Squla is niet meer weg te denken uit het onderwijs

Pim

Hoe het begon

Een kleine 5 jaar geleden is Squla begonnen, vanuit de passie van een vader die het idee heeft dat er in het hedendaagse onderwijs zoveel meer mogelijk is met de technologie van nu. Samen met een groep onderwijzers en game developers heeft hij Squla ontwikkeld. Een mooi online leerplatform dat kinderen, leraren en ouders samen betrekt bij de leerontwikkeling van een kind.

Met Squla kunnen leerkrachten en ouders een kind op de juiste manier motiveren om met de lesstof aan de gang te gaan. Middels focusgroepen, online seminars, schoolbezoek en bijna wekelijks testen met leerkrachten, ouders en kinderen zijn we tot een product gekomen waar we trots op zijn. Elke dag wordt Squla verder uitgebreid en doorontwikkeld, het is nog lang niet af. Ondertussen wordt er thuis door meer dan 65.000 kinderen met de lesstof geoefend op Squla met tablet of computer. Op school spelen al meer dan 20.000 klassen op Squla. Individueel of klassikaal op het Digibord.

 

Squla in de klas

Waarom werken we als Squla, een product om thuis met de lesstof bezig te zijn, met scholen samen? Er zijn in Nederland bijna 90.000 leerkrachten in het basisonderwijs, zij zijn degene die dagelijks voor de klas staan en zij weten als geen ander wat werkt voor welk kind. De inbreng van deze leerkrachten is voor ons essentieel om een aantal redenen. 1. Om een continue feedback op ons product te krijgen 2. Zij weten welke kinderen extra uitdaging of ondersteuning nodig hebben en welk middel daarbij goed zou kunnen helpen.

En waarom hebben we een gratis Squla in de klas platform voor gebruik op school? Met de komst van steeds meer digitale apparaten in de klas komt er ook steeds meer behoefte aan goed digitaal materiaal aanvullend op het klassikaal en analoge (zoals boeken) materiaal. Onafhankelijk van stroming of de door de school gekochte lesmethode kan de leerkracht Squla gratis gebruiken om ook onder schooltijd de les te verrijken met leuke en leerzame online quizzen en games. Wij denken dat we hiermee de scholen kunnen helpen kinderen te laten zien dat leren ontzettend leuk is.

Samenwerking Squla – Cito B.V.

Wat is de toegevoegde waarde van de samenwerking met Cito B.V.? Het merendeel van de Nederlandse scholen zet al vanaf groep 2 toetsen in om de voortgang van een individueel kind te monitoren. Cito is de oudste en meest bekende leverancier van deze toetsen. Omdat dit gedurende de hele schooltijd van een kind terug komt, denken we dat het helpt om kinderen kennis te laten maken met de manier waarop de Cito-vragen gesteld worden. Een kleine 5% van de oefenstof op Squla zijn vragen waarmee kennis gemaakt kan worden met de Cito-vraagstelling. De quizzen die deze Cito oefenstof bevatten zijn herkenbaar aan het Powered by Cito logo. Squla vergoedt Cito B.V. jaarlijks om gebruik te mogen maken van deze oefenstof.

Squla is een bedrijf

Verdient Squla geld? Squla is een jong bedrijf en zoals het vaak gaat met bedrijven die net starten, is dat de kosten voor de baat gaan. Met andere woorden: het Squla platform is gebouwd met geld van investeerders. Dit zijn partijen en personen die geloven dat een product als Squla veel toegevoegde waarde heeft voor het onderwijssysteem, in Nederland en er buiten. Squla is een onafhankelijke organisatie waarbij de oorspronkelijke oprichter André Haardt ook de directeur is en de uiteindelijke beslissingen kan en mag nemen. Naast André Haardt is ook RTL Ventures investeerder in Squla, dit is voor ongeveer 20%.  

Visie van Squla

Wat is de visie van Squla? Wij geloven dat alle kinderen leren leuk vinden. En dat als leermiddelen aansluiten bij de leef- en belevingswereld van kinderen, er grote stappen in leerresultaten mogelijk zijn. Wij zien de leerkrachten, het menselijke contact en klassikaal onderwijs als bepalend voor de kwaliteit. Squla is een aanvulling, bedoeld als hulpmiddel, om elk kind op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo te stimuleren. Volledig in lijn met de onderwijsdoelen door de overheid gesteld en in alle vakken die hij/zij op school heeft. De drie-eenheid leerkracht, ouder en kind is essentieel voor het beste resultaat, dit is wat Squla faciliteert middels quizzen, games en video’s op web, tablet en mobile apps.

Benieuwd naar Squla? Doe een gratis proefquiz!
Proefquizzen

Ontdek motiverende quizzen en games.
Twijfel je? 14 dagen geldteruggarantie!