Een 10-minutengesprek uit duizenden

Suzanne Mooi

Je ontvangt een uitnodiging voor een tien-minutengesprek en het eerste wat je denkt is ´Hoe gaan we dat doen, in maar 10 minuten?´. Je hebt zoveel vragen, misschien ook wel zorgen en toch zijn er écht maar 10 minuten…Hoe maak je zo´n kort gesprek met de leerkracht nu zo betekenisvol mogelijk? Lees verder voor tips en inspiratie om ten volle gebruik te maken van de tijd die er is gereserveerd voor jouw kind!

Tien-minutengesprek = huiswerk

Het tien-minutengesprek staat op je kalender, misschien vindt jullie 10-minutengesprek wel digitaal plaats dit schooljaar óf misschien mag je de klas in (met afstand!). Tot zover alles onder controle toch? Niet helemaal, want het is nu dus tijd voor… jouw huiswerk! Die tien minuten zijn voorbij voordat je het weet, dus je kunt er maar beter voor zorgen dat je al je vragen paraat hebt. Neem de tijd om eens goed te inventariseren wat je graag zou willen vragen. Schrijf je vragen en/of zorgen op papier en neem deze mee naar het gesprek, zo ben je er zeker van dat je met een voldaan gevoel het gesprek afrondt.

Een gevoelskwestie

Vaak komen de cognitieve prestaties standaard aan bod in het tien-minutengesprek, in de vorm van bijvoorbeeld toets-resultaten. Denk daarom ook eens aan het stellen van vragen rondom het sociaal-emotionele welbevinden van je kind. Oogt je kind gelukkig in de klas? Hoe is zijn werkhouding? Hoe gaat het op vriendschapsgebied? Het is fijn voor jou als ouder om eens te horen hoe je kind zich gedraagt op school. Een kind dat op sociaal en emotioneel gebied goed in zijn vel zit, staat eerder open voor leren. Het is dus heel waardevol om ook hier de focus op te leggen..

Thuis versus school

Het gedrag van sommige kinderen kan thuis compleet het tegenovergestelde zijn van het gedrag in de klas. Ook andersom kan voorkomen; thuis een zonnetje en in de klas een stoorzender. Het kan voor een leerkracht heel verhelderend zijn om van jou als ouder te horen hoe het thuis met je kind gaat. Jullie willen allebei immers hetzelfde bereiken: een kind dat zowel thuis als op school in balans is en van zichzelf leert te houden. Open communicatie tussen jou en de leerkracht is de grote sleutel tot meer geluk in de klas (en thuis)!

Meer dan 10 minuten

Soms kan er na een tien-minutengesprek de wens ontstaan om dingen te onderzoeken, hulp in te roepen en/of aanpassingen in de klas door te voeren. Blijf actief in de communicatie en zet je ouderlijke zorgen om in een effectieve zoektocht naar de juiste hulp voor jouw kind. Laat je kind ondersteunen door hulpverleners waar jij zelf intuïtief een goed gevoel bij hebt. Onthoud vooral dat de allerbelangrijkste hulpmiddelen voor je kind jouw onvoorwaardelijke steun en liefde zijn!

Tips voor een betekenisvol tien-minutengesprek

  • Probeer met een open vizier het gesprek in te gaan. Misschien hoor je wel iets over je kind wat je helemaal niet wilde horen? Of misschien heb je wel je bedenkingen bij een bepaalde conclusie die de leerkracht heeft getrokken over jouw kind? Tien minuten zijn zo voorbij. Het is dus zonde van jullie gesprekstijd om vanuit je gevoel op 1 opmerking in te haken. Spring daarom niet meteen overal in, maar laat het eerst rustig bezinken. Als je gevoel thuis aangeeft dat je meer opheldering nodig hebt, dan heb je snel genoeg weer contact gezocht met de leerkracht.
  • Maak je je zorgen om je kind, of heb je een specifieke vraag die je niet moet vergeten? Start het gesprek door het woord eventjes te vragen en die ene belangrijke vraag of kwestie alvast kort te uitten. Een paar voorbeelden:
  1. Heeft je kind weinig vrienden en maak je je zorgen hoe hij zich staande houdt op het schoolplein?
  2. Blijft je kind thuis constant klagen over dat school saai is en probeer je te achterhalen waar dat vandaan komt?
  3. Oogt je kind de laatste tijd heel moe thuis en zou je wel eens goed willen peilen hoe je kind zich afsluit in die volle klas van 32 leerlingen?

