Samenwerking Squla en ZIEN in de Klas

ZIEN in de Klas is een onderwijsadviesbureau met als missie alle klassen gelukkig te zien door te investeren in goed onderwijs. Zij hebben jarenlange ervaring in de diagnostiek en behandeling van kinderen met dyslexie. Het team van ZIEN in de Klas bestaat uit 70 geregistreerde NVO Orthopedagogen (-Generalisten), GZ psychologen en NIP Psychologen. Zij hebben allemaal een PABO-achtergrond en/of ervaring met het werken in het basisonderwijs.

ZIEN in de Klas heeft een eigen spellingmethode ontwikkeld, Leren Lukt. Kinderen die door ZIEN in de Klas behandeld worden, werken met deze methode. TaalExtra van ZIEN in de Klas is gebaseerd op Leren Lukt en geschikt voor kinderen met een wat zwaardere hulpvraag.

ZIEN in de Klas en Squla samenwerking

Waar vinden Squla en ZIEN in de Klas elkaar?

Squla en ZIEN in de Klas hebben elkaar gevonden op het snijpunt van hun hoofddoelen: het bieden van ondersteuning en het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen op het gebied van spelling en lezen.

Over Leren Lukt

Leren Lukt is een spellingmethode voor kinderen met dyslexie en lees- en spellingproblemen. De methode wordt ingezet tijdens de (vergoede) dyslexiebehandelingen, en ondersteuningsniveau 3 in de klas.

Leren Lukt is gebaseerd op vele effectief bewezen aspecten vanuit jarenlange praktijkervaring en recente ontwikkelingen in de wetenschappelijke literatuur.

Wat de methode uniek maakt is het feit dat het eigenaarschap van het kind wordt gestimuleerd, er gebruik wordt gemaakt van oplossinggerichte technieken, voortgang inzichtelijk wordt gemaakt en dat kinderen continu hun ‘eigen kunnen’ inschalen. Het sociaal-emotionele aspect speelt een grote rol.

Leren Lukt leert kinderen spellen door in de basis; woorden te verklanken. De klanken worden gekoppeld aan een kleur en/of een symbool en verschillende regels. Er zit een duidelijke opbouw in de methode, lessen zijn voorspelbaar en er wordt veel directe, expliciete instructie gegeven. Alle spellingregels worden altijd eerst geïsoleerd aangeboden. Er is veel aandacht voor de transfer naar de klas.

In de methode wordt intensief gebruik gemaakt van aantrekkelijke en motiverende materialen. De methode is rondom het thema piraten opgebouwd. Storm de Schipper, Tim Tim, Kaatje Piraatje en Stijn Kapitein ondersteunen de leerlingen met ieder hun eigen rol, in dyslexieland.

Waarom kies je voor de methode van ZIEN in de Klas?

TaalExtra van ZIEN in de Klas is één van de methodes binnen TaalExtra. In de methode vind je niet alleen leuke online quizzen en games in het thema ‘piraten’, ook zijn er aansprekende uitlegfilmpjes waarin alle spellingregels worden behandeld. De methode begint met een instaptoets waarmee het startpunt wordt bepaald. Daarna volgt het kind een persoonlijke leerroute waarbij in elke missie een andere spellingcategorie aan bod komt. Ook zijn er online en offline dictees, geheugensteuntjes en kun je woordjes oefenen met Flitsen. Nog meer kenmerken van de ZIEN in de Klas-methode:

  • de online quizzen zijn aangevuld met offline oefeningen in een werkboek. Naast oefeningen bevat het werkboek ook dictees en een ouderhandleiding.
  • het einddictee aan het eind van elk eiland wordt door de ouder afgenomen met behulp van het werkboek
  • gebruik van kleuren en symbolen om klanken te leren
  • in het online platform is een klankentoetsenbord beschikbaar
  • de ouder wordt betrokken bij de voortgang door het afnemen van de dictees en door samen oefeningen doen

Waaruit bestaat het pakket?

Bij de TaalExtra-methode van ZIEN in de Klas ontvang je een ouder-kindpakket thuis met een werkboek, spellingkompas, schatkaart en stickers. Deze komt van pas bij het maken van de online quizzen en dictees. Hoewel wij de methode zo leuk mogelijk proberen te maken, kan het voor je kind soms toch even lastig worden. De materialen in het pakket helpen je kind te motiveren.

