Bussommen

Rekenen is één van de belangrijkste vakken die je kind op de basisschool krijgt. Waarom? Omdat je kind hier niet alleen tijdens zijn schooltijd profijt van heeft. Ook in het latere leven is rekenen namelijk onmisbaar. Daarom wordt er al vanaf het begin van de basisschool een begin mee gemaakt. Zo is je kind in groep 1 en 2 bezig met de voorbereidende vaardigheden voor rekenen en begint in groep 3 het echte rekenen! Je kind maakt in groep 3 kennis met de rekentekens + en – aan de hand van zogenaamde bussommen. Wat bussommen zijn en hoe deze precies in elkaar steken lees je op deze pagina! Bovendien kan je kind hier oefenen met bussommen.

Busmodel uitleg

Om je kind de basis van rekenen te leren, wordt er vaak gebruik gemaakt van een bus. Vandaar ook dat deze sommen door het leven gaan als bussommen. Bij zo’n som krijgt je kind een plaatje van een bus te zien met daarin een x-aantal mensen. Doordat de bus langs verschillende haltes rijdt, wijzigt het aantal mensen in de bus constant. Bij iedere halte kunnen er immers mensen in- en uitstappen.

Stappen er nieuwe mensen bij in de bus? Dan moet je kind de mensen tellen en deze bij het aantal mensen in de bus optellen. Wanneer er bij de bushalte mensen uitstappen, is het aan je kind om te tellen hoeveel mensen de bus verlaten. Het aantal mensen dat uitstapt moet je kind dan aftrekken van het aantal mensen dat vóór de bushalte nog in de bus zat. Met behulp van bussommen leert je kind dus de basis van optellen en aftrekken.

Stappenplan bussommen

Omdat bussommen de eerste rekensommen zijn waar kinderen mee in aanraking komen, heeft je kind hier mogelijk moeite mee. Om het oplossen van deze sommen makkelijker te maken, kun je een stappenplan gebruiken om bussommen uit te leggen. Je kunt hierbij het beste te werk gaan volgens de onderstaande stappen:

Voordat je kind aan de slag gaat met bussommen, is het verstandig om eerst uit te leggen wat een bus precies is. Vertel dat dit een vervoermiddel is om mensen te vervoeren. Vergeet niet uit te leggen dat er bij bushaltes mensen in en uit kunnen stappen, anders begrijpt je kind het principe van bussommen alsnog niet. Als je kind begrijpt wat een bus is en waar deze voor gebruikt wordt, kun je aan de slag met bussommen.

Bij bussommen is het belangrijk dat je kind eerst telt hoeveel mensen er in de bus zitten. Als dit niet bekend is, kan je kind de volgende stappen namelijk niet uitvoeren. Bij sommige bussommen wordt de buschauffeur niet getekend, omdat dit voor verwarring kan zorgen. De chauffeur telt namelijk niet mee. Is er wel een chauffeur getekend? Dan maakt hij meestal geen deel uit van het totale aantal mensen dat in de bus zit.

Als je kind eenmaal weet hoeveel mensen er in de bus zitten, is het zaak naar de mensen te kijken die in- en uitstappen. Stappen er vier mensen in? Leg je kind dan uit dat er vier bij het totale aantal mensen in de bus opgeteld moeten worden. Als er mensen uitstappen dient je kind ze van het totale aantal mensen in de bus af te trekken. Het kan ook zijn dat er bij haltes zowel mensen in- als uitstappen.

In het begin stopt een bus mogelijk nog maar bij één halte, maar dit worden er al snel meer. Doordat er bij de verschillende haltes telkens mensen in- en uitstappen, ontstaat er iedere keer een nieuwe som. Laat je kind vervolgens telkens het nieuwe aantal mensen in de bus berekenen. Op deze manier leert hij de basis van plus- en minsommen.

