Welke onderwijsmethode werkt écht voor jouw kind?

Suzanne Mooi

Veel structuur of juist veel vrijheid, een creatieve inslag, maandelijkse vieringen, ontdekkend leren of toch extra focus leggen op samenwerking? We hebben in Nederland een gevarieerd aanbod in onderwijsmethodes. Hartstikke fijn, maar veel keuze kan soms ook twijfel zaaien…Welke vorm van onderwijs past nu het beste bij jouw kind en waar moet je allemaal op letten? Hoe komt jouw kind het beste tot bloei; lees snel verder en ontdek!

Onderweg voor die ene onderwijsmethode

Los van de keuze voor een specifieke onderwijsmethode is het in de eerste plaats goed om je af te vragen of het voor je kind belangrijk is om dicht bij huis naar school te gaan. Daarna komen de overtuigingen en wensen van jou als ouder aan bod. Is er een school in jullie nabije omgeving die daarbij aansluit? Het is goed om na te denken over het feit dat de veiligheid en het comfort van een school dichtbij huis voor sommige kinderen zwaarder kan wegen dan de vorm van onderwijs. Maar ook andersom kan het geval zijn: misschien zie jij als ouder op tegen een lang stuk rijden in de ochtendspits, maar biedt die ene school op 10 kilometer afstand wel nét datgene waar jouw kind behoefte aan heeft.

Welke vormen van onderwijs bestaan er?

In Nederland bestaan er diverse vormen van basisonderwijs: er is een rijk aanbod! Er is bijna voor iedereen wel een school die aansluit op de behoeftes en overtuigingen. In de eerste plaats kunnen we het basisonderwijs ‘opdelen’ in het regulier onderwijs en het speciaal onderwijs. Binnen het reguliere basisonderwijs kun je vervolgens nog 2 keuzes maken:

  1. Keuze voor denominatie (religieuze/levensbeschouwelijke richting): je maakt allereerst een keuze op basis van je wel of niet aanwezige geloofsovertuiging. Er bestaan in Nederland bijvoorbeeld onder andere Christelijke en Islamitische scholen.
  2. Keuze voor onderwijsmethode: vervolgens maak je wel of niet een keuze voor een specifieke onderwijsmethode. De meest bekende zijn: Dalton, Jenaplan, Montessori, Vrije-school en Ontwikkelingsgericht-onderwijs. Een korte introductie van alle verschillende onderwijsmethodes vind je hier.

Check de onderwijsbehoefte van je kind!

Het is belangrijk om het aanbod en de onderwijsmethodes van de diverse scholen in jullie omgeving goed te kennen, maar het is nóg belangrijker om de wensen en behoeftes van je kind te (blijven) onderzoeken. Maakt je kind graag zijn eigen keuzes? Dan is het Dalton-onderwijs wellicht passend. Denkt en werkt je kind graag op een creatieve manier? Dan is de Vrije-school wellicht passend. Werkt je kind graag samen in groepsvorm? Dan is het Jenaplan wellicht passend. Leert je kind sneller door zelf op onderzoek uit te gaan? Dan is Ontwikkelingsgericht-onderwijs wellicht passend. Houd er bij het maken van je keuze ook rekening mee dat er binnen de diverse scholen en onderwijsmethodes ook een overlap is in aanpak en aanbod.

Een samenwerking tussen gevoel en verstand

Let goed op zowel de gedrags – en karakterkenmerken van je kind als op zijn manier van leren. Elk kind heeft weer verschillende hulp(middelen) nodig om tot leren te komen. Dit hoeft ‘m niet altijd te zitten in een bepaalde methode, ook een gevoel kan overheersen en je kind veel brengen. Als de Dalton-school bij jullie in de straat nu qua methode niet hélemaal perfect aansluit bij jullie kind, maar de sfeer op de school ontzettend warm en veilig voelt voor jouw kind, dan kan dat ook de doorslag geven. Onthoud dat een kind zich eerst veilig moet voelen om überhaupt tot leren te komen. Maak de schoolkeuze dus niet alleen met je hoofd, maar ook met je hart!

Als het anders uitpakt…

Maar wat nu als het heel anders loopt op de basisschool (en onderwijsmethode) die jullie met zorg hebben uitgekozen? De eerst stap is om te kijken hoe jullie op deze school, binnen deze onderwijsmethode, voor een gelukkiger kind kunnen zorgen. De tweede stap is om dit te evalueren en bij gebrek aan vooruitgang breder na te denken over waar en hoe jullie kind beter tot bloei kan komen. Een geheel nieuwe leeromgeving, een verhuizing naar een nieuwe school, kan wellicht een verrassende invloed hebben. Denk met een open vizier en boven alles: denk vanuit de behoefte van jullie kind!

Tips voor jullie zoektocht naar de juiste vorm van onderwijs

  • Laat je kind een ochtend meedraaien op de school (of scholen) van jullie voorkeur. Je kind proeft zo de sfeer in het gebouw, ontmoet de leerkrachten en maakt kennis met het lesaanbod. Als je kind zich thuis voelt, dan zegt dat alles!
  • Schrijf 5 kenmerken van je kind op: woorden die omschrijven wie hij is, hoe hij te werk gaat, wat hij nodig heeft. Bijvoorbeeld: zelf keuzes kunnen maken, ruimte om de rust op te zoeken, mogelijkheid tot bewegen tussen het werk door, behoefte aan een duidelijk kader, werkt graag alleen. Verdiep je vervolgens, met deze 5 kenmerken/behoeftes in je achterhoofd, eens in het aanbod van de scholen in jullie omgeving.
  • Probeer in contact te komen met een aantal ouders of leerlingen die verbonden zijn aan de school of scholen van jullie voorkeur. Praat met ze en stel al je vragen, door de ogen van jullie kind. Houd in gedachten dat dit uiteraard meningen zijn van ouders en kinderen die wellicht weer andere (onderwijs)behoeftes hebben, maar het kan zeker een voorgevoel bevestigen en je een stapje dichter brengen bij de juiste schoolkeuze.
  •  Maak een overzicht op een A4-tje van bijvoorbeeld 3 scholen die passend zouden kunnen zijn voor jouw kind. Schrijf onder elke school 1 kolom met de voordelen en 1 kolom met de nadelen voor jouw kind (en voor jou als ouder). Arceer vervolgens nog het zwaarst wegende voordeel en het zwaarst wegende nadeel bij elke school. In 1 oogopslag heb je hier je eigen advies voor je liggen!Squla (pages)

Ontdek motiverende quizzen en games.
Twijfel je? 14 dagen geldteruggarantie!