Image

Nationaal Programma Onderwijs

Leerlingen die tijdens de coronaperiode een achterstand hebben opgelopen, kunnen baat hebben bij extra ondersteuning. Squla en spellingmethode TaalExtra kunnen hierbij helpen, zodat kinderen op school en thuis spelenderwijs kunnen oefenen met de lesstof. Als school kun je hiervoor subsidie aanvragen. De overheid heeft hiervoor het Nationaal Programma Onderwijs opgestart. Per basisschool is ruim € 180.000 beschikbaar.

Op deze pagina lees je meer over het Nationaal Programma Onderwijs.

Wat houdt het Nationaal Programma Onderwijs in?

Per basisschool is er ongeveer € 180.000 subsidie beschikbaar. Scholen hebben de vrijheid om zelf te bepalen hoe ze de steunprogramma’s vormgeven voor de leerlingen die het lastig hebben. Er kan hierbij gedacht worden aan onderwijsondersteuning en bijlessen in het weekend in kleine groepje. Of het aannemen van ondersteunend personeel zoals vakleerkrachten, studenten, onderwijsassistenten, om de druk op docenten niet verder te vergroten.

Hoe kan Squla helpen om leerachterstand weg te werken?

Image 1

Stap voor stap beter worden

De oefenstof is ontwikkeld door onderwijskundigen en vakspecialisten. Zij bouwen de lesstof stap voor stap op. Van spelenderwijs kennismaken, naar oefenen en uiteindelijk toepassen.

Image 1

Oefenen op eigen niveau

Met de adaptieve quizzen en verschillende moeilijkheidsniveaus oefent elk kind op zijn eigen niveau. Switch eenvoudig naar eerdere leerjaren om de lesstof op te halen.

Image 1

Extra motivatie door beloning

Als je ergens niet zo goed in bent, is het extra moeilijk om jezelf te motiveren. Op Squla zijn er leuke game-elementen toegevoegd en kinderen sparen voor cadeautjes bij elk goede antwoord.

Hoe gebruik ik mijn subsidie?

Speciaal voor scholen en instellingen die gebruik willen maken van deze subsidie, biedt Squla een gereduceerd tarief voor een groter aantal licenties (normale prijs €95,40). Het is voor een jaar en loopt automatisch af. De kinderen hebben 24/7 toegang tot de oefenstof van alle schoolvakken voor groep 1 t/m groep 8, op alle devices. Het werkt via een unieke activatiecode, in te wisselen via deze pagina.

  • Pakket 1: 50 lidmaatschappen – 79 per leerling incl. btw
  • Pakket 2: 100 lidmaatschappen – 63 per leerling incl. btw
  • Pakket 3: 200 of meer lidmaatschappen – 47 per leerling incl. btw
  • Spellingmethode TaalExtra los erbij: 49,40 per leerling incl. btw
  • Liever een pakket op maat? Neem contact op per email.

Hoe doe ik mee aan het
Nationaal Programma Onderwijs?

Elke school kreeg in september 2021 de NPO gelden vanuit het OCW, daarmee kunnen zijn de plannen die ontwikkeld zijn uitvoeren en financieren. Via het jaarverslag legt het schoolbestuur aan het einde van ieder jaar verantwoording af over de besteding van de middelen. Daaruit moet blijken:

  • Of de school een scan heeft gemaakt van de (mogelijke) vertragingen (schoolscan)
  • Welke interventies zijn gekozen voor het schoolprogramma
  • Hoe ouders en leraren zijn betrokken en of de vereiste instemming van de Medezeggenschapsraad is gekregen
  • Hoeveel procent van de middelen aan (externe) inhuur is besteed
  • Welke eerste resultaten over de uitvoering te melden zijn