Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma

Leerlingen die tijdens de coronaperiode een leer-, of ontwikkelachterstand hebben opgelopen, kunnen baat hebben bij extra ondersteuning. Squla en spellingmethode TaalExtra kunnen hierbij helpen, zodat kinderen op school en thuis kunnen oefenen. Als school kon je hiervoor subsidie aanvragen met de subsidieregeling Inhaal en ondersteuningsprogramma onderwijs die door de overheid beschikbaar is gesteld. Heb je deze subsidie al aangevraagd en zoek je nog naar een invulling van je programma? Lees dan verder!

Hoe kan Squla helpen om leerachterstand weg te werken?

Image 1

Stap voor stap beter worden

De oefenstof op Squla is ontwikkeld door onderwijskundigen en vakspecialisten. Zij bouwen de lesstof stap voor stap op. Van spelenderwijs kennismaken, naar oefenen en uiteindelijk toepassen.

Image 1

Oefenen op eigen niveau

Met de adaptieve quizzen en verschillende moeilijkheidsniveaus oefent elk kind op zijn eigen niveau. Switch eenvoudig naar eerdere leerjaren om de lesstof op te halen.

Image 1

Beloning en motivatie

Als je ergens niet zo goed in bent, is het extra moeilijk om jezelf te motiveren. Op Squla zijn er leuke game-elementen toegevoegd en worden kinderen beloond voor goede antwoorden.

Waar moet ik als school aan voldoen voor de subsidie?

Scholen zijn voor een groot gedeelte vrij om te bepalen hoe zij het programma invullen, zolang het maar voldoet aan deze subsidievoorwaarden:

  • Het programma vindt naast het reguliere onderwijsaanbod plaats.
  • Aan ouders/verzorgers/kinderen wordt geen vergoeding gevraagd.
  • Subsidieontvanger voert een overzichtelijke administratie over doelmatigheid van de subsidie.
  • Bij gehele of gedeeltelijke uitvoering door derde partij bedingt aanvrager dat deze meewerkt aan evaluatie.

Nationaal Programma Onderwijs

In februari 2021 is het Nationaal Programma Onderwijs aangekondigd. Een groot steunprogramma voor het onderwijs om achterstanden weg te werken. Voor de korte termijn zal de subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s worden uitgebreid met 500 miljoen euro. Lees meer op onze pagina over het Nationaal Programma Onderwijs.

Hoe gebruik ik mijn subsidie?

Speciaal voor scholen en instellingen die gebruik willen maken van deze subsidie, biedt Squla een gereduceerd tarief voor een groter aantal licenties (normale prijs €95,40). Het is voor een jaar en loopt automatisch af. De kinderen hebben 24/7 toegang tot de oefenstof van alle schoolvakken voor groep 1 t/m groep 8, op alle devices. Het werkt via een unieke activatiecode, in te wisselen via deze pagina.

  • Pakket 1: 50 lidmaatschappen – 76 p/s incl. btw
  • Pakket 2: 100 lidmaatschappen – 60 p/s incl. btw
  • Pakket 3: 200 of meer lidmaatschappen – 44 p/s
  • Spellingmethode TaalExtra los erbij: 47,40 p/s
  • Liever een pakket op maat? Neem contact op per email.

Spellingmethode TaalExtra

Zitten er op school leerlingen die moeite hebben met spellen en lezen? En gaan zij, ondanks veel oefenen, maar niet vooruit? Dan kan TaalExtra helpen! TaalExtra is een online oefenmethode, ontwikkeld in samenwerking met dyslexiebehandelaren. De methode biedt extra ondersteuning voor alle kinderen met spelling- en leesproblemen in groep 3 t/m 7. Zo wordt er een stevige basis gelegd waarmee ze op school verder komen!

Squla als leerkracht proberen?

Squla is in de Klas is gratis tijdens schooltijden, echter om thuis te oefenen hebben leerlingen een betaald account nodig. Als leerkracht kun je het platform zelf eerst bekijken door een gratis account aan te maken.

Veelgestelde vragen over de subsidieregeling

Scholen en instellingen uit basisonderwijs, speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, mbo en volwasseneneducatie kunnen subsidie aanvragen om leerlingen en studenten extra ondersteuning te bieden vanwege leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging. Het gaat om achterstanden veroorzaakt door de coronacrisis.

De regeling is bedoeld voor het organiseren van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in de periode  tot aan de zomervakantie 2021. Deze programma’s zijn niet verplicht en vinden plaats naast het reguliere onderwijsprogramma. In totaal maakt het kabinet hiervoor € 244 miljoen vrij.

Per leerling is een subsidiebedrag beschikbaar van maximaal € 900 euro.

Heb je al in één van de eerdere ronden subsidie toegekend gekregen en zijn daar nog onbenutte financiële middelen van over? Ook dan kun je het inhaalprogramma bijvoorbeeld uitbreiden met lidmaatschappen op Squla, zodat je leerlingen ook thuis verder kunnen oefenen.

Wanneer je een programma voor je leerlingen wilt opstellen waarbij zij de mogelijkheid hebben op buiten reguliere schooltijden te oefenen op vakken waarin zij achterstand hebben opgelopen kunnen wij een pakket met jaarlidmaatschappen samenstellen voor je school. Deze lidmaatschappen kun je aan je leerlingen geven en hiermee hebben zij een jaar lang toegang tot het volledige aanbod van Squla (ook buiten schooltijden).

De naam Squla in de Klas zegt het al, het is bedoeld om in de klas tijdens schooltijden te oefenen. Met Squla voor thuis kunnen kinderen op ieder moment, dus ook tijdens weekenden en vakanties, op Squla oefenen. Daarnaast sparen ze bij elk goed antwoord voor gratis cadeautjes die ze zelf kunnen uitkiezen in de cadeaushop, een extra motivatie. Ouders krijgen een eigen ouderaccount, waarmee ze de voortgang van hun kind kunnen volgen. Wekelijks ontvangen ze een rapportmail met de resultaten van die week. Door de klascode van je leerkrachtaccount toe te voegen in het ouderaccount, kun jij als leerkracht meekijken met de voortgang.

Het is als leerkracht mogelijk om het thuisaccount te koppelen aan het Squla in de klas-account.  Alle klassen die een leerkracht op Squla aanmaakt, zijn voorzien van een klassencode. Hier vind je de uitleg over hoe je de code koppelt aan het ouderaccount. Zodra de klassencode in het profiel van de leerling (via het ouderaccount) is opgeslagen, wordt het thuis-account toegevoegd aan de klas van de leerkracht. Op deze manier kan de leerling thuis oefenen en kunnen zowel de leerkracht als de ouders de voortgang van de leerling volgen.

Het lidmaatschap gaat pas in zodra de ouder de unieke activatiecode heeft geactiveerd via squla.nl/activeren. De lidmaatschappen via een schoollicentie zijn aflopende abonnementen, ook die op TaalExtra. Na een jaar loopt het lidmaatschap automatisch af.