Samenwerking Squla en ZIEN in de Klas

ZIEN in de Klas is een onderwijsadviesbureau met als missie alle klassen gelukkig te zien door te investeren in goed onderwijs. Het team van ZIEN in de Klas bestaat uit 70 geregistreerde NVO Orthopedagogen (-Generalisten), GZ psychologen en NIP Psychologen. Zij hebben allemaal een PABO-achtergrond en/of ervaring met het werken in het basisonderwijs.
ZIEN in de Klas en Squla samenwerking

Waar vinden Squla en ZIEN in de Klas elkaar?

Squla maakt sinds 2009 de lesstof op de basisschool leuker door deze digitaal en gamified aan te bieden. Op school en thuis kunnen kinderen het beste uit zichzelf halen. ZIEN in de Klas heeft jarenlange ervaring in de diagnostiek en behandeling van kinderen met dyslexie. Hierbij hebben ze een eigen spellingmethode ontwikkeld, Leren Lukt. Deze methode hebben we samen digitaal beschikbaar gemaakt. Squla en ZIEN in de Klas hebben elkaar gevonden op het snijpunt van hun hoofddoelen: het bieden van ondersteuning en het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen op het gebied van spelling en lezen.

Over Leren Lukt

Leren Lukt is een spellingmethode voor kinderen met dyslexie en lees- en spellingproblemen. De methode wordt ingezet tijdens de (vergoede) dyslexiebehandelingen, en ondersteuningsniveau 3 in de klas.

Leren Lukt is gebaseerd op vele effectief bewezen aspecten vanuit jarenlange praktijkervaring en recente ontwikkelingen in de wetenschappelijke literatuur.

Wat de methode uniek maakt is het feit dat het eigenaarschap van het kind wordt gestimuleerd, er gebruik wordt gemaakt van oplossinggerichte technieken, voortgang inzichtelijk wordt gemaakt en dat kinderen continu hun ‘eigen kunnen’ inschalen. Het sociaal-emotionele aspect speelt een grote rol.

Leren Lukt leert kinderen spellen door in de basis; woorden te verklanken. De klanken worden gekoppeld aan een kleur en/of een symbool en verschillende regels. Er zit een duidelijke opbouw in de methode, lessen zijn voorspelbaar en er wordt veel directe, expliciete instructie gegeven. Alle spellingregels worden altijd eerst geïsoleerd aangeboden. Er is veel aandacht voor de transfer naar de klas.

In de methode wordt intensief gebruik gemaakt van aantrekkelijke en motiverende materialen. De methode is rondom het thema piraten opgebouwd. Storm de Schipper, Tim Tim, Kaatje Piraatje en Stijn Kapitein ondersteunen de leerlingen met ieder hun eigen rol, in dyslexieland.

TaalExtra op Squla

TaalExtra is de online spellingmethode van Squla, gebaseerd op de dyslexiemethode Leren Lukt. Na het maken van een instaptoets ontvangt je kind een persoonlijk leerplan waarin wordt aangeraden welke spellingcategorieën je kind kan overslaan of juist zal moeten oefenen. Na het afronden van een missie mag je kind een sticker plakken op het bijbehorende eiland. Aan het einde van een eiland neem jij als ouder een dictee af om te zien je kind de stof voldoende beheerst.

Kinderen krijgen uitleg over de spellingregels middels video’s. De opdrachten in de methode zijn in leuke Squla quiz-vorm gegoten en gaan van passieve spelling naar actieve spelling en lopen dus op in moeilijkheidsgraad. Kinderen ontvangen als hulpmiddel een Spellingkompas met daarin een visuele uitleg van alle spellingregels. Ook krijgen ze de mogelijkheid om deze uitleg op te roepen tijdens het spelen van een quiz.

Naast het oefenen van spelling kan ook het flitsen worden geoefend in TaalExtra. Zowel klanken als woorden kunnen op verschillende snelheden worden geflitst.