Taal leren in groep 3

Groep 3 is een heel belangrijk taal jaar. In groep 2 hebben kinderen al kennis gemaakt met hun eerste 15 letters uit het alfabet. In groep 3 gaan ze het hele alfabet leren. Met deze kennis zullen ze in dit jaar leren lezen, schrijven en spellen.

De basis van taal in groep 3

In groep 3 wordt er veel tijd en aandacht besteed aan het leren lezen. Begin dit jaar leren kinderen het hele alfabet. Hierbij leren ze welke klank bij welke letter uit het alfabet hoort en welke letter bij welke klank. In het begin zal er veel moeite zijn om woorden te ontcijferen, maar al snel zullen ze in staat zijn woorden met één lettergreep te lezen.

Blogs over taal in groep 3

Hoe leert mijn kind in groep 3?

Het leren lezen is een heel proces. Een kind leest een woord eerst letter voor letter. Nadat het geleerd heeft om te hakken en plakken, klank voor klank. Uiteindelijk raakt het hakken en plakken steeds meer naar de achtergrond en leert het woorden steeds vloeiender te lezen. Hoe meer een kind oefent met lezen, hoe sneller dit proces zal gaan. In de eerste schoolweek leren kinderen al 3 letterwoorden te lezen.

Wat leert mijn kind in groep 3?

  • Lezen (AVI-E3)
  • Schrijven (kleine letters)
  • Spellen (klankzuivere woorden)
  • Woordenschat uitbreiden

Spellen

Het leren lezen en spellen gaat hand in hand. Toch heeft ook dit een heleboel aandacht nodig. Het leerproces is namelijk heel anders. Bij lezen gaat het om herkenning van de letters die in een woord zitten, bij spellen gaat het om de letters zelf op de juiste volgorde te zetten. De Nederlandse taal heeft een heleboel regels waardoor een woord niet altijd klinkt zoals je het schrijft. Het leren van deze regels terwijl ze nog moeten leren spellen, gaat niet samen. Daarom leren kinderen eerst klankzuiver woorden (ook wel luisterwoorden genoemd). Deze woorden spel je net zoals ze klinken. Aan het einde van het jaar leren ze als voorbereiding op groep 4 ook woorden die hiervan afwijken en krijgen ze woorden uit de sch-, -ng en -nk spellingcategorie krijgen.

Cito-op-squla

Vanaf groep 3 bieden we quizzen die in samenwerking met Cito zijn ontwikkeld. Zo kan je kind spelenderwijs ervaring opdoen met de vraagstelling uit de toetsen van Cito.

Bestel nu

Speel en leer thuis in alle vakken van de basisschool

Tijdelijk met gratis Squla-koptelefoon cadeau!

Bestel nu