Het kerstrapport: coach je kind op een positieve manier!

Suzanne

De donkere weken vliegen voorbij en voor je het weet is het alweer kerstvakantie en krijgt je kind het rapport mee naar huis. In de meeste gevallen is het geen verrassing wat er in het rapport staat, maar soms stuit je onverwachts op tegenvallende resultaten. Hoe ga je hier het beste mee om en hoe zorg je dat je kind na dit rapport weer vol goede moed verder gaat?

Het eerste rapport

Na de eerste maanden in de nieuwe groep openbaart zich vaak al heel helder hoe je kind in zijn vel zit en hoe dit zich uit in de schoolresultaten. Het kerstrapport is de eerste diepgaande feedback die je krijgt met betrekking tot de prestaties van je kind op school. Dit rapport verschaft veel inzicht in waar bijsturing nodig is en/of begeleiding bij de sociaal-emotionele ontwikkeling. Samen met school kun je in deze periode van het jaar concreet maken op welk vlak er eventuele hulp nodig is en welke vorm van hulp het beste aansluit bij de behoeftes van jouw kind.

Rapportcijfers: duidelijk of juist niet?

Sommige scholen gebruiken nog steeds rapportcijfers, wel of niet gecombineerd met bijv. een 4-puntsschaal (bolletjes). De meningen over het gebruik van cijfers zijn verdeeld. Aan de ene kant geeft het in 1 oogopslag een beeld over de prestaties, aan de andere kant zegt het niets over het proces en kun je niet goed beoordelen hoe je kind zichzelf kan verbeteren. Het is ontzettend waardevol om te coachen op het proces in plaats van op het resultaat; hoe heeft je kind een toets voorbereid, hoe is er samengewerkt met klasgenoten, durft je kind om hulp te vragen aan de leerkracht? Zodra er meer inzicht in het proces is, kun je samen met de leerkracht zoeken naar manieren om de prestaties te optimaliseren.

Wees een positieve coach

Misschien ben je je er niet altijd van bewust, maar jouw eerste reactie als ouder, bij het bekijken van het rapport, is heel belangrijk voor een kind. Elk kind kijkt op tegen zijn ouders en wil niets liever dan geliefd zijn en gewaardeerd worden. Benoem daarom, bij het werpen van je eerste blik op het rapport, meteen iets positiefs. Ook als alle resultaten tegenvallen en je het verdriet hierover ziet bij je kind, helpt het altijd om een positieve eigenschap van je kind te benadrukken. Bijvoorbeeld: ‘je bent een doorzetter, dus jij komt er hoe dan ook! Of: ‘ik zie dat het rapport niet helemaal is wat je gehoopt had, maar wees trots op al je mooie talenten (benoem deze ook!), we gaan er samen ons best voor doen om die meer te laten stralen’. Om te voorkomen dat je kind een slecht zelfbeeld ontwikkelt, is het goed om in jullie gesprek de focus te leggen op het proces en niet op het resultaat: ‘je hebt zo hard gewerkt, je hebt het allerbeste uit jezelf gehaald’ of ‘met de keuze voor dat onderwerp van je werkstuk, heb je jezelf goed uit durven dagen, dat bewonder ik’.

Zie ook het filmpje met kinderpsycholoog Tischa Neve voor meer tips over het bevorderen van een positieve mindset en het vergroten van zelfvertrouwen.

Maak samen een actieplan

Je kind kan zich zorgen maken over een tegenvallend rapport. In de meeste gevallen bespreek jij als ouder met de leerkracht het rapport en de mogelijke hulpvraag/actiepunten. Vergeet niet om je kind hier ook actief in te betrekken. Het is een goede ontwikkeling dat op sommige scholen de kinderen aansluiten bij het 10-minutengesprek, zodat zij ook kunnen aangeven hoe zij denken de resultaten te verbeteren, of hoe ze eerst beter in hun vel komen te zitten (tegenvallende resultaten kunnen ook een emotionele oorzaak hebben, die in eerste instantie niet altijd even duidelijk naar voren komt). Indien dit niet mogelijk is op jullie school, probeer dan thuis na het 10-minutengesprek nog een keer met je kind samen te zitten en te vragen wat jullie er samen aan kunnen doen. Maak samen een actieplan en informeer ook de leerkracht hierover. Zo voelt je kind zich gehoord en zal de hulp ook effectiever zijn, want de oplossing komt van je kind zelf en niet van een ander.

Talent heeft iedereen!

Als laatste; blijf je kind dagelijks stimuleren om zijn talenten te ontdekken en te leren ontwikkelen. Dit is niet iets waar je een actieplan voor maakt, maar dit is een proces. Als je kind bijna elke dag hoort dat het meerdere talenten heeft, dan integreert je kind dit positieve beeld van zichzelf en durft hij makkelijker te laten zien waar hij goed in is. Een positieve mindset is hierbij ontzettend belangrijk; leer je kind uit te gaan van wat het wel kan, in plaats te blijven hangen in verdriet of frustratie over zaken die niet lukken. Heb je ook zelf weer een hele goede reden om na te denken wat jouw talenten zijn en hoe trots jij hierop mag zijn, want ook dat voelt jouw kind dagelijks 😉

Meer lezen over het positief stimuleren van je kind? Lees hier de blog van Marisca met handige tips!

Ontdek motiverende quizzen en games.
Twijfel je? 14 dagen geldteruggarantie!