Samenwerking Squla en RID

RID is een toonaangevend instituut op het gebied van dyslexie en dyscalculie met meer dan 200 orthopedagogen en psychologen. Hun wetenschappelijke afdeling vertaalt de laatste wetenschappelijke inzichten uit binnen- en buitenland naar praktische oplossingen en volgt de effectiviteit van de behandeling op de voet.

Voor de behandeling van lees- en spellingproblemen werkt RID met de zelfontwikkelde methode CODE. Deze methode bevat alle bekende behandelcomponenten waarvan de effectiviteit is bewezen. TaalExtra van RID is gebaseerd op CODE en is geschikt voor kinderen die wat extra hulp kunnen gebruiken met lezen en/of spellen. Het doel is om ernstigere problemen te voorkomen door de knelpunten tijdig aan te pakken.

RID en Squla samenwerking

Waar vinden Squla en RID elkaar?

Squla en RID hebben samen de missie om specialistische kennis op het gebied van spelling en taal beschikbaar te stellen voor een groot publiek. We hebben onze krachten gebundeld en een methode ontwikkeld die kinderen op een effectieve en leuke manier helpt bij lezen en spellen. TaalExtra van RID is gebaseerd op inzichten uit de wetenschap en de praktijk, en sluit aan bij de belevingswereld van kinderen.

Waarom kies je voor de methode van RID?

TaalExtra van RID is één van de methodes binnen TaalExtra. Je vindt er leuke online quizzen en games in het thema ‘steden’ om lezen en spellen te oefenen. Uniek zijn de speciale leesplekken, waarin extra aandacht is voor lezen. Het kind volgt een persoonlijke leerroute langs de steden waarbij in elke missie een ander thema aan bod komt. Instap- en tussentoetsen zorgen ervoor dat de leerstof altijd goed aansluit bij het niveau van het kind. In aansprekende uitlegfilmpjes vertellen kinderen zelf over de spellingregels. Enkele kenmerken van de RID-methode:

  • leesplekken met oefeningen om nauwkeurig, vloeiend en begrijpend lezen te verbeteren
  • eerst even rustig inkomen en beginnen met spelen, dan pas de eerste instaptoets
  • de resultaten uit de instap- en tussentoetsen laten zien welke onderdelen kunnen worden overgeslagen of herhaald
  • het kind kan zelfstandig aan de slag met de quizzen, leesplekken en toetsen
  • online klankentoetsenbord en een losse klankkaart (in het paspoort)

Waaruit bestaat het pakket?

Bij de TaalExtra-methode van RID ontvang je een ouder-kindpakket thuis met ouderhandleiding, paspoort, landkaart en stickers. Deze komen van pas bij het maken van de online quizzen en tussentoetsen. Hoewel wij de methode zo leuk mogelijk proberen te maken, kan het voor je kind soms toch even lastig worden. De materialen in het pakket helpen je kind te motiveren.

  • een landkaart, waarmee je de voortgang kunt bijhouden. Elke stad en elke leesplek staan voor een reeks missies in de methode.
  • een stickervel, waarmee je kind bij het afronden van een missie een sticker mag plakken bij de bijbehorende stad of leesplek op de landkaart.
  • een paspoort met de spellingregels van de Nederlandse taal en een klankkaart. De klankkaart helpt bij het versterken van de koppelingen tussen letters en klanken. Handig als geheugensteuntje voor bij de online quizzen en tussentoetsen.

Kinderen leggen zelf de spellingregels uit

In aansprekende uitlegfilmpjes vertellen kinderen zelf over de spellingregels.

Wat is jouw rol als ouder?

Bij de TaalExtra-methode van RID kan je kind zelfstandig aan de slag met de methode. Je kind kan zelf de online toetsen maken, alle oefeningen doorlopen en stickers plakken als een missie is afgerond of als hij of zij de stof daarin beheerst. Natuurlijk is het altijd goed om af en toe wat quizzen samen met je kind te doen en betrokken te zijn. Als ouder blijf je op de hoogte van de voortgang via rapportmails en in je ouderaccount.

Overzicht van de steden, leesplekken en missies op TaalExtra

Iedere stad in TaalExtra staat voor een groep missies en dus spellingcategorieën. De steden en missies hebben een logische en duidelijke opbouw. Daarnaast zijn er vier leesplekken, namelijk: ‘de vuilnisbelt’, ‘de raketbasis’, ‘de waterpoel’ en ‘het pretpark’, waar je kind op elk moment mee kan starten.

Stad 1 'Amsterdam' - Klanken

1.1 korte en lange klanken
1.2 tweetekenklanken
1.3 drie- en viertekenklanken
1.4 klanken mix

Stad 2 'Londen' - Lastige Klanken

2.1 instaptoets
2.2 woorden met f/v
2.3 woorden met s/z
2.4 woorden met ij/ei
2.5 woorden met ou/au
2.6 woorden met b/d
2.7 woorden met eu/ui
2.8 fopletters
2.9 vriendjes
2.10 tussentoets

Stad 3 'Parijs' - Korte woorden met regels

3.1 instaptoets
3.2 tekendief
3.3 langermaakregel
3.4 regel kortste vorm +t
3.5 regel kortste vorm ch/g
3.6 regel kortste vorm au(w)/ou(w)
3.7 regel kortste vorm ng/nk
3.8 regels mix
3.9 lijmwoorden
3.10 tussentoets

Stad 4 'Caïro' - Langere woorden met regels

4.1 instaptoets
4.2 stomme klanken
4.3 woorden splitsen
4.4 tekendief
4.5 dubbelzetter
4.6 regels mix
4.7 tussentoets

Stad 5 'New York' - Voor- en achtervoegsels

5.1 instaptoets
5.2 voorvoegsels
5.3 achtervoegsels
5.4 verkleinwoorden
5.5 woorden met ij/ei
5.6 woorden met ou(w)/au(w)
5.7 mix
5.8 tussentoets

Stad 6 'Tokio' - Werkwoorden

6.1 instaptoets
6.2 onderwerp, werkwoord, persoonsvorm
6.3 tegenwoordige tijd
6.4 verleden tijd
6.5 voltooid deelwoord
6.6 bijvoeglijk naamwoord
6.7 mix
6.8 tussentoets

Stad 7 'Istanbul' - Leenwoorden

7.1 instaptoets
7.2 exotische letters
7.3 geleende letter-klank combi’s
7.4 meer geleende letter-klank combi’s
7.5 geleende voor- en achtervoegsels
7.6 i-figuur
7.7 mix
7.8 tussentoets

Leesplek 1 'de vuilnisbelt' - Leesvloeiendheid korte woorden

1.1 losse klanken
1.2 korte woorden I
1.3 korte woorden II
1.4 korte woorden III
1.5 korte woorden IV
1.6 lijmwoorden
1.7 mix

Leesplek 2 'de raketbasis' - Leesvloeiendheid leesregels

2.1 stomme klanken
2.2 leesregels I
2.3 leesregels II
2.4 voor- en achtervoegsels
2.5 leenwoorden
2.6 mix

Leesplek 3 'de waterpoel' - Leesbegrip zinnen

3.1 onderwerp
3.2 relaties
3.3 verwijzingen
3.4 moeilijke woorden
3.5 meerdere betekenissen

Leesplek 4 'het pretpark' - Leesbegrip tekst

4.1 onderwerp
4.2 inhoud
4.3 relaties
4.4 alinea’s
4.5 leesbegrip