    Geef aan dat je nog geen antwoord of oplossing wenst, maar dat je het belangrijk vindt dat dit onderwerp aandacht krijgt. De leerkracht kan zo zelf bepalen wanneer hij in het gesprek terug wil komen op je vraag en jij zit niet het hele gesprek op hete kolen 😊
  • Bereid je (thuis) kort voor. In het geval dat je samen als ouders/verzorgers naar het gesprek gaat of het gesprek digitaal voert, dan is het altijd goed om even kort de verwachtingen van het gesprek af te stemmen. Zitten jullie op 1 lijn? Hebben jullie wellicht vragen aan de leerkracht die handig zijn om vooraf met elkaar te delen? Doordat jullie neuzen dezelfde kant uit staan, kunnen jullie efficiënt omgaan met die 10 minuten. Zul je zien… dadelijk zijn jullie na 8 minuten gewoon alweer klaar, wat een team-work 😉
  • Informeer je kind over het tien-minutengesprek. Leg je kind van jongs af aan uit wat het nut is van dit gesprek. Veel kinderen vinden het fijn en rustgevend dat ze weten waarom jullie met zijn juf of meester gaan praten. Als je kind al wat ouder is, dan kun je ook eens vragen wat hij belangrijk vindt dat er besproken wordt over hem (er zijn ook scholen waarbij je kind zelf mee mag naar een tien-minutengesprek, een mooie ontwikkeling, maar stem dit wel vooraf af met de leerkracht) . De input van je kind zou je nog eens kunnen verrassen en kunnen helpen bij het gesprek!

Tips van Juf Shelby: een 10-minutengesprek in coronatijd

Scholen maken zelf een keuze hoe ze de 10 minuten gesprekken organiseren. Er zijn scholen die alle gesprekken online regelen met bijvoorbeeld ‘Google meet’ of ‘Google teams’ of telefonisch. Op de school waar ik werk hebben we begin dit schooljaar ervoor gekozen de eerste gesprekken wel fysiek te voeren. Deze vonden nog plaats voor de aangescherpte Coronamaatregelen. Wel was daarbij het advies dat er maar één ouder naar het gesprek zou komen en het dringende advies om een mondkapje in de gangen te dragen bij het binnenkomen. Het is juist in deze tijd belangrijk om op tijd te komen, maar niet te vroeg om zo zoveel mogelijk drukte bij de school te voorkomen. Op verzoek konden sommige gesprekken ook digitaal plaatsvinden. Ook gesprekken binnen de leerlingenzorg voeren we in een speciale gespreksruimte waar de 1,5 meter gewaarborgd wordt, een gesprek waarbij wat groter zorgen spelen is het soms toch wenselijk om elkaar fysiek te zien. Vanwege de maatregelen die steeds meer aangescherpt worden, kunnen ook scholen besluiten steeds meer digitale gesprekken te gaan voeren. Uit veiligheid voor jou als ouder, maar ook voor de leerkracht.  

Do’s en don’ts voor een digitaal oudergesprek

Digitaal een gesprek voeren is in principe niet heel anders dan dat je in de klas op gesprek komt. Wel is het handig om ook hierbij vooraf na te denken wat je wilt vragen, want ook 10 digitale minuten zijn zo voorbij. Als het gesprek zonder je kind plaatsvindt is het wel belangrijk dat je zorgt dat je het gesprek op een rustige plek voert waar niet het hele gezin bij zit.
Let er ook op dat je kind niet kan meeluisteren wat er gezegd wordt. Ondanks dat het over je kind gaat, wordt de boodschap in een rapportgesprek meestal zo gebracht dat het op het niveau van volwassenen is. Ook voor een leerkracht kan het ongemakkelijk zijn als je kind ongevraagd bij het digitale gesprek erbij zit. Je kiest je woorden namelijk toch anders met een kind erbij. Wil je wel graag je kind betrekken, bespreek dan achteraf op ‘kindniveau’ met je kind wat jullie besproken hebben, of overleg vooraf met de meester of juf of je kind een deel van het gesprek mag aansluiten. Ook bij een digitaal gesprek is het belangrijk om op de tijd te letten, want na de 10 minuten staan weer de volgende ouders ‘digitaal’ klaar. Heb je meer zorgen om te bespreken dan kun je dit vaak vooraf aangeven zodat de leerkracht rekening kan houden met wat extra tijd. 

Minder contact met de leerkracht

In deze Coronatijd heb je waarschijnlijk minder tussentijds contact met de leerkracht dan voorheen. Een korte vraag was voorheen bij het schoolplein makkelijker gesteld. Dit kan nu natuurlijk per mail en veel scholen proberen ook in de communicatie naar ouders te zorgen voor extra beeldmateriaal, foto’s en verhalen over wat er in de klas gebeurt. Al met al is het natuurlijk even wennen dat je minder contact hebt. Bellen en mailen kan gelukkig nog wel gewoon. 

P.S. Vergeet vooral ook niet om stil te staan bij de groei van je kind. Wees trots op wat hij allemaal al bereikt heeft en koppel dit gevoel van trots ook thuis terug, na het tien-minutengesprek. Deel ook mogelijke ideeën voor hulp bij problemen, klein of groot. Je geeft je kind zo het gevoel dat hij gezien en gehoord wordt en dit doet elk kind goed!

Squla (default)

De leukste manier van leren! Oefen met rekenen, taal en andere vakken. Altijd op eigen niveau. Nu met €12 korting op een jaarlidmaatschap!

Van € 7,95 p/m voor € 6,95 p/m