  • Een schatkaart met eilanden, waarmee je de voortgang kunt bijhouden. Elk eiland staat voor een missie (een reeks oefeningen) in de methode.
  • Een stickervel. Bij het afronden van een missie mag je kind een sticker op de schatkaart plakken.
  • Een spellingkompas met alle spellingregels van de Nederlandse taal en een klankkaart met kleuren en symbolen om de verschillende klankgroepen uit elkaar te houden. Handig als geheugensteuntje voor bij de quizzen en dictees.
  • Een werkboek met ouderhandleiding, offline opdrachten en einddictees. Af en toe krijgt je kind op TaalExtra de melding ‘Deze opdracht vind je in je werkboek’. Het is dan de bedoeling dat je kind de bijbehorende opdracht maakt. In het werkboek staan tevens alle einddictees waarmee je als ouder kan testen of je kind de stof na het maken van alle quizzen beheerst.

Wat is jouw rol als ouder?

Bij de TaalExtra-methode van ZIEN in de Klas heb je als ouder een belangrijke factor in het succes van TaalExtra. Niet alleen helpt het je kind wanneer jij betrokken bent bij de oefenmomenten, ook vragen we jou om na ieder eiland een einddictee af te nemen om te testen of je kind de stof echt beheerst. Verder is het leuk om af en toe samen een potje te Flitsen. Als ouder blijf je op de hoogte van de voortgang via rapportmails en in je ouderaccount.

Overzicht van de eilanden en missies op TaalExtra

De eilanden in TaalExtra bestaan uit missies en lopen op in moeilijkheidsgraad. Alle missies bestaan uit verschillende levels. De levels gaan van passieve opdrachten naar actieve spellingsopdrachten en eindigen met dictees. De levels worden daardoor steeds moeilijker.

De methode heeft de onderstaande opbouw. De meeste opdrachten vind je online, in de vorm van missies. De W met het cijfer geeft aan dat een level van een missie offline in het werkboek staat.

Eiland 1 - Klank-tekenkoppeling

1.1 Korte klanken
1.2 Lange klanken
1.3 Tweetekenklanken
1.4 Drietekenklanken
1.5 Viertekenklanken
1.6 Herhaling

Eiland 2 - Klankzuivere woorden met één klankvoet

2.1 Korte woorden zonder regels – W1
2.2 Fopletters r en l – W2
2.3 Kleefletters r en l – W2
2.4 Samengestelde woorden zonder regels – W3
2.5 Herhaling

Eiland 3 - Regels in éénklank- voetwoorden

3.1 Verlengingsregel -t/-d
3.2 Verlengingsregel -p/-b
3.3 Weetwoorden met ei en ij – W3
3.4 Weetwoorden met au en ou – W3
3.5 Herhaling
3.6 Weetwoorden met f en v aan het begin van een woord – W3
3.7 Weetwoorden met s en z aan het begin van een woord
3.8 Verlengingsregel -cht/-gt
3.9 -ch of -g aan het eind van een woord
3.10 Verlengingsregel -ngt/-nkt
3.11 Herhaling
3.12 Verlengingsregel -au(w)/-ou(w) – W3
3.13 Uitzonderingen -au(w)/-ou(w)
3.14 Verenkelingsregel aan het einde van een woord
3.15 Samengestelde woorden met spellingregels – W1
3.16 wr-/-ds woorden
3.17 Herhaling

Eiland 4 - Regels in meerklank- voetwoorden

4.1 Splitsen van lange woorden
4.2 Kameleonklanken
4.3 Verenkelingsregel – W1, W2
4.4 Verdubbelingsregel – W1, W2
4.5 Herhaling
4.6 Weetwoorden ei/ij
4.7 Weetwoorden au/ou
4.8 Herhaling
4.9 Weetwoorden f/v
4.10 Weetwoorden s/z
4.11 Herhaling
4.12 Verkleinwoorden
4.13 Gelijkklinkende klanken i/ie
4.14 Vaste voor- en achtervoegsels
4.15 Herhaling

Eiland 5 - Leenwoorden

5.1 Woorden met c
5.2 Woorden met meervoud ‘s, trema en th
5.3 Woorden met y en x
5.4 Franse leenwoorden
5.5 Engelse leenwoorden
5.6 Herhaling

Eiland 6 - Werkwoorden

6.1 Wat is een werkwoord?
6.2 Werkwoordelijk gezegde
6.3 Onderwerp
6.4 Persoonsvorm
6.5 Herhaling ontleden
6.6 Tegenwoordige tijd
6.7 Verleden tijd
6.8 Voltooid deelwoord