden getoetst die in de afgelopen week of weken zijn behandeld. De informatie ligt nog vers in het geheugen. Daar zou een kind over het algemeen aardig op kunnen scoren.

Ook de tijd waarin een Cito-toets wordt gehouden verschilt. Een methodetoets kan bijvoorbeeld om de twee weken worden gehouden. De Cito-toets wordt eens per halfjaar gehouden. Kennis kan dan zijn weggezakt en er kunnen dingen aan de orde komen die je kind nog niet heeft geleerd. Het heeft allemaal invloed op het cijfer van de Cito-toets.

De manier van vragen

Op een gewoon proefwerk worden de vragen anders gesteld dan op de Cito-toets. Kinderen zijn een bepaalde manier van vragen van hun leraar gewend. Dat ziet er bij de Cito-toets opeens heel anders uit. Welke manier van antwoorden moeten ze dan gebruiken? En welke strategie hoort daarbij? Dat kan soms best lastig zijn.

De manier van vragen is dus van invloed op de uiteindelijke score. Dat zegt helemaal niets over het kunnen of over het niveau van je kind. In die zin is het goed je niet blind te staren op de score. Om je kind alvast te laten kennismaken met de Cito-vraagstelling kan je op Squla oefen met verschillende Cito-modules. Ook kan het helpen om thuis alvast te oefenen met redactiesommen (verhaaltjessommen) en begrijpend lezen. Lees bijvoorbeeld eens de krant samen.

Als je kind last heeft van faalangst

Op de meeste scholen wordt veel druk gelegd op de Cito-toets. Het zou de belangrijkste toets van de hele schoolcarrière zijn. Daardoor kan je kind stress of zelfs faalangst ervaren. Want wat kan er gebeuren als je als kind de toets niet goed maakt? Voor scholen hangt er ook nogal wat vanaf: de toetsresultaten moeten elk jaar verplicht worden aangeleverd bij de Onderwijsinspectie. De school heeft verwachtingen in te lossen. Daardoor ligt er veel druk op scholen om leerlingen goed te laten presteren.

Al met al zorgen druk en stress voor mindere resultaten. Je kind scoort beter als hij of zij ontspannen aan de toets begint. Ouders schieten zelf ook nogal eens in de stress van de Cito-toets. Dat is geen goed idee: dat merkt je kind in negatieve zin op.

Hoge Cito score gekregen, en nu?

Het kan ook zijn dat je kind het in de reguliere toetsen niet zo goed doet. Maar verrassend genoeg op de Cito-toets kreeg je kind juist een hoge score. Hoe kan dat nu? Dat kan komen doordat je kind in de klas niet zo wordt uitgedaagd of zich maar matig interesseert voor een gewone toets. De Cito zou misschien zelfs wat meer uitdaging kunnen brengen. En een kind dat meer wordt uitgedaagd, haalt betere resultaten.

Een Cito-toets is voor veel kinderen een belangrijke toets. Er hangt iets vanaf. Er wordt dan meer inspanning geleverd dan bij een gewone toets. Daardoor kan het zijn dat de score hoger is dan je op de gewone toetsen gewend bent.

De leraar zou zo’n signaal moeten opmerken. Wat is er hier aan de hand? Waarom zit een leerling helemaal aan de onderkant of helemaal aan de bovenkant van de schaal? Dat mag je als ouder ook best vragen. Het is goed om de resultaten met de leerkracht te bespreken, maar vertrouw wel op zijn of haar oordeel.

Schooladvies

De doorstroomtoets in groep 8 telt niet meer mee voor het schooladvies. Scholen kijken nu nadrukkelijker naar de scores uit het leerlingvolgsysteem uit groep 6 en groep 7. Over het algemeen geldt dat de scores uit dit systeem een goede voorspelling zijn voor de toekomst. Je kunt stellen dat uit zo’n score voldoende blijkt welk niveau je kind aankan op het voortgezet onderwijs.

Met Squla kunnen kinderen oefenen voor de Cito-toets. Met de speciale Cito-modules leert je kind de vraagstelling van Cito te begrijpen. Allerlei onderdelen komen aanbod: van rekenen tot spelling en van begrijpend luisteren tot wereldoriëntatie.

Ontdek motiverende quizzen en games.
Twijfel je? 14 dagen geldteruggarantie!