Leren rekenen in groep 7

Het is niet gek als je in groep 7 moeite hebt met rekenen. Dit jaar wordt beschouwd als het moeilijkste rekenjaar waarin een heleboel kinderen wat extra hulp nodig hebben. In dit jaar maken ze kennis met procenten. Om te leren rekenen met procenten, is het belangrijk dat ze de stof uit groep 6 (plus-, min-, keer-, en deelsommen) goed beheersen.

De basis van rekenen in groep 7

In aanloop naar rekenen met procenten, wordt er veel gerekend met kommagetallen en breuken. Deze complexe sommen bestaan voor een groot deel uit hoofdrekenen. Wanneer je hoofdrekenen goed onder de knie hebt, kunnen dit soort sommen waarin meerdere stappen gemaakt moeten worden, snel worden berekend. Blijf deze sommen herhalen en gebruik zo min mogelijk een rekenmachine. Het is een hele handige vaardigheid die vaak in het dagelijks leven gebruikt kan worden.

Blogs over rekenen in groep 7

Hoe leert mijn kind rekenen?

Nu duidelijk is hoe kommagetallen en breuken werken, gaat dit ook terugkomen in keer- en deelsommen. Bij het maken van deze sommen, worden er handige methoden geleerd om makkelijker en sneller op een antwoord te komen. Om een som met een kommagetal te berekenen, wordt bijvoorbeeld de komma weggedacht en later weer teruggeplaatst. Bij het vermenigvuldigen met breuken wordt geleerd dat de tellers met elkaar en de noemers met elkaar vermenigvuldigd moeten worden. En bij delen met breuken wordt een handig trucje geleerd waarbij de deelsom een keersom wordt door de teller en de noemer om te draaien.

Wat leert mijn kind in groep 7?

  • Getalbegrip tot en met 1 miljard
  • Plus-, min-, keer- en deelsommen tot en met 1 miljoen
  • Rekenen met decimalen
  • Rekenen met breuken
  • Rekenen met procenten
  • Schattend rekenen
  • Schaalsommen
  • Gemiddelden
  • Romeinse cijfers

Rekenen met procenten

Vermenigvuldigen, delen, breuken en kommagetallen zijn een belangrijk onderdeel om te leren rekenen met procenten. Dit moet dus goed in het hoofd zitten. Kinderen zullen in groep 7 inzien dat procenten gehaald kunnen worden uit breuken en kommagetallen en dat vermenigvuldigen en delen hierbij een belangrijk onderdeel is.

Proefquiz voor rekenen in groep 7


Vanaf groep 3 bieden we quizzen die in samenwerking met Cito zijn ontwikkeld. Zo kan je kind spelenderwijs ervaring opdoen met de vraagstelling uit de toetsen van Cito.

Bestel nu
Squla partners
Squla partners
Squla partners
Squla partners

Speel en leer thuis alle vakken van de basisschool

Tijdelijk met Squla-badhanddoek cadeau bij een jaarlidmaatschap!

Bestel nu