Samenwerking Squla en Marant

Marant is een toonaangevend instituut op het gebied van dyslexie, bestaande uit een team van orthopedagogen en GZ-psychologen. Zij hebben jarenlange ervaring in de diagnostiek en behandeling van kinderen met dyslexie. Ook onderzoekt Marant samen met de Radboud Universiteit Nijmegen het effect van dyslexiebehandelingen.

Kinderen die door Marant behandeld worden, werken met de methode Letterlicht. Deze methode is door hen ontwikkeld. TaalExtra van Marant is gebaseerd op Letterlicht en geoptimaliseerd voor kinderen met een lichtere hulpvraag. Het kan als aanvulling gebruikt worden voor oefening op school en als herhaling. De methode is overigens geen vervanging voor een 1-op-1-dyslexiebehandeling onder begeleiding van een orthopedagoog.

Marant en Squla samenwerking

Waar vinden Squla en Marant elkaar?

Squla en Marant hebben samen de missie om specialistische kennis op het gebied van spelling en taal beschikbaar te stellen voor een groot publiek. We hebben onze krachten gebundeld en een methode ontwikkeld die kinderen op een effectieve en leuke manier helpt bij lezen en spellen. TaalExtra van Marant is gebaseerd op inzichten uit de wetenschap en de praktijk, en sluit aan bij de belevingswereld van kinderen.

Waarom kies je voor de methode van Marant?

TaalExtra van Marant is één van de methodes binnen TaalExtra. In de methode vind je niet alleen leuke online quizzen en games in het thema ‘planeten’, ook zijn er aansprekende uitlegfilmpjes waarin alle spellingregels worden behandeld. De methode begint met een instaptoets waarmee het startpunt wordt bepaald. Daarna volgt het kind een persoonlijke leerroute waarbij in elke missie een andere spellingcategorie aan bod komt. Ook zijn er tussentoetsen, geheugensteuntjes en kun je woordjes oefenen met Flitsen. Nog meer kenmerken van de Marant-methode:

  • bij elke planeet keuze tussen makkelijke en moeilijke oefeningen
  • alle tussentijdse- en einddictees worden digitaal afgenomen
  • online toetsenbord met kleine letters en een losse klankenkaart (uit het pakket)
  • specifieke feedback per vraag
  • je kind kan zelfstandig aan de slag met de quizzen, instap- en tussentoetsen

Waaruit bestaat het pakket?

Bij de TaalExtra-methode van Marant ontvang je een ouder-kindpakket thuis met brochure, planetenposter en stickers. Deze komt van pas bij het maken van de online quizzen en dictees. Hoewel wij de methode zo leuk mogelijk proberen te maken, kan het voor je kind soms toch even lastig worden. De materialen in het pakket helpen je kind te motiveren.

  • Een planetenposter, waarmee je de voortgang kunt bijhouden. Elke planeet staat voor een reeks oefeningen in de methode.
  • Een stickervel. Bij het afronden van een missie mag je kind een sticker op de planetenposter plakken.
  • Een steunkaartenwaaier met alle spellingregels van de Nederlandse taal en een klankenschema. Handig als geheugensteuntje voor bij de online quizzen en dictees.

Wat is jouw rol als ouder?

Bij de TaalExtra-methode van Marant kan je kind zelfstandig aan de slag met de methode. Je kind kan zelf de online dictees maken, alle oefeningen doorlopen en stickers plakken als een missie is afgerond. Natuurlijk is het altijd goed om af en toe wat quizzen samen met je kind te doen en betrokken te zijn. Als ouder blijf je op de hoogte van de voortgang via rapportmails en in je ouderaccount.

Overzicht van de planeten en missies op TaalExtra

De planeten in TaalExtra bestaan uit missies, waarbij je kunt kiezen tussen een makkelijke en een moeilijke variant. Alle missies bestaan uit verschillende levels. De levels gaan van passieve opdrachten naar actieve spellingsopdrachten en eindigen met dictees. De levels worden daardoor steeds moeilijker.

Planeet 1 - Woorden die je mag schrijven zoals je ze hoort.

1.1 klankzuivere woorden
1.2 woorden met b en d
1.3 woorden met eu, ui, uu
1.4 woorden met s en z
1.5 woorden met f en v
1.6 herhaling

Planeet 2 - Woorden die je niet mag schrijven zoals je ze hoort.

2.1 woorden met sch- en schr-
2.2 woorden met ng en nk
2.3 woorden met aai, ooi en oei
2.4 woorden met eeuw, ieuw en uw
2.5 woorden met magneetletters
2.6 woorden met t en d
2.7 woorden met eer, oor en eur
2.8 woorden met eel, ool, uil en ijl
2.9 woorden met ei
2.10 verkleinwoorden
2.11 ritswoorden
2.12 woorden met -cht en -gt
2.13 woorden met een plak-t
2.14 woorden met au
2.15 een lange klank aan het eind van een woord
2.16 woorden met ch en g
2.17 herhaling

Planeet 3 - Woorden met 2 klankgroepen of meer.

3.1 verdelen in klankgroepen
3.2 stomme klanken in het midden of achteraan
3.3 stomme klanken vooraan: voorvoegsels
3.4 lange klank aan het eind van een klankgroep
3.5 woorden met -eren, -euren en -oren
3.6 twee-, drie- en viertekenklank aan het eind van een klankgroep
3.7 medeklinker aan het eind van een klankgroep
3.8 langere woorden met au en ei
3.9 korte klank aan het eind van een klankgroep
3.10 korte of lange klank aan het eind van een klankgroep
3.11 herhaling

Planeet 4 - Regels in lange woorden.

4.1 woorden met de stomme klanken -ig en -lijk
4.2 woorden met een s en z in het midden
4.3 woorden met een f en v in het midden
4.4 woorden met meerdere stomme klanken
4.5 langere woorden met -cht en een -d of- t
4.6 langere woorden met een lange klank aan het eind
4.7 herhaling

Planeet 5 - Bijzondere woorden, weet- en leenwoorden.

5.1 woorden met -heid, -isch en -tie
5.2 woorden met bijzondere klankgroepen
5.3 woorden met voor- en achtervoegsels
5.4 woorden met ‘s
5.5 woorden met ie en i
5.6 woorden met c
5.7 woorden met ch die klinken als /sj/
5.8 woorden met g die klinken als /zj/
5.9 woorden met -teit en -tijd
5.10 woorden met x
5.11 woorden met y
5.12 woorden met ou die klinken als /oe/
5.13 woorden met -eau
5.14 woorden met -aire en -aise
5.15 herhaling

Planeet 6 - Samenstelling en herhaling.

6.1 samenstellingen
6.2 woorden met alle regels

Planeet 7 - Werkwoordspelling.

7.1 tegenwoordige tijd
7.2 verleden tijd
7.3 herhaling tegenwoordige en verleden tijd
7.4 voltooid deelwoord
7.5 voltooid deelwoord bijvoeglijk gebruikt
7.6 ontleden
7.7 persoonsvorm
7.8 onderwerp
7.9 werkwoordelijk gezegde
7.10 herhaling