Image

Zomerdip-onderzoek Squla

Uit onderzoek blijkt dat veel kinderen in de zomervakantie een terugval hebben in leerniveau. Die ontstaat na het langdurig niet oefenen van de lesstof. Maar hoe groot is nu die terugval? En hoeveel oefening is nodig om deze dip tegen te gaan? Dat gaan we deze zomer onderzoeken! Hier kunnen wij jullie hulp goed bij gebruiken. Laat je kind deze zomervakantie gratis oefenen met Squla en voorkomt de zomerdip!

Hoe verkom je de zomerdip?

  • Rekenvaardigheid zakt weg tijdens de zomer
  • Oefenen kan helpen om deze ‘zomerdip’ te verminderen
  • Activeer Squla gratis!
  • En oefen elke week minstens 15 minuten met rekenen tijdens de zomervakantie

Hoe gaan we dat doen?

In de weken voor de zomervakantie zullen onderzoekers van Squla diverse basisscholen in heel Nederland bezoeken en bij kinderen uit groep 3 een standaard rekentoets afnemen. Deze test duurt ongeveer 6 minuten en bestaat uit verschillende onderdelen. Na het maken van de rekentoets krijgt ieder deelnemend kind een eigen gratis Squla-account, waar zij gedurende de hele zomervakantie gebruik van mogen maken.

In de eerste week na de zomervakantie zullen wij nogmaals de basisscholen bezoeken en de rekentoets bij dezelfde groep kinderen afnemen. Door het verschil te bekijken tussen de meting voor en na de zomervakantie hopen wij meer inzicht te krijgen in de mate waarin de kennis van jonge kinderen wegzakt tijdens de zomervakantie.

Activeer het zomerlidmaatschap

Dank je wel voor het meewerken aan ons onderzoek. Met de code op de brief kan je een nieuw lidmaatschap aanmaken voor jouw kind, of het bestaande lidmaatschap van jouw kind verlengen. Maak hieronder de keuze.

Veelgestelde vragen

Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact op via ons contactformulier.

Uit onderzoek blijkt dat kinderen in de zomervakantie een terugval hebben in kennis. Die ontstaat waarschijnlijk door het langdurig niet oefenen van de lesstof. Één van de eerste onderzoeken die dit heeft onderzocht is uitgevoerd in Amerika in 1973. Aan dit onderzoek hebben 343 kinderen meegedaan door een test te doen in mei en in september. Na het bekijken van de resultaten concludeerden de onderzoekers dat de kinderen de test na de zomervakantie gemiddeld 13% minder goed deden. Ook recenter onderzoek uit Amerika laat soortgelijke resultaten zien. Maar, in Amerika is de zomervakantie maar liefst 3 maanden lang, dus misschien ligt het dan ook meer voor de hand dat de kennis van kinderen afneemt tijdens zo’n lange periode.

Onderzoeken uit Oostenrijk (2015) en Zweden (2001) laten zien dat jonge kinderen (10-12 jaar) achteruit gaan wat betreft hun kennis tijdens de zomervakantie. Dus ook als de zomervakantie 2 maanden duurt, zoals in Zweden en Oostenrijk, lijkt het erop dat de zomerdip bij kinderen aanwezig kan zijn. De onderzoeken laten daarnaast ook zien dat de afname zich met name voordoet bij het vak rekenen. Squla heeft vorig jaar eenzelfde onderzoek uitgevoerd bij 43 basisscholen in Nederland. Uit dat onderzoek, onder kinderen van groep 4/5, is gebleken dat er ook met een ‘korte’ zomervakantie van 6 weken sprake is van afname in rekenvaardigheid. De kinderen gingen maar liefst 7 percentiel-punten achteruit.

Oostenrijkse onderzoekers laten zien dat oefening tijdens de zomervakantie helpt. Hoe meer het kind oefent, hoe minder de kennis afneemt. Al is dat effect op sommige vakken sterker dan op andere. Er is ook een recent Amerikaans onderzoek, uit 2017, dat bij 263 kinderen getest heeft of een online zomerprogramma zou kunnen helpen met het voorkomen van een zomerdip bij kinderen. Ondanks dat het onderzoek geen directe resultaten laat zien op het voorkomen van de zomerdip, suggereren de onderzoekers wel dat er een verschil bestaat tussen een thuis-programma en een school-programma. Zo zou het kunnen zijn dat kinderen die van een thuis-programma gebruik maken wellicht meer gemotiveerd zijn wanneer ze het gebruiken dan bij het gebruik van een school-programma, waarbij het gebruik meer gereguleerd is. Doordat kinderen zelf meer de controle hebben over het gebruik, zou het misschien beter kunnen werken.

Ook Squla is in een recent wetenschappelijk onderzoek succesvol gebleken in het verminderen van de zomerdip. Kinderen die in ieder geval 2 van de 6 weken in de zomervakantie minstens een kwartier per week hadden geoefend, bleken minder achteruit te zijn gegaan in rekenvaardigheid dan de kinderen die dat niet hadden gedaan.

Squla heeft ook eerder een onderzoek uitgevoerd waarin we aan leerkrachten en ouders hebben gevraagd hoe zij de zomerdip ervaren en of zij denken dat oefenen met schoolstof werkt. De resultaten van dat onderzoek zijn hier te vinden. Over het algemeen zijn de meeste leerkrachten als ook ouders ervan overtuigd dat oefenen helpt.

Squla wil graag bijdragen aan de wetenschappelijke kennis op het gebied van leervaardigheden bij kinderen. Daarom vinden wij het belangrijk om meer inzicht te krijgen in de achteruitgang in kennis die kinderen wel of niet ervaren tijdens de zomervakantie en in welke factoren daar een rol in spelen. Daarnaast willen we in kaart brengen of en hoe het oefenen met lesstof deze dip in kennis misschien kan helpen verminderen of zelfs voorkomen.