TaalExtra voor groep 3 t/m 8

Op Squla leert je kind in alle vakken van de basisschool, ook in spelling, taal en begrijpend lezen. Voor sommige kinderen is dat niet genoeg. Zij hebben moeite met taal of hebben dyslexie waardoor de reguliere onderwijsvorm voor problemen zorgt. Met de hulpmiddelen, quizzen en opdrachten van TaalExtra kan je kind extra oefenen.

Bestel nu Demo

Oefenen op eigen niveau en tempo

TaalExtra begint met een instaptoets. Hieruit rolt een persoonlijk advies voor de leerroute van je kind. Zo raakt je kind niet gefrustreerd omdat het zich door stof heen moet ploegen die hij of zij al beheerst en wordt er meteen gestart met de stof die nog wat moeilijk is. Op de poster die je thuis ontvangt kun je de voortgang volgen. Jullie kunnen met de bijgeleverde stickers afplakken welke onderdelen je kind beheerst. Leerzaam én motiverend!

Voorleesfunctie

Op TaalExtra worden alle vragen, antwoordmogelijkheden en tips voorgelezen. Dit betekent dat een stemacteur alle teksten heeft ingesproken. Indien je kind een lidmaatschap op zowel Squla als TaalExtra heeft dan krijgen alle vragen, antwoorden en tips op Squla ook een voorleesfunctie.

Uitgelicht: vraagtype dictee

TaalExtra is opgebouwd uit levels die van passieve opdrachten naar actieve spellingsopdrachten gaan. Ze eindigen allemaal met dictees. In het dictee krijgt je kind directe feedback op een geschreven woord. De computer leest voor “De vrouw heeft een klacht. Schrijf op: klacht”. Als je kind een foutje maakt dan zal de computer eerst alleen een foutmelding en een tip geven. Maakt je kind dan nog een foutje dan zal de vervolgletter gegeven worden. Het dictee kan gemaakt worden met het gewone toetsenbord of met het klankbord.

Bekijk de video en ontdek TaalExtra

Ouder-kindpakket van TaalExtra

In het bijgeleverde ouder-kind pakket vind je handige materialen die helpen om je kind te motiveren, zoals een poster met stickers waarop je je voortgang kunt bijhouden en een waaier met steunkaarten.

  • De poster met bijbehorende stickers zijn een goede motivatie en bieden inzicht in de voortgang van je kind.
  • De waaier met steunkaarten is een handig hulpmiddel met alle spellingregels.
  • Kies je voor de ZIEN in de Klas-methode, dan ontvang je ook een werkboek met offline opdrachten en dictees waarmee je als ouder kunt testen of je kind de stof beheerst. Kies je voor de Marant-methode, dan worden deze dictees online afgenomen.

In samenwerking met ZIEN in de Klas

De oefenmethode TaalExtra is ontwikkeld in samenwerking met de orthopedagogen en dyslexie-experts van ZIEN in de Klas, Marant en RID (eerste kwartaal 2019). De methode is gebaseerd op de behandeling die kinderen met dyslexie krijgen. Het kan als aanvulling gebruikt worden voor oefening op school of als je in afwachting bent van een behandeltraject.

Overzicht van de eilanden en missies op TaalExtra

De eilanden in TaalExtra bestaan uit missies en lopen op in moeilijkheidsgraad. Alle missies bestaan uit verschillende levels. De levels gaan van passieve opdrachten naar actieve spellingsopdrachten en eindigen met dictees. De levels worden daardoor steeds moeilijker.

De methode heeft de onderstaande opbouw. De meeste opdrachten vind je online, in de vorm van missies. De W met het cijfer geeft aan dat een level van een missie offline in het werkboek staat.

Eiland 1 - Klank-tekenkoppeling

1.1 Korte klanken
1.2 Lange klanken
1.3 Tweetekenklanken
1.4 Drietekenklanken
1.5 Viertekenklanken
1.6 Herhaling

Eiland 2 - Klankzuivere woorden met één klankvoet

2.1 Korte woorden zonder regels – W1
2.2 Fopletters r en l – W2
2.3 Kleefletters r en l – W2
2.4 Samengestelde woorden zonder regels – W3
2.5 Herhaling

Eiland 3 - Regels in éénklank- voetwoorden

3.1 Verlengingsregel -t/-d
3.2 Verlengingsregel -p/-b
3.3 Weetwoorden met ei en ij – W3
3.4 Weetwoorden met au en ou – W3
3.5 Herhaling
3.6 Weetwoorden met f en v aan het begin van een woord – W3
3.7 Weetwoorden met s en z aan het begin van een woord
3.8 Verlengingsregel -cht/-gt
3.9 -ch of -g aan het eind van een woord
3.10 Verlengingsregel -ngt/-nkt
3.11 Herhaling
3.12 Verlengingsregel -au(w)/-ou(w) – W3
3.13 Uitzonderingen -au(w)/-ou(w)
3.14 Verenkelingsregel aan het einde van een woord
3.15 Samengestelde woorden met spellingregels – W1
3.16 wr-/-ds woorden
3.17 Herhaling

Eiland 4 - Regels in meerklank- voetwoorden

4.1 Splitsen van lange woorden
4.2 Kameleonklanken
4.3 Verenkelingsregel – W1, W2
4.4 Verdubbelingsregel – W1, W2
4.5 Herhaling
4.6 Weetwoorden ei/ij
4.7 Weetwoorden au/ou
4.8 Herhaling
4.9 Weetwoorden f/v
4.10 Weetwoorden s/z
4.11 Herhaling
4.12 Verkleinwoorden
4.13 Gelijkklinkende klanken i/ie
4.14 Vaste voor- en achtervoegsels
4.15 Herhaling

Eiland 5 - Leenwoorden

5.1 Woorden met c
5.2 Woorden met meervoud ‘s, trema en th
5.3 Woorden met y en x
5.4 Franse leenwoorden
5.5 Engelse leenwoorden
5.6 Herhaling

Eiland 6 - Werkwoorden

6.1 Wat is een werkwoord?
6.2 Werkwoordelijk gezegde
6.3 Onderwerp
6.4 Persoonsvorm
6.5 Herhaling ontleden
6.6 Tegenwoordige tijd
6.7 Verleden tijd
6.8 Voltooid deelwoord

Inschrijven nieuwsbrief TaalExtra

Blijf op de hoogte van spellingmethode TaalExtra en ander interessant nieuws rondom spellingproblemen en dyslexie.

In kleine stapjes beter leren lezen en spellen met TaalExtra

Bestel direct met 30-dagen-niet-goed-geld-terug-garantie!

Bestel nu