Onderwijs cruciaal voor welzijn Nederlandse basisschoolleerlingen

Pim

Hoe denken Nederlandse basisschoolleerlingen over kinderrechten en welke rechten vinden zij het belangrijkst? Op 20 november is het de Dag van de Rechten van het Kind. Reden voor Squla om kinderen in kinderrechtenquizzen bewust te maken van de rechten die zij hebben en de dilemma’s die deze met zich kunnen meebrengen. Squla werkte bij het ontwikkelen van de quizzen samen met UNICEF. Bijna 9 op de 10 kinderen vinden kinderrechten belangrijk. Een goed voorbeeld is het recht op onderwijs. Zo zeggen ruim 6 op de 10 kinderen dat ze lekkerder in hun vel zitten als ze naar school kunnen.

  • Kinderen vormen mening over kinderrechten met quizzen van Squla en UNICEF 
  • Ruim 6 op 10 basisschoolleerlingen voelen zich mentaal beter zolang ze naar school kunnen 
  • 86 procent vindt kinderrechten belangrijk voor kinderen in álle delen van de wereld

Bij kinderrechten denk je al snel aan rechten voor kinderen in armere landen, maar óók in Nederland hebben kinderen rechten. Met de Dag van de Rechten van het Kind in het vooruitzicht heeft Squla, in samenwerking met UNICEF, speciale quizzen gelanceerd voor kinderen uit groep 5 tot en met groep 8. Hierin leren kinderen welke rechten ze hebben en wat deze rechten inhouden. Gemiddeld hebben 5.547 kinderen in de quizzen    hun mening gegeven over de rechten die staan beschreven in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. In de quizzen zijn de thema’s onderwijs, gezonde voeding en mentaal welzijn behandeld. Verschillende kinderrechten hebben hier direct mee te maken, zoals het recht op spel en vrije tijd, het recht op gezondheid, het recht op onderwijs en het recht op veiligheid. “In deze quizzen leggen we vragen en dilemma’s voor over verschillende kinderrechten waarmee kinderen in het dagelijkse leven te maken hebben. Zo willen we hen leren en laten nadenken op welke manier kinderrechten belangrijk zijn, voor henzelf in Nederland én voor kinderen over de hele wereld”, vertelt Pauline Rambonnet, Hoofd Educatie bij Squla.

“Ik leerde zelf pas over kinderrechten toen ik ze niet meer had en dat geldt voor veel mensen. En dat terwijl het Kinderrechtenverdrag zo ontzettend belangrijk is. Het beschermt kinderen en geeft hen generatie op generatie de ruimte om zichzelf te zijn. Als kinderen leren over kinderrechten, kunnen zij óók beter voor hun eigen rechten en die van leeftijdsgenoten opkomen”, zegt Lotte Dambrink-Raisifar, specialist Kinderrechteneducatie bij UNICEF. “Om meer kinderen te bereiken en hen op een speelse en leerzame manier te laten kennismaken met kinderrechten, zijn wij de samenwerking met Squla aangegaan. Op deze manier kunnen kinderen individueel en klassikaal leren over kinderrechten op een manier die goed past bij hun belevingswereld.”

Basisschoolleerlingen hebben hart voor kinderrechten overal ter wereld

Kinderrechten maken deel uit van het dagelijkse leven van kinderen, of het nou gaat om onderwijs, gezondheid, de rol van familie en ouders of het recht op een eigen mening, een veilig dak boven hun hoofd en het recht op spel en vrije tijd. Een overgrote meerderheid van de basisschoolleerlingen vindt kinderrechten dan ook erg belangrijk. Maar liefst 86 procent vindt het recht op onderwijs bijvoorbeeld van groot belang, niet alleen voor zichzelf, maar óók voor leeftijdsgenoten in andere delen van de wereld.

Onderwijs heeft positieve invloed op welzijn van kinderen

Voor veruit de meeste kinderen geldt dat school een grote rol speelt in hun leven en in hoe zij zich voelen. Als het gaat om hun mentale welzijn zegt 62 procent van de basisschoolleerlingen dat zij beter in hun vel zitten als zij naar school kunnen. Wel geeft ruim twee derde aan dat zij minder stress zouden hebben als er minder vaak getoetst zou worden. Andere dingen die zorgen dat kinderen zich goed voelen, zijn een veilig huis (44 procent), goed en gezond eten en drinken (31 procent) en lekker kunnen sporten (18 procent). Hoewel de meeste basisschoolleerlingen gezonde voeding erg belangrijk vinden, is dat lang niet altijd vanzelfsprekend. Zo neemt 8 procent helemaal geen ontbijt, ontbijt 10 procent ongezond en drinkt 8 procent alleen thee in de ochtend.

Kinderen willen meer invloed op schooltijden en pauzes

Als zij op school zélf hun eigen rechten zouden mogen bedenken, scoort zelf mogen kiezen hoe laat de school uitgaat het hoogst (29 procent), gevolgd door zelf beslissen aan welk vak je werkt (28 procent) en zelf bepalen hoe lang de pauze duurt (26 procent). Toch beseffen veel kinderen dat zij niet over alles het laatste woord kunnen hebben. Als hen gevraagd wordt wat ze zouden doen als de juf wil dat zij gaan rekenen, weegt dat uiteindelijk zwaarder dan de vraag of zij hier wel of geen zin in hebben.

Maandelijkse quizzen over maatschappelijke thema’s

Naast de quiz over kinderrechten kunnen kinderen op Squla elke maand kennismaken met andere actuele thema’s. Rambonnet: “We bieden elke maand themaquizzen aan, als verdieping op onderwerpen die in het nieuws zijn. Dit doen we samen met onder meer de KNVB, CPNB in de Kinderboekenweek, OERRR – het jeugdprogramma van Natuurmonumenten – en het Wereld Natuur Fonds. Zo willen we kinderen bewustmaken van wat er in de wereld speelt. In deze quizzen komen vaak verschillende vakken samen. Zo oefenen kinderen met rekenen, taal en andere vakken, maar leren ze ook over de wereld om hen heen.”

Squla (pages)

Ontdek motiverende quizzen en games.
Twijfel je? 14 dagen geldteruggarantie!