Dictees, hoe werkt het op Squla?

Saskia

Dictees op Squla zijn geen gewone dictees! Benieuwd hoe wij de dictees zo leuk mogelijk maken voor je kind?

Soorten dictees

Voor elke groep zijn er twee ‘gewone’ dictees om te oefenen. Bij het ene dictee wordt een zin voorgelezen en wordt uit die zin één woord herhaald dat je kind moet typen. Het andere dictee is een zinnendictee. Hierbij moet je kind de hele zin typen. De zin wordt eerst helemaal voorgelezen en daarna nog een keer in stukjes. 

Daarnaast is er voor elke groep nog een puzzeldictee en een themadictee. Bij het puzzeldictee vormen alle antwoorden samen een zin of een woord. Bij het themadictee passen alle voorgelezen zinnen binnen een thema dat aansluit bij de interesses van de groep. Zo is er voor groep 4 een sprookjesdictee en voor groep 8 een dictee met interessante weetjes. Zo weet je zeker dat je kind een dictee oefent dat hij leuk vindt!

Wat werkt wel en wat niet?

Uit onderzoek blijkt dat de effectiviteit van spellingsoefeningen op tablets en computers nauw komt.

Het werkt bijvoorbeeld minder goed als:

  • Kinderen het foute woord ook in beeld zien. De kans bestaat dan dat zij deze verkeerde spelling onthouden.
  • Er woorden in voorkomen die leerlingen nooit spontaan zelf zullen schrijven.
  • Er slechts enkele letters moeten worden ingevuld in plaats van het hele woord (Bos, 2004).
  • Er alleen geklikt wordt en niet getypt (Bos, 2004).
  • Er alleen woorden van één spellingcategorie in voorkomen. (Bij spelling worden woorden ingedeeld in categorieën aan de hand van hun spellingmoeilijkheden, zoals au/ou, d of t).

Digitale spellingsoefening werken wél goed als:

  • Het oefeningen zijn waarbij het kind een foute spelling niet ziet – als hij een foutieve letter typt, komt deze niet in beeld. 
  • Het hele woord moet worden ingevuld.
  • Er geoefend wordt met typen én met schrijven op papier.
  • Er geoefend wordt met meerdere spellingcategorieën.

Werkwijze dictees Squla

De dictees op Squla zijn gebaseerd op deze principes. Bij de dictees op Squla typen kinderen altijd een heel woord óf een hele zin. Bij het puzzeldictee moeten ze de woorden bovendien niet alleen typen, maar ook op een blaadje schrijven, zodat ze uiteindelijk de puzzelzin kunnen maken. Daarnaast oefent je kind bij de dictees met meerdere spellingcategorieën tegelijk. Ook is er bij het maken van de dictees op gelet dat de woorden die je kind moet typen, in principe bekend zouden moeten zijn.

Een groot voordeel bij de dictees is dat je kind geen ‘fout woordbeeld’ (een verkeerd geschreven woord) ziet. Je kind ziet dus geen woorden als ‘hont’. Zodra hij de t wil typen, wordt het scherm rood en klinkt de spellingregel die uitlegt wat de spellingmoeilijkheid is of wat je kind moet doen om het woord goed te spellen. In dit geval is dat ‘Maak het woord langer om te horen of je het met een d of t schrijft’. Als je kind het nog een keer verkeerd doet, verschijnt de goede letter in beeld.Zo krijgt je kind heel gerichte feedback. Bij vrijwel alle fouten die je kind in een woord kan maken, hoort hij direct feedback en krijgt hij de gelegenheid om het woord alsnog goed te schrijven.

Spelling is leuk!

Op verschillende manieren is ervoor gezorgd dat het oefenen met spelling niet alleen leerzaam is, maar ook leuk. Hoe leuker kinderen het vinden, hoe langer ze immers zullen blijven oefenen.

Bij de ‘gewone’ dictees zijn er telkens drie delen. De zinnen van elk deel vormen samen een verhaaltje. Dit levert een spanningsboog op waardoor de kinderen graag verder willen spelen. Dit geldt ook voor de themadictees. Daar past elk verhaaltje ook nog eens in het thema. Bij het puzzeldictee leveren alle antwoorden samen een woord of een zin op. Dit motiveert de kinderen om de hele quiz uit te spelen.

Ontdek motiverende quizzen en games.
Twijfel je? 14 dagen geldteruggarantie!