Image

De grenzen van mensen

Niet alle kinderen ervaren dezelfde emoties. Het is belangrijk dat je kind leert deze gevoelens en emoties te herkennen en ook zijn eigen gevoelens durft te uiten. Sociale vaardigheden helpen hierbij en oefen je binnen het vak SoVa. Met de leerzame quizzen van SoVa leren kinderen omgaan met eigen en andermans gevoelens, wensen en opvattingen.

Al spelend wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling bevorderd en leert je kind over onderwerpen als samenwerken, normen en waarden en (digitaal) pesten. In de quizzen komen situaties voorbij die goed aansluiten op de belevingswereld van het kind. Zo wordt er ontdekt dat niet alle kinderen hetzelfde zijn en dat er geen ‘goed’ of ‘fout’ is als het gaat om gevoelens. 

Verder leren?

Squla (pages)

Van rekenen en taal, tot toetsvragen en themaquizzen. Ga met zekerheid het komende half jaar tegemoet. Nu 6 maanden voor € 50.

Vanaf € 7,95 p/m

Tips voor het oefenen van sociale vaardigheden: