Image

Subsidies voor basisscholen

De coronacrisis heeft bij veel leerlingen en docenten flinke impact gehad. Leerlingen in het basisonderwijs hebben leerachterstanden opgelopen en ervaren op emotioneel en sociaal gebied soms problemen. En ook bij docenten kunnen alle maatregelen genomen om corona te bestrijden een hoge druk op hen leggen. Daarom heeft de Rijksoverheid vorig jaar en dit jaar programma’s en subsidies aangekondigd om leerlingen, scholen en docenten te ondersteunen.

Lees meer over deze programma’s op deze pagina!

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020 – 2021

In juni 2020 kon de subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020 – 2021 worden aangevraagd. Het kabinet maakte in totaal 244 miljoen euro vrij. Met deze subsidie konden scholen programma’s aanbieden die naast het reguliere onderwijsprogramma werden aangeboden. Bijvoorbeeld zomerscholen, weekendlessen en programma’s die leerlingen thuis konden volgen om leerachterstanden in te halen.

Aanvragen van deze subsidie is niet meer mogelijk.

Nationaal Programma Onderwijs

Het Nationaal Programma Onderwijs werd op 17 februari 2021 aangekondigd en is een steunprogramma van 8,5 miljard euro. Dit programma is bedoeld om binnen 2,5 jaar de opgelopen achterstanden die door de coronacrisis zijn veroorzaakt weg te werken.

Om scholen in staat te stellen om op korte termijn programma’s op te zetten wordt de subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s uitgebreid. Hiervoor is ongeveer 500 miljoen euro beschikbaar. Voor de middellange termijn wordt van scholen gevraagd plannen in te dienen om leerlingen en docenten de komende 2,5 jaar te ondersteunen.

Squla in de Klas

Squla in de Klas is het gratis oefenprogramma voor groep 1 t/m 8. Van 08.30 tot 15.00 uur (op woensdag tot 13.00 uur) kunnen leerlingen onbeperkt met alle schoolvakken spelen. Dit kan in de klas, maar ook vanuit huis. Hiermee kunnen leerlingen op hun eigen niveau en in hun eigen tempo schoolvakken oefenen waar ze misschien een achterstand in hebben.

Leraren kunnen een gratis account voor hun klas aanmaken via onze leerkracht pagina.