Bussommen tot 10

Omdat bussommen voor kinderen nieuw zijn, wordt er makkelijk begonnen. Zo begint vrijwel iedere basisschool met bussommen tot 10. Dit betekent dat er in het begin plek is voor maximaal tien personen in de bus. Hierdoor leert je kind eerst kleine getallen bij elkaar op te tellen en van elkaar af te trekken. Voor veel kinderen is dit goed te begrijpen, waardoor bussommen tot 10 vaak geen al te groot probleem vormen. Als je kind de bussommen tot 10 eenmaal onder de knie heeft, wordt er een begin gemaakt met bussommen tot 20

Bussommen in groep 3

Gaat je kind na de zomervakantie over naar groep 3? Dan komen er bussommen om de hoek kijken. In de eerste rekenlessen wordt er uitgelegd wat bussommen precies zijn. Dit gebeurt aan de hand van het plaatje van de welbekende bus. Doordat de som afgebeeld wordt, krijgt je kind snel een idee krijgt wat bussommen zijn en hoe ze werken. Zodra bussommen eenmaal zijn uitgelegd, gaat je kind er zelf mee aan de slag.

Kennis over bussommen wordt steeds verder uitgebreid

Wanneer je kind de basis van bussommen kent, wordt de kennis over deze sommen steeds verder uitgebreid. Zo gaat je kind bijvoorbeeld rekenen met steeds grotere getallen. Er wordt van je kind verwacht dat het tegen het einde van groep 3 bussommen tot 20 op kan lossen. Tijdens de rekenlessen in deze groep wordt bovendien toegewerkt naar het automatiseren van bussommen. Doel hiervan is dat je kind deze sommen uiteindelijk zonder de afbeelding van de bus op kan lossen.

Bussommen online oefenen

Kan jouw kind wel wat extra hulp gebruiken bij het oefenen met bussommen? Op Squla kan je kind aan de slag met dit soort sommen! Je kind maakt niet alleen kennis met de termen ‘eraf’ en ‘erbij’ en de bewerkingen + en -, maar gaat ook aan de slag met sommen tot 10. Hoeveel kinderen zijn er in- en uitgestapt? En hoeveel kinderen zitten er nog in de bus?

Bij een bussom krijgt je kind een plaatje voorgeschoteld van een bus met daarin een aantal mensen. Onder de afbeelding of op een bushalte-bordje staat vaak vermeld hoeveel mensen er in- en/of uitstappen. Aan jouw kind de taak om het juiste antwoord te geven nadat er mensen zijn in en/of uitgestapt.

Je kind komt in groep 3 voor het eerst in aanraking met bussommen. In deze groep wordt eerst uitgelegd wat bussommen precies zijn, waarna er voorzichtig mee gerekend wordt. In groep 3 leert je kind rekenen met bussommen tot 20.

Het doel van bussommen is om je kind op een makkelijke wijze bekend te maken met plus- en minsommen. Doordat er een bus afgebeeld wordt bij de sommen, is het voor je kind makkelijker om het antwoord te vinden. De som wordt immers in beeld gebracht. Uiteindelijk vormen bussommen een opstap naar ‘kale’ rekensommen met plus en min.

Ondanks dat bussommen een afbeelding van een bus bevatten, vindt niet ieder kind het makkelijk om deze sommen op te lossen. Probeer bussommen daarom duidelijker uit te leggen. Gebruik hier bijvoorbeeld (lego) blokjes of een lege eierdoos voor. Wanneer je een poppetje in ieder vakje van een eierdoos zet, worden bussommen vaak een stuk duidelijker voor je kind.

Wie bussommen wil oefenen, kan zich het beste tot het internet richten. Online zijn er namelijk talloze mogelijkheden voor wat betreft bussommen oefenen. Het grote voordeel van online bussommen oefenen is dat je de sommen aan kunt passen aan het niveau van je kind. Hierdoor krijgt je kind nooit sommen voorgeschoteld die te eenvoudig of te ingewikkeld zijn.