Thuis realistisch rekenen

Pim

Hoe hoog is de deur van mijn kamer? Wat wordt de prijs van de dvd met 10% korting? Hoeveel weegt een zak sinaasappelen? Dit zijn alledaagse concrete situaties waarbij een kind wordt uitgedaagd om met een eigen rekenstrategie tot een oplossing te komen. Dit lukt niet altijd met de op school geleerde ‘kale sommetjes’. Het inzetten van realistisch rekenen kan je kind hierbij helpen.

Rekenen in een context

Realistisch rekenen is een rekendidactiek die kinderen kan helpen om een rekenprobleem te vertalen naar een realistische, betekenisvolle context. Contexten zijn heel belangrijk; kinderen moeten zich er iets bij voor kunnen stellen. Het is niet voor ieder kind even gemakkelijk om de op school geleerde rekentechnieken toe te passen in een context die voor het kind herkenbaar is.

Vaak begrijpen jonge kinderen de vraag “Hoeveel is 3 + 3?” niet, terwijl ze wel weten dat 3 knikkers en 3 knikkers samen 6 knikkers zijn. Of de vraag: “Hoeveel is 17 + 6?” De leerkracht kan uitleggen dat: 17 + 6 is 23, omdat 6 = 3 + 3, 17 + 3 = 20 en 20 + 3 gelijk is aan 23, maar als de getallen voor een kind nog geen context bieden, kan het deze som niet volgen.

Schattend rekenen

Bij het realistisch rekenen ligt de nadruk meer op schatten en schattend rekenen dan op het cijferend rekenen. Dat betekent overigens niet dat er geen sommetjes meer cijferend moeten worden uitgerekend, maar dat er tijdens het cijferen meer tussenstapjes worden gemaakt. Dit verschaft meer inzicht in wat er precies met de getallen gebeurt.

Hoe kun je je kind thuis helpen met rekenen?

Young woman and little girl with measuring tapeStel: je kind heeft moeite met het rekenen met lengtematen. Dan kun je bijvoorbeeld samen de huiskamer opmeten, zo bied je je kind een context bij het omrekenen van meters naar decimeters en centimeters. Een raam of een deur opmeten kan uiteraard ook. Je kunt daarbij de juiste maten op een sticker schrijven en die op de opgemeten zijde plakken. Je kind leert zo een centimeter, decimeter of meter te koppelen aan een object of ervaring uit de eigen belevingswereld.

Stel: je kind heeft moeite met het rekenen met gewichten. Laat je kind eens raden hoeveel de fruitschaal weegt, of hoe zwaar het pak melk is. En hoeveel wegen ze samen? Door het daadwerkelijk wegen op een weegschaal van verschillende voorwerpen in huis, ontstaat er een referentie naar de bestaande inhoudsmaten.

Verschillende rekenstrategieën

Ieder kind leert op zijn eigen manier en tempo. Realistisch rekenen is misschien niet voor iedereen geschikt, maar het uiteindelijke doel is dat een kind verschillende rekenstrategieën leert. Lukt het niet op de traditionele manier, dan probeer je het op een alternatieve manier. Probeer goed te luisteren naar de verschillende oplossingen die je kind zelf aandraagt. De truc is om daarbij aan te sluiten.

Succes!

Ontdek motiverende quizzen en games.
Twijfel je? 14 dagen geldteruggarantie!