Meer dan helft van Nederlandse ouders onbekend met wat kinderen leren op school

Pim

Ouders en leerkrachten vinden samenwerking essentieel voor leerprestaties kind

Meer dan tweederde van de ouders is over het algemeen erg tevreden over de juf of meester van hun kinderen. Dit blijkt uit recent onderzoek van online leerplatform Squla naar de visie op de onderwijsomgeving van 1.000 ouders van basisschoolleerlingen en 450 leerkrachten. Leerkrachten zijn volgens de ouders goed in het overbrengen van de lesstof en het aanbieden van lessen op verschillende niveaus. Echter weet meer dan de helft (53%) van de ouders niet goed wát de leerkrachten hun kinderen precies moeten leren en hoe zij als ouders daarbij kunnen ondersteunen. Toch vinden ouders dat het zowel hun eigen verantwoordelijkheid als die van die leerkracht is om bekend te raken met de kerndoelen, gedefinieerd door het ministerie van OCW. Nauwe samenwerking en goede communicatie tussen leerkrachten en ouders wordt door beide onderzoeksgroepen als noodzakelijk gezien voor de educatieve ontwikkeling van het kind.

Kloof tussen ouder en leerkracht

Ondanks dat meer dan de helft van de ouders (53%) niet bekend is met de lesstof van hun kinderen, zien meer dan 90% van de ouders en leerkrachten wel de toegevoegde waarde om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Kijkend naar de praktijk, denkt echter 80% van de ouders dit zelden of nooit te bespreken met de leerkrachten. Dit is verrassend gezien het feit dat meer dan 85% van de leerkrachten aangeeft de inhoud van de lesstof wel met ouders te bespreken. Leerkrachten zien de communicatie naar ouders toe wel als één van hun belangrijkste verbeterpunten.

Thuisbegeleiding

Bijna de helft van de ouders (48%) ziet het actief stimuleren en begeleiden van hun kinderen met de lesstof als hun belangrijkste rol in de educatie. De helft van de ouders (48%) zegt hierin ook goed te zijn. Opvallend genoeg is dit volgens ruim de helft (52%) van de leerkrachten juist één van de belangrijkste verbeterpunten van ouders.

Plezier in leren

André Haardt, oprichter Squla: “Interessant is dat uit ons onderzoek naar voren komt dat ouders het als belangrijkste taak van de leerkracht zien om kinderen de lesstof te leren. Leerkrachten vinden het daarentegen juist belangrijk om het belang én plezier van leren over te brengen op kinderen. Squla biedt zowel aan ouders als kinderen een platform waarmee thuis op een leuke en interactieve manier met de lesstof kan worden geoefend. Kinderen hebben baat bij een goede combinatie van schoolonderwijs en thuisbegeleiding door ouders. Uiteraard is het daarvoor wel belangrijk dat ouders op de hoogte zijn van wat er precies van hun kind wordt verwacht in de klas. Squla geeft ouders inzicht en zekerheid.”

Van voorlezen tot luizen kammen

Verder blijkt uit het onderzoek van Squla dat ouders goed weten wat hun kind op school meemaakt (43%). Naar eigen zeggen zouden ouders wel wat vaker actief kunnen zijn op school, bijvoorbeeld met voorlezen, uitstapjes begeleiden en luizen kammen.

Over Squla

Squla is een online oefenprogramma om thuis spelenderwijs te oefenen voor school. Het bevat leerzame quizzen, games en instructiefilmpjes voor kinderen op de basisschool. Op dit moment oefenen en spelen ruim 65.000 kinderen op Squla thuis. Squla bevat lesstof in alle vakken van groep 1 t/m 8 en sluit naadloos aan bij alle gangbare lesmethoden en de belevingswereld van kinderen. Squla biedt een goed én leerzaam alternatief voor inhoudsarme spelletjessites; het is een aanvulling op de lesstof voor kinderen die dat nodig hebben én een uitdaging voor kinderen die meer kunnen en willen. Veiligheid en privacy staan voorop: Squla is 100% reclamevrij en verantwoord. Door de samenwerking met Cito B.V. bevat Squla tevens een aantal quizzen gebaseerd op Cito-oefenvragen. Squla biedt voor scholen een gratis login om ook onder schooltijd de les te verrijken met de leuke en leerzame online quizzen en games.

Meer weten over hoe je als ouder betrokken kan zijn bij de school en voortgang van je kind? Schrijf je gratis in voor de grootste online ouderavond van Nederland. Deze wordt op 11 oktober 2016 om 20.00 uur georganiseerd door Squla.

Inschrijven

Ontdek motiverende quizzen en games.
Twijfel je? 14 dagen geldteruggarantie!